Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Komunitní plán se neplní / 28.06.2007
Více nežpůl hodiny se jednání Zastupitelstva Města Milevska dne 27.6.2007 zabývalo Monitorovací zprávou o plnění Komunitního plánu na období 2005-2007. Ze zprávy vyplynulo, že jen malá část projektů Komunitního plánu se realizovala. Řada projektů zřejmě byla zcela nereálných, ale nepodařilo se zrealizovat ani takové "maličkosti" jako bezbariérové WC v budově Městského úřadu a Polikliniky. Zdůvodnění, že Poliklinika je soukromý subjekt, vypadá podezřele, protože budova Polikliniky patří Městu, Město je společníkem Polikliniky Milevsko a Město poskytuje Poliklinice Milevsko finanční dotace. Celkový dojem z Monitorovací zprávy Komunitního plánu byl, že to co se skutečně udělalo dalo asi méně práce než napsání toho Komunitního plánu. Otázkou proto je, k čemu Komunitní plán potřebujeme. Tím spíše, že se již pro Město Milevsko připravuje další Komunitní plán na období 2008-2010, jehož napsání je oceněno na částku 1,5 mil. Kč.
Pavel Bolek           
Javory zněly Milevskem / 18.06.2007
V neděli 17.6.2007 od 17 hodin nádvoří Milevského kláštera rozezněl benefiční koncert skupiny JAVORY. Hana a Petr Ulrychovi s doprovodem dvou kytar, houslí a cemballa přednesli nové skladby i evergreeny ze svého bohatého repertoáru původní české hudby. Spokojené publikum je za to odměnilo dlouhým potleskem. Počasí koncertu přálo, a tak někteří diváci využili možnosti posezení v trávě nebo ve stínu stronů. Jiní zase pro lepší rozhled vystoupili na galerii "schody", odkud měli celé nádvoří jako na dlani. K občerstvení se čepovalo pivo a nealkoholické nápoje, čímž byl duchovní zážitek příjemně doplněn zážitkem fyzickým.
Pavel Bolek           
Daniel Hůlka a Martin Rada v Milevsku / 30.04.2007
V neděli 28. dubna 2007 v 16 hodin se bazilika Milevského kláštera znovu zaplnila do posledního místa. Zpěvák Daniel Hůlka a klavírista Martin Rada přednesli Biblické písně Antonína Dvořáka, Wagnerovy Arie a klavírní díla Johana Sebastiana Bacha a Frederika Chopina. Krásný znělý hlas Daniela Hůlky naplnil chrám bez použití jakékoliv reprodukční techniky. Přesto koncertu předcházela náročná technická příprava. Martin Rada hrál totiž na koncertní křídlo, které bylo nutné do chrámu přivézt. Oba umělci zakončili koncert monumentálním Svatováclavským chorálem při kterém Martin Rada doprovázel Daniela Hůlku na varhany. Výtěžek koncertu věnovali oba umělci i pořadatelé Milevské farní charitě, a tak si návštěvníci odnášeli domů nejen krásný zážitek, ale i pocit užitečnosti a pomoci potřebným.
Pavel Bolek           
2. a 3. zasednání Zastupitelstva Města Milevska / 09.01.2007
Ve dnech 29.11.2006 a 13.12.2006 se konalo 2. a 3. zasedání nově zvoleného Zastupitelstva Města Milevska. Obou zasedání se zúčastnilo 20 z celkového počtu 21 zastupitelů. Účast zastupitelů byla tedy vysoká a jednání byla vskutnku pracovní. Také přihlížející občané se do jednací síně sotva vešli, což je ovšem pochopitelné vzhledem k minimálnímu prostoru, který byl pro ně vyhrazen. Většina projednávaných bodů byla provázena rozsáhlou diskusí a také velká část hlasování nebyla jednomyslná. Proto také 2. zasedání skončilo ve 22 hodin a 3.zasedání skončilo ve 21 hodin. Z obsahu zasedání jsme pro Vás vybrali několik zajímavostí. Upravené zápisy najdete na webu Města Milevska.

Vyhláška o poplatku za nakládání s odpady pro rok 2007
Poplatek za rok 2007 činí 360 Kč na osobu a rok. Je splatný hotově v pokladně Městského úřadu. Termín splatnosti je pro obyvatele do 30.4.2007 a pro majitele rekreačních objektů do 31.5.2007. Pordobnosti jsou uvedeny v textu vyhlášky č.4/2006.

Rozpočet města pro rok 2007
Na 3. zasedání byl po rušné diskusi a hlasování o různých variantách schválen rozpočet Města Milevska pro 2007 se schodkem 14 mil.Kč.

Změna územního plánu č.4
Zastupitelé obdrželi písemné připomínky občanů k projednávaným změnám. Na základě nich po rozsáhlé diskusi na 2.zasedání byly provedeny změny v návrhu a na 3.zasedání bylo schváleno zadání pro techbnické zpracování upravené Změny č.4 Územního plánu. Podrobnosti lze zjistit na Městském úřadu.

Zvoleny výbory a komise
Na 2. a 3. zasedání byly zvoleny pracovní výbory a komise v tomto složení:

Komise pro úpravu jednacího řádu Zastupitelstva Města Milevska
RSDr. Jiří Kotalík, JUDr. Oldřich Kofroň, Mgr. Martin Třeštík

Finanční výbor
Mgr. Martin Třeštík, Ing. Michal Kolář, Ing. Miloš Volf, Ing. Miroslav Doubek, Václav Hejný

Kontrolní výbor
RSDr. Jiří Kotalík, Helena Slunečková, Božena Weberová, Jiřina Cibulková, Ing. František Nejedlý

Výbor pro školství
Mgr. Dagmar Švárová, Mgr. Dagmar Novotná, Mgr. Evžen Jiroušek, Mgr. Dagmar Rozhoňová, Alena Knotová

Výbor pro kulturu
Mgr. Josef Kašpar, Ing. Pavel Procházka, Vladimír Šindelář, Josef Veverka, Mgr. Karel Berka

Zastupování starosty, řízení Městské policie
Zastupováním starosty a řízením Městské policie byl pověřen místostarosta Michal Polanecký.

Přístup do Katastru nemovitostí
Od 1.1.2007 je v provozu dálkový přístup do Katastru nemovitostí. Jak to funguje se nám zatím nepodařilo zjistit, ale pokusíme se o to a dáme Vám zde vědět.

Změny v Dozorčí radě SPOS
Novými zástupci Města Milevska v dozorčí radě firmy SPOS, která provozuje sportovní areály v Milevsku a čerpá dotace města v řádu milionů korun ročně, byli zvoleni Ing. Václav Pavlečka a Jaroslav Kolář.

Kdo bude oddávat
Pověření k oddávání manželských párů získali zastupitelé Ing. Bohuslav Beneš, JUDr. Oldřich Kofroň, Mgr. Dagmar Švárová a Pharm.Dr. Lenka Třeštíková. Obřadním dnem je sobota.

Pavel Bolek           
Adventní koncerty zněly v Latinské škole / 08.01.2007
Ve dnech 3., 10. a 17. prosince 2006 zazněly v budově Latinské školy v Milevském klášteře tři adventní koncerty. Díla světových klasiků, současných skladatelů i vlastní tvorbu přednesli studenti a absolventi Akademie múzických umění a konzervatoří z České republiky i ze zahraničí. Byli mezi nimi Ivan Boreš, Jiří Kubeček, František Lukáš, Dorota Kofroňová, Pavlína Lörinczová, Ludmila Bolková, Vladimír Brablec, Rebecca Čáp, Lenka Žvaková, Kamil Žvak a další (omlouvám se, jestli jsem na někoho zapomněl). Jejich violoncella, klavír, kytary, housle, klarinety a flétny zazněly v sólových partech, v duetech i v několika skupinových skladbách v kvalitě, na jakou jsme zvyklí jen u špičkových profesionálů. Uměleckými organizátory všech tří koncertů byli Dorota Kofroňová a František Lukáš. Každý z koncertů navštívila téměř stovka nadšených posluchačů.
Pavel Bolek           
Linha Singers naplnila baziliku / 08.01.2007
V neděli 7.1.2007 na svátek Křtu páně v 16 hodin se bazilika Milevského kláštera znovu naplnila vánoční hudbou. Vokálně instrumantální soubor Linha Singers pod vedením Jiřího Linhy přednesl díla světových klasiků, ale také díla českých kantorů Jakuba Jana Ryby a dalších známých, méně známých i zcela neznámých českých učitelů hudby. Většina skladeb zazněla v citlivé úpravě Jiřího Linhy, kerý také každou skladbu zajímavě komentoval. Působivá kompozice i dokonalé provedení skladeb zanechali příjemný dojem v posluchačích, kteří i tentokrát zaplnili celou milevskou baziliku.
Pavel Bolek           
Moudrost přísloví / 05.10.2006
Často se v životě setkávám se situacemi, které jsou popisovány v českých příslovích. A často mi nezbývá, než se znovu obdivovat jejich moudrosti. Naposledy když jsem už potřetí slepoval utržené ucho od džbánu. Na jednom veřejném zasedání jednoho městského zastupitelstva mne zase napadlo přísloví o tom, jak se stokrát opakovaná lež stává pravdou (někdy dokonce stačí i menší počet opakování). Málem jsem na tohle přísloví zapomněl, ale po přečtení posledního čísla Milevských novin se zdá být stále aktuální. Podle něj lze pravdivy dosáhnout třeba takhle (jedná se o sestřih z veřejně přístupného záznamu).
Pavel Bolek           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]