Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Soudkyni lhaní nevadí / 25.07.2007
Soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. Jaroslava Lobotková v hlavním líčení dne 23.7.2007 zamítla žalobu Ing. Pavla Bolka, kterou se podle Tiskového zákona č. 46/2000Sb. domáhal uveřejnění své odpovědi proti nepravdivým urážejícím skutkovým tvrzením publikovaným na první straně deníku "PRÁVO" dne 17.10.2006. V průběhu jednání soudkyně přečetla všechny důkazy žalobce i žalovaného, z nichž bylo zřejmé, že článek obsahoval řadu lží a polopravd. Když Pavel Bolek upozornil, že ve spisu chybí zpráva Policie ČR, podle které se nedopustil žádného trestného činu, soudkyně vysvětlila, že se spis v průběhu procesu ztratil a musel být rekonstruován.
Rozsudek zatím není pravomocný. Soudkyně jej odůvodnila tím, že text odpovědi navrhovaný Pavlem Bolkem přímo nesouvisí s nepravdami publikovanými v deníku PRÁVO. Jednání soudu bylo veřejné, přihlíželi mu mladí lidé. Někteří z nich po skončení jednání prohlásili, že se jim bude v tomto státě špatně žít, protože ztratili důvěru v české soudnictví.
Pavel Bolek           
Poliklinika Milevsko zvyšuje základní jmění / 28.06.2007
Společnost Poliklinika Milevsko s.r.o. přijímá nového společníka - dětskou lékařku MUDr. Naděždu Urbanovou. Její základní vklad bude 100.000 Kč a zvýší se o něj základní jmění společnosti. Město Milevsko jako jeden ze společníků s tímto postupem souhlasí a vzdává se přednostního práva k novému vkladu ve prospěch MUDr. Naděždy Urbanové. Město tím chce pomoci Poliklinice Milevsko s.r.o. stabilizovat pracovní tým.
Pavel Bolek           
Jednatel společnosti SPOS odvolán / 28.06.2007
Dne 14.6.2007 byl odvolán z funkce jednatel společnosti SPOS Ing. Arnošt Novák. Rozhodla o tom Rada Města Milevska na základě veřejnosprávní kontroly Dozorčí rady společnosti SPOS ze dne 6.6.2007. Společnost SPOS je vlastněna a dotována Městem Milevskem a jejím úkolem je provozovat městská sportoviště. Společnost SPOS vykázala za rok 2006 vysokou hospodářskou ztrátu.
Pavel Bolek           
Město Milevsko kupuje pozemky / 28.06.2007
Na základě nabídky Pozemkového fondu ČR má Město Milevsko v plánu investovat do nákupu asi 3ha pozemků pro průmyslovou zónu. Cena pozenků ještě není známa, ale měla by být pro město výhodná. Z nabídky Pozemkového fondu ČR město vybralo jen pozemky, které sousedí se stávajícími pozemky města nebo mají strategicky důležitou polohu. Znění kupní smlouvy včetně kupní ceny bude ještě schvalovat příští jednání Zastupitelstva Města Milevska. Nákup pozemků si vyžádá změnu rozpočtu Města Milevska.
Pavel Bolek           
Komunitní plán se neplní / 28.06.2007
Více nežpůl hodiny se jednání Zastupitelstva Města Milevska dne 27.6.2007 zabývalo Monitorovací zprávou o plnění Komunitního plánu na období 2005-2007. Ze zprávy vyplynulo, že jen malá část projektů Komunitního plánu se realizovala. Řada projektů zřejmě byla zcela nereálných, ale nepodařilo se zrealizovat ani takové "maličkosti" jako bezbariérové WC v budově Městského úřadu a Polikliniky. Zdůvodnění, že Poliklinika je soukromý subjekt, vypadá podezřele, protože budova Polikliniky patří Městu, Město je společníkem Polikliniky Milevsko a Město poskytuje Poliklinice Milevsko finanční dotace. Celkový dojem z Monitorovací zprávy Komunitního plánu byl, že to co se skutečně udělalo dalo asi méně práce než napsání toho Komunitního plánu. Otázkou proto je, k čemu Komunitní plán potřebujeme. Tím spíše, že se již pro Město Milevsko připravuje další Komunitní plán na období 2008-2010, jehož napsání je oceněno na částku 1,5 mil. Kč.
Pavel Bolek           
Javory zněly Milevskem / 18.06.2007
V neděli 17.6.2007 od 17 hodin nádvoří Milevského kláštera rozezněl benefiční koncert skupiny JAVORY. Hana a Petr Ulrychovi s doprovodem dvou kytar, houslí a cemballa přednesli nové skladby i evergreeny ze svého bohatého repertoáru původní české hudby. Spokojené publikum je za to odměnilo dlouhým potleskem. Počasí koncertu přálo, a tak někteří diváci využili možnosti posezení v trávě nebo ve stínu stronů. Jiní zase pro lepší rozhled vystoupili na galerii "schody", odkud měli celé nádvoří jako na dlani. K občerstvení se čepovalo pivo a nealkoholické nápoje, čímž byl duchovní zážitek příjemně doplněn zážitkem fyzickým.
Pavel Bolek           
Daniel Hůlka a Martin Rada v Milevsku / 30.04.2007
V neděli 28. dubna 2007 v 16 hodin se bazilika Milevského kláštera znovu zaplnila do posledního místa. Zpěvák Daniel Hůlka a klavírista Martin Rada přednesli Biblické písně Antonína Dvořáka, Wagnerovy Arie a klavírní díla Johana Sebastiana Bacha a Frederika Chopina. Krásný znělý hlas Daniela Hůlky naplnil chrám bez použití jakékoliv reprodukční techniky. Přesto koncertu předcházela náročná technická příprava. Martin Rada hrál totiž na koncertní křídlo, které bylo nutné do chrámu přivézt. Oba umělci zakončili koncert monumentálním Svatováclavským chorálem při kterém Martin Rada doprovázel Daniela Hůlku na varhany. Výtěžek koncertu věnovali oba umělci i pořadatelé Milevské farní charitě, a tak si návštěvníci odnášeli domů nejen krásný zážitek, ale i pocit užitečnosti a pomoci potřebným.
Pavel Bolek           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]