Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Aktualizace webu nezávislých / 13.03.2008
V minulých dnech byla aktualizována internetová adresa www.nezavislemilevsko.kvalitne.cz. Naleznete v ní kromě jiného také návrhy studie supermarketu Lídl ve středu města, text petice proti přemístění autobusového nádraží, ankety, ve kterých můžete hlasovat a funkční návštěvní knihu.
Josef Kašpar           
Web města trápí zastupitele / 19.10.2007
Na webu Města Milevska 'www.milevsko-mesto.cz' bylo nedávno spuštěno veřené diskusní fórum umožňující publikování anonymních příspěvků. Fórum plní svůj účel, to znamená, že se na něm objevují různé dotazy a kritické názory. Témata jsou aktuální: Muzeum, Odvolání ředitele SPOS, Parkovací automaty, Cvičák pro psy a podobně. Jak se dalo čekat, anonymní diskutující si neberou servítky a s pravdivostí ani stylem svých názorů si hlavu nelámou.

Diskusi se snaží moderovat a na dotazy čtenářů odpovídá převážně místostarosta pan Polanecký. Na 9.zasedání Zastupitelé Města Milevska 30 minut diskutovali o tom, zda to dělá dobře. Někteří zastupitelé v čele s panem starostou Heroutem hájili možnost anonymní diskuse, jiní (pan Kašpar, pan Procházka, paní Stráská a další) žádali zpřísnit cenzuru. Když však pan Polanecký nabídl, aby se kritici ujali role moderátora, nikdo ze zastupitelů tuto roli nepřijal.

Zastupitelé pan Šrámek a paní Stráská prohlásili, že na internetovém fóru Města Milevska nejen že nebudou odpovídat na dotazy čtenářů, ale že je ani nečtou, protože se jim styl příspěvků nelíbí. Z toho plyne, že někteří zastupitelé nemají v úmyslu využívat prostředky vložené do tvorby webových stránek města a trpělivými slušnými odpověďmi vychovávat svoje neposlušné, protivné a škodolibé spoluobčany. Proč se tedy nechali zvolit?

Pan Šrámek svůj záporný přístup k internetovému fóru odůvodnil tím, že je připraven s občany diskutovat osobně z očí do očí. Vyznělo to tak, že pan Šrámek místo internetové diskuse dává přednost osobním setkáním s občany, ale neuvedl místo ani časový plán těchto setkání. Na můj e-mailový dotaz zda a kdy s ním mohou občané veřejně diskutovat odpověděl:
"Dobrý den. Nepořádám žádná veřejná setkání s občany. Myslel jsem tím, že raději řeším věci osobně než přes e-mail a to i přesto, že těch e-mailů vyřizuju tak 25 denně.
Mějte pěkný den L.Šrámek"

Překvapilo mne, kolik času zasupitelé věnovali tomuto celkem banálnímu problému. Jak totiž správně řekl pan starosta, anonymní příspěvky nevypovídají o úrovni úřadu ani zastupitelů, ale o úrovni občanů. Pokud budou povoleny, mohou se zastupitelé a úřad dozvědět, co si o nich myslí jejich kritici. Pokud povoleny nebudou, nejspíš se to nedozví.
Pavel Bolek           
Úspěšný projekt SOŠ a SOU Milevsko / 18.10.2007
Jednou z možností, jak získat finanční prostředky na potřebné vybavení, je úspěšná účast v grantových programech. Jihočeský kraj vyhlásil program s názvem Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol. SOŠ a SOU Milevsko na základě této výzvy vypracovala projekt "Modernizace odborného výcviku strojírenských oborů", který probíhá od dubna do října letošního roku. Projekt je určen žákům strojírenských oborů - zámečník a mechanik strojů a zařízení. Žáci si v průběhu projektu rozšířili svůj profil o dovednosti ze strojního obrábění kovů s důrazem na přesnost a kvalitu vykonávané práce. Díky kvalitnímu zpracování se tak podařilo SOŠ a SOU Milevsko získat od jihočeského kraje finanční příspěvek ve výši 200 000 Kč, který byl použit na zakoupení dvou stojanových vrtaček.
Josef Kašpar           
Jednací řád odložen / 18.10.2007
Zastupitelé Města Milevska na svém 9.zasedání odložili projednání a schválení nového jednacího řádu, který 10 měsíců připravovala pracovní skupina pod vedením Mgr. Martina Třeštíka. Důvodem odložení bylo prohlášení zastupitele Mgr.Šrámka a právníka Městského úřadu JUDr.Čunátové, že návrh nového jednacího řádu je v rozporu se Zákonem o obcích. Rozpory jsou údajně v tom, že nový jednací řád necituje zákon doslova, ale používá vlastních formulací. Námitku ing. Doubka, že při tomto výkladu je v rozporu se zákonem i stávající jednací řád, zastupitelé nevzali v úvahu.
Pavel Bolek           
Soudkyni lhaní nevadí / 25.07.2007
Soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. Jaroslava Lobotková v hlavním líčení dne 23.7.2007 zamítla žalobu Ing. Pavla Bolka, kterou se podle Tiskového zákona č. 46/2000Sb. domáhal uveřejnění své odpovědi proti nepravdivým urážejícím skutkovým tvrzením publikovaným na první straně deníku "PRÁVO" dne 17.10.2006. V průběhu jednání soudkyně přečetla všechny důkazy žalobce i žalovaného, z nichž bylo zřejmé, že článek obsahoval řadu lží a polopravd. Když Pavel Bolek upozornil, že ve spisu chybí zpráva Policie ČR, podle které se nedopustil žádného trestného činu, soudkyně vysvětlila, že se spis v průběhu procesu ztratil a musel být rekonstruován.
Rozsudek zatím není pravomocný. Soudkyně jej odůvodnila tím, že text odpovědi navrhovaný Pavlem Bolkem přímo nesouvisí s nepravdami publikovanými v deníku PRÁVO. Jednání soudu bylo veřejné, přihlíželi mu mladí lidé. Někteří z nich po skončení jednání prohlásili, že se jim bude v tomto státě špatně žít, protože ztratili důvěru v české soudnictví.
Pavel Bolek           
Poliklinika Milevsko zvyšuje základní jmění / 28.06.2007
Společnost Poliklinika Milevsko s.r.o. přijímá nového společníka - dětskou lékařku MUDr. Naděždu Urbanovou. Její základní vklad bude 100.000 Kč a zvýší se o něj základní jmění společnosti. Město Milevsko jako jeden ze společníků s tímto postupem souhlasí a vzdává se přednostního práva k novému vkladu ve prospěch MUDr. Naděždy Urbanové. Město tím chce pomoci Poliklinice Milevsko s.r.o. stabilizovat pracovní tým.
Pavel Bolek           
Jednatel společnosti SPOS odvolán / 28.06.2007
Dne 14.6.2007 byl odvolán z funkce jednatel společnosti SPOS Ing. Arnošt Novák. Rozhodla o tom Rada Města Milevska na základě veřejnosprávní kontroly Dozorčí rady společnosti SPOS ze dne 6.6.2007. Společnost SPOS je vlastněna a dotována Městem Milevskem a jejím úkolem je provozovat městská sportoviště. Společnost SPOS vykázala za rok 2006 vysokou hospodářskou ztrátu.
Pavel Bolek           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]