Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Poslední Host v Latinské škole byl P. František / 18.10.2013
Oblíbené besedy Stáni Suchanové po šestnácti letech končí. Své hosty si nejprve zvala do Galerie M (Večery pod lampou) a pak do kláštera jako Hosty v Latinské škole. Za tuto dlouhou dobu se milevští mohli seznámit s mnoha zajímavými lidmi.
Posledním hostem ve čtvrtek 17. října byl P. František Marek Míček, OPraem. Přišel do Milevska v září za P. Jakuba Berku, který byl přeložen do farnosti Praha – Nebušice. P. František, nový milevský děkan odpovídal na otázky Stáni Suchanové ochotně a s humorem. Dověděli jsme se i něco z osobního života, otec učí na Matematicko-fyzikální fakultě, maminka je lékařka internistka. Rodičům je vděčný také za to, že jej přidrželi při hře na různé hudební nástroje, když ho chození do hudebky jako kluka moc nebavilo. Nyní je muzikantem, kde by bylo snazší vyjmenovat, na který hudební nástroj nehraje. Hrál v mnoha skupinách, vystupovali v pražských klubech. Dokonce jsme mohli v reálu vidět a slyšet hru na pilu, což skutečně málokdo umí. Na pilu hrál například s orchestrem FOK na Smetanově Litomyšli, kde zastoupil svého tatínka, který tuto hru na pilu také mistrně ovládá.
Otázky směřovaly i do duchovní oblasti, P. František vysvětloval jak se člověk stane knězem, druhy svěcení, rozdíl mezi jáhnem, kaplanem, vikářem, farářem a biskupem. Nestačí vystudovat teologickou fakultu, k vysvěcení musí mít doporučení církve, tzv. duchovní formaci. Je tedy nejdůležitější, když někdo z představených posoudí, zda už je člověk duchovně zralý, jaký má duchovní život, neboť hlavní činností kněze je trávit čas při modlitbě, při rozjímání, pak teprve může vést duchovní rozhovor s farníky a vykonávat úkony – sloužit mši svatou, oddávat, křtít, pohřbívat, udělovat svátosti apod. Farář odpovídá za svěřenou farnost po duchovní i materiální stránce. P. František v Milevsku už pobýval – jako kaplan (výpomocný duchovní) u P. Kozubíka v 1999. Asi po roce byl ustanoven administrátorem ve Veselíčku a Bernarticích, kde byl do roku 2003. Vyjmenoval také mnišské a řeholní řády, včetně ženských řádů, kterých je více.
P. František má za sebou i zkušenost z trapistického kláštera ve Francii, kde strávil 42 dnů.
Vyměřený čas uplynul a Stáňa Suchanová poděkovala svému poslednímu milému hostu. Z obecenstva se přihlásil Ladislav Kalina, bývalý starosta města, který má velký podíl na tom, že tyto besedy vznikly, a paní Stáně také poděkoval. Mezitím se objevil P. František s překrásnou kyticí a za všechny stálé i náhodné návštěvníky těchto pořadů Stáně Suchanové poděkoval. Zmínil i P. Jakuba Berku, slíbil, že se pokusí pokračovat v pořádání kulturních akcí a řekl: „Jsem vděčný za hřivnu, kterou mi P. Jakub v tomto směru věnoval“.
Dobrou zprávou bylo sdělení, že večery v Latinské škole nekončí. Moderování se ujme sám P. František, nový pořad se bude jmenovat Křeslo pro…. a můžeme se těšit na premiéru už za týden. Ale to bude už jiný článek.
Alena Růžičková
Foto: Mikuláš Selvek
Farní charita Milevsko           
Na oslavě Dne charity řemesla ožila...... / 23.09.2013
V neděli (22.9.2013) odpoledne se 1. nádvoří milevského kláštera hemžilo řemeslníky. Právě oni byli pozváni na oslavu Dne charity, která pořádala Farní charita Milevsko. Program začal ve 14 hodin děkovnou mší sv., kterou sloužil P. František Míček. Poté přítomné přivítala a za finanční příspěvky poděkovala ředitelka místní charity Alena Růžičková. V krátkém vstupu seznámil přítomné s historií řemesel v tomto regionu ředitel milevského muzea Vladimír Šindelář. Hosté, mezi nimiž byl i senátor Pavel Eybert a starosta Milevska Zdeněk Herout, si pak měli možnost prohlédnout, případně i nakoupit, výrobky řemeslníků. Nechyběl kovář, dráteník, hrnčíř, přadleny, švadleny, výrobci ručně malovaných svíček, šperkaři nebo dřevořezbář či kořenářka. Řemeslníky nám pomohla kontaktovat organizace MAS Krajina srdce. Zaměstnanci a přátelé charity připravili pro všechny malé občerstvení, kávu, čaj, uzené, buchty a koláče (dar z Pekařství M. Malá, Bernartice). Na závěr bylo připraveno nádherné vystoupení folkové skupiny Kantoři, kteří k nám zavítali až z východních Čech. Lidové písničky i irské balady chytili za srdce snad všechny posluchače. Díky KANTORŮM, že do Milevska přijeli z takové dálky! Celý program byl podpořen finanční záštitou senátora P. Eyberta a příspěvkem z Grantu kultury Města Milevsko. Přesto, že na oslavě Dne charity nebyla všechna místa obsazená, na dobrovolném vstupném či příspěvku, který bude použit na dofinancování provozu nové služby pro rodiny s dětmi ROZÁRKA, se vybralo 5.811.- Kč.
Velice se vážíme každého daru a děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou akce, či jakýmkoli jiným způsobem – finančním či modlitbou - podpořili činnost milevské charity.
Alena Růžičková, ředitelka FCH Milevsko
Farní charita Milevsko           
Zahájení týdne charity-výstava fotografií a konzultační seminář / 17.09.2013
V úterý 17. září byl prostorách Městského úřadu v Milevsku zahájen Týden charity. Tato akce byla uspořádána ve spolupráci s Krajským úřadem v Českých Budějovicích. Program zahájila Mgr. Jana Kovářová (z KÚ) a pozvala přítomné k prohlídce nainstalované výstavy fotografií ze života charit v českobudějovické diecézi, poté k účasti na konzultačním semináři. Přítomné přivítal také místostarosta Mgr. Martin Třeštík. Slovo převzal Roman Tlapák, zástupce ředitelky Diecézní charity České Budějovice. V průřezu představil činnost charit profesionálních i dobrovolných, jejich jednotlivé projekty, humanitární a rozvojovou pomoc, tříkrálovou sbírku a vše doplnil obrazovou prezentací. V dalším bloku hovořila Dana Bedlánová z Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím. Na toto zajímavé téma se rozvinula velká diskuze. Na závěr semináře, kterého se zúčastnili i hosté a starostové z okolních obcí, pracovníci MěÚ i soukromé osoby, pohovořila o činnosti Farní charity Milevsko její ředitelka Alena Růžičková. Kromě informací o hlavním projektu – terénní pečovatelské službě, zmínila další aktivity, jako je pořádání tříkrálové sbírky, tradiční ples, koncerty, humanitární sbírky, novou službu pro rodiny s dětmi ROZÁRKA i připravované otevření Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v příštím roce.
Farní charita Milevsko           
Nezmaři a Jihočeská komorní filharmonie / 19.08.2013
Dne 30.6.2013 se na prvním nádvoří milevského kláštera konal koncert skupiny Nezmaři. Jejich folkové písničky zazněly spolu s doprovodem jihočeských filharmoniků. Toto, pro někoho neobvyklé spojení vyznělo skutečně velice dobře, jak se po koncertu svěřovali někteří posluchači - naskakovala jim husí kůže, jak to bylo krásné. Koncert uspořádala Římskokatolická farnost Milevsko, milevský klášter a Farní charita Milevsko.
Koncert byl zdařilým vstupem do prázdnin a léta.
Farní charita Milevsko           
Hudební sklepy - Republic of Two / 20.06.2013
Skupina Republic of Two ve složení Jiří Burian a Mikoláš Růžička (oba zpěv a kytara) zakončila 10. ročník Hudebních sklepů v Milevsku. Repertoár tvořily převážně jemné skladby z obou alb v akustickém hávu. Zaznělo i několik novinek z připravované desky, kterou chystá skupina točit i v San Francisku.

Josef Veverka
Pavel Bolek           
Povodně 2013 a pomoc Farní charity Milevsko / 06.06.2013
V pondělí 3.6.2013 byl kontaktován starosta Milevska Bc. Zdeněk Herout a krizový štáb, s nabídkou pomoci rodinám, které byly postiženi povodní. Stejně tak byl kontaktován starosta Slabčic. Oslovili jsme starostu Božetic (obec u Milevska), kde byly záplavy velké, nejhůře na tom byl mlýn Kvěchov. Po sociálním šetření, kdy hladina vody dosahovala v přízemí domu do výše 75 cm), hned po opadnutí vody v úterý 4.6. jsme nakoupily nářadí (kovové hrábě, lopaty, košťata) a úklidové a desinfekční prostředky (kbelíky, hadry, rukavice, Savo….), pytle a pitnou vodu. Po domluvě s Dobrovolnickým centrem DCH v Č. Budějovicích se podařilo zkoordinovat i pomoc čtyř dobrovolníků, kteří přijeli pomáhat s úklidem okolí domu - dnes, ve čtvrtek. Pan starosta i postižená rodina velice ocenili rychlou pomoc charity.
Starosta Slabčic oznámil postižení povodní rodiny v Březí (OÚ Slabčice). Po místním sociálním šetření jsme zjistili, že příval vody z polí zcela znečistil studnu a vodárnu, kde shořel darling. V domě žije matka samoživitelka s pěti dětmi. Je závislá na sociálních dávkách, v rozvodovém řízení a nemá žádné finanční rezervy. Nemůže ani prát, protože neteče voda. Obec zajistila cisternu vody a již dvakrát celou studnu vyčerpala, je nasazeno kalové čerpadlo. Je nutné vyčistit vodárnu a koupit nové zařízení. Budeme se snažit najít fin.prostředky. Jako rychlou pomoc zoufalá žena ocenila velký rodinný nákup (pitnou vodu, mléko, mouku, cukr, pleny, prášek na praní, čistici a úklidové prostředky a naplnění 10 kg plyn. bomby). Zároveň jsme dodali nějaké oblečení, lůžkoviny a hračky (ze sbírek). Zdi domu jsou uvnitř mokré. Děti (4 kluci) jsou ve věku od půl roku do osmi let (nejstarší dcera žije u babičky).
V obci Velká (ORP Milevsko) budeme dodávat do rodinného domu příští týden vysoušeč, máme již domluveno se skladem ve Veselí, kam dorazily vysoušeče z Olomouce. V této obci je kontaminováno asi sedm studní, problém řeší hasiči a krizový štáb Města.
Nabízíme postiženým další pomoc, kontaktujte nás !
Případně nabídku pomoci můžete adresovat na naši charitu – Farní charita Milevsko, U Bažantnice 561, tel. 734 435 162 (čisticí a úklidové prostředky, balenou vodu nebo fin. prostředky).
Farní charita Milevsko           
Poutní slavnost Navštívení Panny Marie / 02.06.2013

V klášterní bazilice začaly oslavy v pátek 31.5. 2013 v 17 hodin. Superior kláštera P. Řehoř měl připraveny dobové fotografie kláštera, Latinské školy, nádvoří i hospodářských budov. Snímky byly pořízeny v rozmezí let 1850 až cca 1990. Přibližovaly atmosféru doby, v níž byly vyfoceny, zajímavé byly celkové pohledy z různých světových stran, kde bylo možné porovnání třeba podle malých a jindy již vzrostlých stromů. Po zajímavé prezentaci následovaly Mariánské nešpory, neboli večerní chvály. Mezitím se již bazilika plnila dalšími věřícími, kteří nestihli celý program. V 18 hodin následovala slavná mše sv., které se zúčastnili okolo oltáře téměř všichni milevští řeholníci, trvalí jáhni z okolí, přijel i bývalý představený kláštera P. Norbert Vehovský, působící nyní v Praze. P. Řehoř přivítal vojenského kaplana 42. mechanizovaného praporu Tábor Jana Böhma, který slavnou mši svatou celebroval. Bazilikou se nesla omamná vůně kadidla a atmosféru podtrhoval procítěný zpěv milevského chrámového sboru. P. Jan Böhm ve svém kázání klidně a mile mluvil o Boží lásce k nám a o všem krásném, co pro nás má Bůh ještě připraveno. Jeho vlídný úsměv dokázal nakazit snad všechny shromážděné. Když jsem se rozhlédla kolem, tak se postupně začali usmívat všichni přítomní. Posíleni eucharistií a po požehnání jsme se po mši svaté pomalu rozcházeli do svých domovů. Venku dokonce začalo svítit i sluníčko, snad i jej přilákaly úsměvy nás, lidí. A byla pravdivá poslední věta, kterou posílal - formou sms jako pozvánku přátelům - P. Jakub: „Navštívení Panny Marie čisté, přinese ovoce jisté.“
Alena Růžičková

Farní charita Milevsko           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]