Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Pornografie po Milevsku / 18.07.2006
Milí čtenáři!
Dovolte mi reagovat na obvinění z šíření dětské pornografie, které jménem Rady Města Milevska proti mně vznesl dne 10.května 2006 Ing.Stanislav Kázecký, CSc.
V úvodu připomínám, že jsem jednatelem firmy KOMPAS Milevsko s.r.o., která od července 1998 provozuje internetovou doménu www.milevsko.cz. Tato doména obsahuje informace o našem městě, firmách, lidech, aktivitách a událostech v našem okolí. Ze svých daní na ni nepřispíváte ani korunou, zato v ní můžete svobodně a zdarma publikovat své názory. Tím sami přispíváte k její úrovni. Doména je hojně navštěvovaná - průměr za rok 2005 byl 7500 návštěv za měsíc. Aby si ji čtenáři nepletli s doménou Městského úřadu, na spodním okraji každé stránky je uvedena adresa vydavatele. V roce 1999 proběhl mimosoudní spor o vlastnictví domény, který skončil 5.5.1999 uznáním mého nároku na vlastnictví domény.
Jednou z mých životních zásad je dodržování slibů. Slib umožnit občanům svobodné publikování mne zavazuje, abych nevymazával příspěvky občanů jenom proto, že se mně osobně nelíbí, nebo mne dokonce poškozují. Pokud jsou řádně podepsané, nikomu kromě mne neubližují a neporušují zákon, nemohu je odstraňovat. Každý, kdo se však cítí poškozen publikováním některého příspěvku, může mne ihned kontaktovat a požádat o jeho odstranění. Této možnosti dosud nikdo nevyužil. Přesto jsem začátkem dubna 2006 odstranil několik příspěvků, které bych charakterizoval jako pubertální výstřelky za hranicí vkusu. Jejich autoři buď uvedli neplatnou e-mailovou adresu, nebo svoje autorství popřeli.
V březnu 2006 jsem se z místního tisku dozvěděl, že Město Milevsko pořádá výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky pro Dům kultury v Milevsku. Protože moje firma KOMPAS Milevsko s.r.o. patří k nejstarším dodavatelům výpočetní techniky ve městě, a protože blízká lokalita by nám umožnila zajistit velmi rychlý a levný servis dodané techniky, požádal jsem Město Milevsko dne 12.4.2006 e-mailem o zaslání zadávací dokumentace. Paní starostka Mgr. Ivana Stráská mi odpověděla, že Městská rada firmě KOMPAS Milevsko s.r.o. zadávací dokumentaci nepošle, protože firma není seriózní a solidní.
Obvinění paní starostky mi připadalo nesrozumitelné a nekonkrétní, proto jsem požádal o vysvětlení. Zpráva o této korespondenci pronikla také k některým občanům a zastupitelům, kteří se mne ptali, v čem moje neserióznost spočívá. Když jsem jim nedokázal odpovědět, zastupitel Zdeněk Herout se na totéž zeptal na veřejném zasedání Městského zastupitelstva dne 10.5.2006. Za Městskou radu odpověděl Ing. Kázecký, CSc, že firma KOMPAS na svých webových stránkách publikuje dětskou pornografii. A protože se prý tyto stránky tváří jako oficiální stránky města, firma KOMPAS tím poškozuje Město Milevsko, v čemž právě spočívá ona neserióznost a nesolidnost. Byl jsem na jednání zastupitelstva přítomen a zůstal jsem ohromen lží z úst člověka, kterého jsem dosud pokládal za vzdělaného a čestného muže. Když mi bylo uděleno slovo, publikování dětské pornografie jsem popřel a požádal Ing. Kázeckého o předložení důkazů.
Dne 24.5.2006 vyšel v Milevských novinách článek "Od počítačů se došlo až k dětské pornografii", ve kterém redaktorka popsala událost a dala prostor k vyjádření mně, Ing. Kázeckému a paní starostce Mgr. Stráské. Ing. Kázecký na obvinění firmy KOMPAS z šíření dětské pornografie trval a přidal další - z nemorálnosti a neetičnosti. Paní starostka Mgr. Stráská připojila nepravdivá obvinění z publikování inzerátu nabízejícího malé holčičky, ze snahy prodat městu doménu za 300.000 Kč a z nelegálního používání městského znaku.
Zajímalo mne, kteří členové Městské rady s těmito obviněními souhlasí. Proto jsem je všechny písemně požádal o jednoznačné vyjádření. Žádnému z nich jsem však nestál za odpověď. Pouze Ing. Kázecký na dalším jednání Městského zastupitelstva dne 21.6.2006 přečetl část mého dopisu a řekl, že Městská rada s jeho obviněním souhlasí. Omluvil se za použití výrazu "Dětská pornografie" a nahradil jej výrazem "Pedofilní texty". Jako důkaz šíření dětské pornografie mi předal vytištěné dva čtenářské názory.
V závěru jednání zastupitelstva dostala slovo moje manželka MUDr. Marie Bolková. V jasném a stručném projevu Ing. Kázeckému a Mgr. Stráské sdělila, že se jí svými nepravdivými výroky hluboce dotkli. Požádala je, aby vzhledem ke svému postavení vážili slova, respektovali práva a názory všech spoluobčanů a nechovali se tak, jako by město byli jenom členové Městské rady.
Tolik tedy fakta. Zbývá rozhodnout se jak mám reagovat.
Omlouvám se všem nepozorným čtenářům a zvláště členům Rady Města Milevska, že informace o charakteru domény www.milevsko.cz byla dosud uvedena až na spodním okraji každé stránky. Tuto informaci nyní obsahuje také hlavní banner, takže si jí snad všimnou i méně bystří čtenáři.
Za publikování čtenářských názorů se nemám komu omluvit. Jednak jsem je nepsal, jednak mne za celou dobu publikování nekontaktoval nikdo, kdo by se jimi cítil poškozen. Kdo tvrdí opak, ten lže. O jejich nebezpečnosti se každý mohl přesvědčit tím, že zavolal na publikované číslo nebo poslal e-mail na publikovanou adresu. Například Tomáš Truc na můj dotaz reagoval slovy: "Tak o tom nic nevím to sem teda nepsal tyhle kraviny nepíšu dík za oznámení". Možná by se Tomáš divil, čím se na svých jednáních zabývá Rada Města Milevska.
Členové Městské rady mne velmi zklamali. Dosud jsem je všechny pokládal za čestné lidi, kteří vědí co mluví, nelžou a pokud se zmýlí, umějí se omluvit. Ing. Kázecký se mi sice omluvil za použití výrazu "dětská pornografie", nikoliv však za křivé obvinění. Na rozdíl od křivého obvinění svou omluvu nezveřejnil a spojil ji s novým obviněním. Nikdo z členů Městské rady se mi neomluvil
za křivé obvinění z šíření dětské pornografie
za křivé obvinění z publikování inzerátu nabízejícího malé holčičky
za křivé obvinění z nelegálního používání městského znaku
za křivé obvinění ze snahy prodat městu doménu www.milevsko.cz za 300.000 Kč
za nepodložené obvinění z nemorálního jednání, nesolidnosti a neserióznosti
Upřímnou a úplnou veřejnou omluvu jsem ochoten přijmout. Pokud k ní však nedojde, je správné řídit se heslem "Moudřejší ustoupí" a nechat špínu časem vyblednout? Je to jistě moudré, zároveň ale také jednoduché, pohodlné a zbabělé. Bude-li se tím řídit celý národ, dočkáme se časem nové totality. Naproti tomu obrana proti veřejné moci je obtížná, nákladná a její výsledek nejistý. Mohla by však posílit vědomí lidí, že lhát nemá ani ten, kdo má moc svou lež stokrát opakovat.
Jak byste se zachovali Vy?
Považujete publikované čtenářské příspěvky za dětskou pornografii nebo pedofilii?
Chcete mít možnost publikovat na www.milevsko.cz svobodně a zdarma svoje příspěvky a smířit se s tím, že tak mohou činit i jiní lidé?
Jste ochotni a schopni vyjádřit svůj názor?
Přeji Vám k tomu hodně odvahy.
Pavel Bolek           
Klášterní bazilika otevřena po rekonstrukci / 05.06.2006
Ve středu 31. května 2006 byla po dvouleté rekonstrukci slavnostně otevřen chrám Panny Marie areálu Milevského kláštera. Slavnostní mši sloužil Strahovský opat Michael Pojezdný a zúčastnili se jí představitelé řádu Premonstrátů, Města Milevska i Jihočeského kraje. Přišli i zástupci dodavatelských firem, které se na rekonstrukci podílely, a široká milevská veřejnost. Bazilika tak říkajíc praskala ve švech. Strahovský opat na začátku mše posvětil dveře, oltář a křížovou cestu. V kázání připomněl, že chrám je Boží dům a péčí o něj projevujeme svůj vztah k Bohu. Na konci mše pak poděkoval sponzorům, dodavatelům a všem, kdo jakkoli přispěli k tomuto zdařilému dílu.
Pavel Bolek           
Klášterní knihovna obnovena po dvou stoletích / 05.06.2006
V úterý 16. května 2006 zažilo Milevsko významnou kulturní událost. V areálu kláštera byla zprovozněna historická knihovna. Je umístěna v horním patře zrekonstruované budovy Latinské školy, která tím získala další využití. Slavnostní otevření bylo provázeno koncertním vystoupením klavíristky Doroty Kofroňové a kytaristy Františka Lukáše a přednáškou Hedviky Kuchařové o osudech předchozích dvou klášterních knihoven. První středověká knihovna vznikla při založení kláštera a zanikla po jeho dobytí Husity. Druhá barokní knihovna vznikla po obnovení kláštera a zanikla po jeho zrušení císařem Josefem. Současná knihovna je tedy třetí v pořadí a obsahuje kolem 1600 historických knih převážně s náboženskou a vědeckou tématikou. Je zde umístěno několik knih, které se zachovaly z předchozích milevských knihoven. Většina knih však pochází ze zrušených českých klášterů a byla k nám přesunuta ze Strahova. Místnost knihovny je zařízena historickým nábytkem a lze ji využít ke studiu. Při slavnostním otevření si lidé mohli prohlédnout vzácný originál Jarlochovy kroniky. Je psána na ovčí kůži a má dřevěnou vazbu. Pochází z let 1215 až 1222 a popisuje tehdejší historické události v Čechách. Jedním z jejích spoluautorů byl první opat milevského kláštera Jarloch. Kronika měla pohnutý osud a jen o vlásek unikla zkáze. Do Milevska ji na ukázku přivezl ředitel Strahovského archivu Evermont Geiza Šidlovský a do svého odjezdu ji nepustil z ruky.
Pavel Bolek           
Zajímavosti ze zastupitelstva 10.5.2006 / 22.05.2006
Pozemek pro Humaniku stále v jednání
Žádost Občanského sdružení Humanika o prodej městského pozemku potřebného na rozšíření provozu zdravotnického zařízení a na přístavbu výtahu je stále v jednání. Manželé Bernotovi o pozemek žádali v minulosti již několikrát. Město Milevsko nyní zjišťuje podrobnosti o rozvojových záměrech a o provozních poměrech zdravotnického zařízení Humanika, aby mohlo žádost posoudit. Vzhledem k předchozímu konfliktu byly na obou stranách změněni vvjednávači. Zastupitel Koliha upozornil na to, že Město Milevsko je spolumajitelem konkurenčního zdravotnického zařízení Poliklinika Milevsko s.r.o., takže se při posuzování projektu Humaniky dostává do střetu zájmů. Východisko ze situace proto nebude jednoduché a bude vyžadovat dobrou vůli na obou stranách.

Travnaté fotbalové hřiště odloženo
Město Milevsko pozastavilo vyplacení plánované dotace 4 mil. Kč na vybudování travnatého hřiště v areálu atletického stadionu v Milevsku. Důvodem je, že fotbalisté jako investor zatím nezajistili dost prostředků aby investice mohla být dokončena. Stavební práce jsou proto přerušeny a fotbalisté žádají znovu o státní dotaci. Na dosavadní stavební práce přispělo Město Milevsko částkou 800 tis.Kč, stát 2 mil.Kč a fotbalisté 3 tis.Kč.

Změna územního plánu schválena
Proces změny územního plánu č.3 byl dokončen závěrečným schválením změny a vydáním příslušné městské vyhlášky. Podrobnosti jsou k dispozici na stavebním odboru Městského úřadu v Milevsku. Město již dříve vykoupilo za výhodnou cenu některé pozemky v nových stavebních zónách. Další pozemky v těchto zónách údajně koupily soukromé osoby včetně některých zastupitelů a členů Rady Mesta Milevska.

Počítače pro Dům kultury vybrány
Výběrové řízení na dodávku 20 počítačů pro zrekonstruovaný Dům kultury v Milevsku vyhrála firma Transoft a.s. z Českých Budějovic. Dodávka bude realizována v průběhu května 2006. Možná je škoda, že zakázku nezískala některá z milevských počítačových firem. Nezáruční servis se tak městu prodraží.

Infocentrum o víkendech otevřeno
V období od 1.6. do 15.9.2006 bude Infocentrum v Milevsku otevřeno i o víkendech. Turistům v tuto dobu poskytne potřebné informace slečna Klepačová, která zde vykoná rekvalifikační praxi. Řešení tohoto letitého problému se našlo díky dobré spolupráci několika institucí. Zastupitele o něm informovala Mgr. Novotná. I když jde o řešení dočasné, máme z něj radost.

Rekonstrukce zimního stadionu ohrožena
V letošním roce se uskuteční dlouho plánovaná rekonstrukce chladicí soustavy strojovny a ledové plochy zimního stadionu v Milevsku. Původně byla rekonstrukce plánována na rok 2005, ale protože se nestihl včas připravit projekt, byla o rok odložena. Město Milevsko začalo s přípravou podkladů pro rekonstrukci v listopadu 2005. V únoru 2006 obdrželo předběžně přislíbenou státní dotaci a neprodleně vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele stavby. Zadávací dokumentaci si vyzvedlo 16 uchazečů. Po technickém vyjasnění 6 z nich předložilo svou nabídku. Z nich byly vyřazeny 2 pro nesplnění kvalifikačních předpokladů a 1 pro neodůvodněně nízkou cenu (o 2 mil.Kč). Ze zbylých nabídek byla jako nejlepší vybrána firma Brematech a.s. z Prahy. Jestliže se žádný z odmítnutých uchazečů neodvolá, bude rekonstrukce dokončena v září před začátkem zimní sezony. V opačném případě dojde ke zpoždění několika měsíců, což bude nepříjemné zejména pro milevské hokejisty.

Spor o doménu se obnovuje
Na dotaz zastupitele Herouta jak město zjišťuje serióznost účastníků výběrových řízení odpověděl radní Ing. Stanislav Kázecký, že firmu Kompas Milevsko s.r.o. označila rada jako neseriózní proto, že tato firma má zaregistrovanou doménu www.milevsko.cz a na stránkách této domény prezentuje dětskou pornografii. Jednatel firmy Kompas Milevsko s.r.o. Ing. Pavel Bolek byl na jednání přítomen. Obvinění z prezentování dětské pornografie odmítl jako nepravdivé a vyzval Ing.Kázeckého, aby je doložil konkrétním důkazem. K tomu v průběhu zasedání nedošlo. V následné diskusi Ing. Kázecký zpochybnil morální právo firmy Kompas Milevsko s.r.o. na registraci domény www.milevsko.cz. K jeho názoru se připojil také místostarosta JUDr. Oldřich Kofroň. Na dotaz pana Michala Polaneckého, zda má Město Milevsko morální nárok také na jiné domény obsahující v názvu slovo "milevsko" nezazněla jasná odpověď.

Pavel Bolek           
Čekají nás jistoty a prosperita ? / 10.05.2006
Sebevědomý úsměv premiéra Paroubka na volebních plakátech ČSSD naznačuje, že ano. Když se však podívám na webové stránky Českého statistického úřadu, nálada mi klesne pod bod mrazu. Za 8 let vlády ČSSD vzrostl státní resp. vládní dluh ze 155 na 1030 miliard Kč. Dojem prosperity tak vlastně vytváří rozhazovačná politika vlády, která již plných 8 let utrácí podstatně více než vydělá. Její dluh již v roce 2004 převýšil roční příjmy státního rozpočtu. Z jejích výdajů a investičních pobídek se dobře nakrmilo několik vyvolených firem a zahraničních investorů, pár drobků z jejich stolu spadlo i drobným podnikatelům a živnostníkům. Zatím to tedy vypadá, že všem se daří dobře. Jak dlouho ještě? Co až za pár let vládní dluh vzroste nad 2000 miliard? Nezhroutí se iluze prosperity jako domeček z karet? Proč vlastně došlo ke státnímu bankrotu v Argentině?

Představme si, že bychom se takhle chovali ve své domácnosti. Utráceli bychom rok co rok více než vydělali a rozdíl bychom si půjčovali v bance. Banka by nám ochotně půjčovala, protože ví, že máme hodně příbuzných, od kterých může naše dluhy vymáhat. Jednoho dne však bude chtít dluh zaplatit. Jak to vyřešíme? Pravděpodobně se odstěhujeme na Bahamy a necháme příbuzné, ať si s tím poradí sami. Ostatně, proč se s tím trápit, když nám teď banka půjčuje a nejméně 4 roky půjčovat ještě bude. Možná se toho ani nedožijeme, tak ať to za nás zaplatí někdo jiný. Chceme se takhle chovat?

Možná se ČSSD obrátí a začne se chovat jinak. Proč to však neudělala již dříve? Proč místo slibovaného snížení nezaměstnanosti způsobila její zvýšení ze 3% na 10%? Domnívám se, že to nebyl zlý úmysl, ale že to prostě jinak neumí. ČSSD principiálně nesměřuje ke skutečné podpoře podnikání, která by omezila roli státu a vytvořila prostor pro soukromou iniciativu. Místo toho chce všechno řídit, určovat, přikazovat, zakazovat. Pokud vytváří pracovní místa, tak jsou draze zaplacená státními penězi. Lidé si opět zvykají na pohodlí sociálních jistot a ztrácejí motivaci cokoliv inovovat, měnit a riskovat. Jediným zdrojem ekonomického růstu tak zůstanou vládní výdaje, a až dojdou, nastane zákonitě kolaps. Na tuhle jistotu můžete vzít jed.

A jak je to s právními jistotami? Jejich pilířem má být ústava a soubor základních jednoduchých zákonů, které každý občan zná a dlouhodobě se na ně může spolehnout. Nahlédneme-li však do naší Sbírky zákonů, zjistíme pravý opak. Za 8 let vlády ČSSD doznal třeba obchodní zákoník 29 změn, občanský zákoník 19 změn, zákoník práce 24 změn, živnostenský zákon 50 změn a zákon o daních z příjmů 56 změn! V tomhle legislativním chlévě se už nevyznají ani sami zákonodárci, kteří se nejednou veřejně diví, co to odhlasovali za nesmysl. Je to sice dobrá zpráva pro právníky, ale špatná pro demokracii. Jestliže lidé nejsou schopni porozumět zákonům, snadněji se jim vládne. A to je hlavní jistota, kterou nám ČSSD a KSČM společně nabízejí. Udrží-li si tyto dvě strany dosavadní nadpoloviční většinu v Poslanecké sněmovně, čeká nás návrat k centrálně direktivnímu řízení společnosti. To není poplašná zpráva, to je konstatování skutečnosti.

Pavel Bolek           
Proč musí zdravotníci stávkovat / 19.02.2006
Většina z nás si patrně všimla, že se v českém zdravotnictví v posledních měsících něco děje. Na veřejnost pronikly spory mezi ministrem zdravotnictví, zástupci lékařů a zdravotních pojišťoven. Kdo má pravdu, to se z mediálních informací někdy těžko poznává. Možná některým z vás připadá, že jde o okrajový problém úzké profesní skupiny. Podle mého názoru je však ohrožena samotná podstata demokracie v oblasti zdravotnictví a možná v celé republice. Proto považuji za svou občanskou povinnost na toto nebezpečí upozornit a uvést důkazy na příkladu konkrétní lékařské praxe. Jedná se o praxi zcela průměrnou co do počtu pacientů i dosahovaných ročních příjmů (300 tis.Kč).Všechny číselné údaje uváděné v příkladu jsou zaokrouhlené.
Zpožďování plateb
Největší zdravotní pojišťovna, jejíž platby představují 80% příjmů lékaře, od listopadu 2002 stále více zpožďuje úhrady lékaři. V polovině roku 2005 zpoždění dosáhlo 50 dnů, takže za péči poskytnutou v červnu dostal lékař zaplaceno v září. Celkový dluh pojišťovny vůči lékaři se vyšplhal na 250 tis.Kč. Když se lékař domáhal urychlení plateb a vyúčtoval pojišťovně úroky z prodlení ve výši 2% ročně, pojišťovna je odmítla zaplatit. Protože ukončení smlouvy s touto pojišťovnou by vedlo k zániku lékařské praxe, nemá lékař proti zpožďování plateb žádnou účinnou obranu. Nebo snad o nějaké víte?
Regulace léčiv
Lékař se odborně vzdělává, sleduje vývoj nových léků a využívá je v praxi. Nikdy nepředepisuje léky zbytečné. Pokud je lék hrazený z veřejného zdravotního pojištění, posuzuje jej lékař podle přínosu pro pacienta a ne podle ceny. V lednu 2006 pojišťovna sdělila lékaři, že za 1.pololetí 2005 předepsal léky v průměrné hodnotě 350 Kč na pacienta, zatímco celostátní průměr činil 220 Kč na pacienta. Lékař překročil tento průměr o 130 Kč a pojišťovna mu proto vyměřila "regulační srážku" (rozuměj pokutu) 20 tis.Kč. Lékaře to sice mrzí, ale nemotivuje k tomu, aby změnil svůj způsob léčení. Zřejmě proto pro 1.pololetí 2006 vydal ministr zdravotnictví MUDr. David Rath "úhradovou vyhlášku" č.550/2005. Vyhláška nařizuje, aby lékař zaplatil zdravotní pojišťovně veškeré léky, které předepíše pacientům nad hodnotu 98% průměrné úhrady za 1.pololetí 2005. Vyhláška nestanoví, zda "průměrná úhrada" je průměr za lékaře, okres, kraj, republiku nebo za zdravotní pojišťovnu. Nestanoví ani kdo, jak a kdy tento průměr zjistí nebo zkontroluje. Přitom jednotlivé "průměry" se od sebe liší o více než 100%. Písemný výklad pojmu "průměrná úhrada" neexistuje a ústní výklad pana ministra na jednáních se zástupci lékařů je velmi pružný. Pokud bychom tedy v souladu s dosavadní praxí předpokládali, že se jedná o celostátní průměr 220 Kč, pak by pokuta vyměřená lékaři za předepsané léky podle nové vyhlášky činila 130 tis.Kč. To už jistě lékaře přiměje, aby svůj způsob léčení zásadně změnil!
Regulace laboratorních vyšetření
Lékař sleduje také vývoj laboratorních metod a snaží se je využívat pro objektivní určení nebo potvrzení diagnózy. Nikdy nevyžaduje zbytečná vyšetření. Všechna laboratorní vyšetření jsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, které také určuje jejich ceny. Lékař nemůže ceny vyšetření nijak ovlivnit a většinou je vůbec nezná. V lednu 2006 pojišťovna lékaři sdělila, že za 1.pololetí 2005 si vyžádal laboratorní vyšetření v průměrné hodnotě 400 Kč na pacienta, zatímco celostátní průměr je 170 Kč na pacienta. Rozdíl je opět značný, ale pojišťovna za něj lékaře do roku 2005 nepostihovala. To se však změnilo. Od 1.1.2006 podle výše zmíněné "úhradové vyhlášky" je lékař povinen pojišťovně zaplatit veškerá laboratorní vyšetření nad průměrnou úhradu za 1.pololetí roku 2005. Definici "průměrné úhrady" vyhláška opět neobsahuje. Pokud bychom použili celostátní průměr 170 Kč, pak by pokuta vyměřená lékaři za laboratorní vyšetření činila 230 tis.Kč. Celková pokuta za léky a laboratorní vyšetření ve výši 360 tis.Kč za pololetí je pro lékaře likvidační.
Regulace výkonů
Pojmem "výkony " se u praktického lékaře označují práce spočívající především v preventivních prohlídkách, očkování. a v návštěvní službě. Úhradová vyhláška obsahuje v §5 odst.(7) formulaci: "Celková úhrada za výkony ..., která bude činit nejvýše 103% celkové úhrady ... v referenčním období, ... se navýší koeficientem ...". Z toho plyne, že celková úhrada za výkony, která převýší 103%, se nenavýší ani nesníží. Zdravotní pojišťovny to však ve svých dodatcích ke smlouvě opsaly takto: "Celková úhrada za výkony ... bude činit nejvýše 103% celkové úhrady ... v referenčním období ... ". Vynecháním jediného slova došlo k zásadnímu významovému posunu. Znamená, že celková úhrada výkonů přesahující 103% loňského roku nebude lékaři zaplacena. Jak mohl pan ministr schválit zdravotním pojišťovnám dodatky, které jsou v rozporu s jeho vlastní vyhláškou? Paradoxem této regulace je, že omezuje platby za preventivní prohlídky a očkování, zatímco jiná vyhláška téhož ministerstva nařizuje tyto prohlídky provádět. Zjistíte-li u svého lékaře známky schizofrenie, nedivte se!
Bezprostřední důsledky
Hrozba výše popsaných "regulačních srážek" má narozdíl od uklidňujících veřejných prohlášení pana ministra písemnou vymahatelnou formu. Lékař, který nechce skončit zároveň s rokem 2006, se jí musí podřídit. Nejsnáze tím, že rezignuje na využívání nových léků a diagnostických postupů a pacientům doporučí, aby si léky hrazené z veřejného zdravotního pojištění koupili za hotové. Také by mohl požadovat od pacientů přímou úhradu za péči, která přestala být v důsledku "regulační srážky" hrazená ze zdravotního pojištění. Jak ale může pacienta o tom předem informovat, když se o překročení limitu dozví s ročním zpožděním? Budete Vy jako pacienti ochotni zaplatit za rok Vašemu lékaři zdravotní péči, kterou Vám poskytl, a kterou za Vás z důvodu "regulační srážky" nezaplatila Vaše zdravotní pojišťovna? Může se na to Váš lékař spolehnout? Nezapomeňte, že regulace se týká všech lékařů, které jste v průběhu roku navštívili!
Kam směřuje zdravotnictví
Na uvedeném příkladu vidíme, jak ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím zdravotních pojišťoven motivuje lékaře. Nikoliv aby léčili podle svých nejlepších vědomostí a dostupných prostředků. Nikoliv aby o použitých diagnostických metodách a lécích spolurozhodoval pacient. Ale tak, aby se drželi průměrných levných léků a postupů a diagnózu stanovili od dveří. Ve většině případů se trefí a pro těch pár výjimek musí něco riskovat. Vždyť za to dostanou dobře zaplaceno a nemusí se ani moc vzdělávat. To vše za přihlížení České lékařské komory, připomínající dnes spíše pobočku Lékařského odborového klubu. Pokrok v diagnostice i léčení jistě bude, ale ne pro každého. To bychom neufinancovali. Zato však budeme mít jednu sociální jistotu - takzvaně bezplatné zdravotnictví! Stát je na nás hodný, všechno nám zaplatí. Špinavou práci za něj totiž udělají lékaři. Mně jako pacientovi je z toho smutno a některým lékařům také, ale koho jsme si zvolili, toho máme.
Souvislosti
Na příkladu zdravotnictví lze ilustrovat způsob jednání současné vlády premiéra Paroubka. Vždyť ministr Rath je jen jeho nástrojem. Je to jednání účinné, razantní, sebevědomé a mnohým lidem imponuje. Co na tom, že je to zároveň jednání z pozice síly, zastrašování, využívání dominantního postavení, klamání veřejnosti a neúcty k právům slabšího. Dokud se nás osobně netýká, můžeme mu tleskat. Až se nás dotkne, bude pozdě. Moc možností jak to změnit nemáme. Nepromarněme je.
Pavel Bolek           
POZOR !!! Klíšťata útočí / 20.07.2005
Je léto a k němu patří neodmyslitelně i dlouhé procházky po lese,kde je klid a chládek.Ideální útočiště při dnech plných horka.Avšak venku není zdaleka tak bezpečno ,jak by se na první pohled mohlo zdát...Již na začátku prázdnin jsou v písecké nemocnici potvrzena čtyři podezření a dvě onemocnění klíštovkou.
Klíštata - roztoči z čeledi Ixodidae jsou ektoparaziti. Sají krev zejména na obratlovcích. V jejich slinách jsou navíc obsaženy neurotoxiny,které mohou u člověka i zvířete při zakousnutí v oblasti týli nebo v blízkosti páteře vyvolat takzvanou¨klíštóvou paralýzu.Klíště je přenašečem viru-encefalitidy. Samice saje krev(nasátá měří až 1 cm). Příbuzní pijáci přenášejí některé-Rickettsie.které vyvolávají skvrnitý tif nebo boreliozu lymskou,kterou naštěstí letos v píseckém okresu zatím nezaznamenali.
Bohužel má klíštovka¨podobné příznaky jako například chřipka, takže ji člověk v prvních dnech onemocnění vůbec nemusí rozpoznat. Obtíže mohou odeznít, avšak po pár dnech se opět vrátí a tentokrát na sebe upozorní mnohem nepříjemněji.
Neléčená klíštová encefalitida může pacientovi přivést vážné zdravotní potíže a proto by se měl každý podezřelý kožní jev konzultovat s lékařem.
Opatrnosti, především v tomto případě¨, není nikdy dost.Předejít zakousnutí můžeme například vhodným oblečením a obutím: dlouhé kalhoty a vysoké boty a nastříkat se repelentem určitě také neuškodí. Jako prevenci můžeme také považovat B-komplex a nezapomenout se po každé návštěvě přírody náležitě prohlédnout.
Předejít klíštovce je sice náročné, ale pořád lepší než trávit krásné letní dny zavřený na infekčním oddělení v nemocnici.

autor:Eliška Koderová
Eliška Koderová           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]