Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Čekání na sv. Martina / 12.11.2016
Tajuplný večer
     I když počasí bylo spíše nevlídné, přesto přišlo ve čtvrtek (10.11.2016) v 17 hodin ke starobylé kašně na 1. nádvoří kláštera hodně lidí, dětí s lampiony, baterkami, spolu s rodiči nebo prarodiči. Nechyběly ani dětské kočárky. Po přivítání přítomných se ujal slova milevský děkan P. Mikuláš Selvek. Vylíčil srozumitelně příběh tak, aby i mladší děti si odnesly ponaučení a to, že máme pomáhat slabším a vždy se s ostatními rozdělit, být na sebe hodní a pozorní. Poté se celý průvod vydal směrem Na Vinice, kde u lomu svítila světýlka. Tam jsme počkali, zazpívali písničky a volali na sv. Martina. Přijede? Nebo letos nepřijede? A v tom už se ze tmy vynořili dva koně a podkoní. To přijel sv. Martin i se svým doprovodem. Byl jásavě přivítán a po krátkém zastavení a popovídání musel pokračovat dál, měl totiž ještě dalekou cestu před sebou. Dětem přivezl svatomartinské koláčky, byly výborné a na všechny se dostalo. Děti pamatovaly na druhé a poctivě se o koláče dělily.... Tak ať jim to vydrží alespoň celý rok, než jim to sv. Martin zase připomene! 
Farní charita Milevsko           
Koncert BONI PUERI předčil všechna očekávání / 13.09.2016
V neděli 11.9.2016 se konal v klášterní bazilice Navštívení Panny Marie koncert světoznámého chlapeckého sboru z Hradce Králové. Doprovázel jej ředitel a dlouholetý sbormistr Pavel Horák, současný sbormistr Jaroslav Šlais, který 16 let sám ve sboru účinkoval a na klavír excelentně doprovázel Robert Fuchs. Koncert je letošní největší akcí ke Dni charity, jehož oslavy probíhají vždy v září (okolo svátku sv. Vincence z Pauly – zakladatele charitního díla).

Malí i velcí chlapci se vyhrnuli z autobusu, ukázněně se přesunuli do Latinské školy, kde měli šatnu i připravené občerstvení. Ale nejprve byla zkouška, umístění laviček a klavíru v bazilice. Asi po hodině nácviku se účinkující občerstvili a v 16 hodin začal koncert. Už samotný nástup byl originální a v tomto duchu se neslo celé vystoupení. V první části zazněla díla evropských klasiků. V druhé části koncertu pak představili Boni pueri českou lidovou tvorbu i část repertoáru, který sbor připravil pro své letní turné po Číně. Chlapci přecházeli v písních z jednoho jazyka do druhého (latina, čeština, angličtina, ruština, němčina…). Většina skladeb byla v geniálním aranžmá skladatele Vladimíra Popelky, diváci byli nadšeni vtipnou choreografií i výkony sólistů a celého sboru. Sbor navštívil již tři kontinenty, nyní se chystá na turné do Japonska a navštíví i Jižní Koreu. Posluchači odměnili sbor dlouhotrvajícím potleskem ve stoje!

Benefiční akce přinesla výtěžek ve výši 30.540,- Kč, ten bude použit na dofinancování sociálních služeb prevence, které poskytuje Farní charita Milevsko. Koncert byl finančně podpořen z Grantu na kulturu města Milevsko, Jihočeským krajem, firmou KV2Audio Internacional, (která zdarma provedla i ozvučení akce), Pavlem Eybertem a Stanislavem Kázeckým, ml. . Tyto prostředky byly použity na úhradu cestovného, honorář externího klavíristy, občerstvení, květiny a propagaci koncertu.

Děkujeme všem, kteří si nenechali ujít jedinečný kulturní zážitek a zároveň podpořili dobrou věc!

Alena Růžičková, FCHM
Farní charita Milevsko           
Ukliďme svět - ukliďme Česko / 16.04.2016
Odpadků bylo hodně
Nízkoprah Fanouš (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež při Farní charitě Milevsko) se zapojil do celorepublikové akce s názvem Ukliďme svět - ukliďme Česko. Uživatelé této sociální služby, spolu s několika maminkami z Rozárky (tj. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) vyrazili uklízet park Bažantnici a cestu na Vinicích - ve středu 13.4.2016. Na trase dlouhé cca 3 km nasbírali celkem deset velkých pytlů odpadků, dva stočené velké koberce, bezpočet železných podivností (trubky, roury,části karoserie z aut apod.). Záhadou pro všechny byl dlouhý kabel u ohniště na Vinicích, který téměř neměl konce:).
Po ukončení úklidové akce bylo pro všechny zúčastněné dobrovolníky nachystáno opékání buřtů na dvorku v nízkoprahu Fanouš.
Akce byla vydařená, a proto se do ní v dalším roce zapojíme opětovně!
My uklidíme ČESKO.
Farní charita Milevsko           
Ples Farní charity Milevsko - již 19.! / 04.02.2016
V sobotu 30.ledna se v kulturní domě v Milevsku konal ples Farní charity Milevsko. Duo PiňaKoláda přispěla k dobré náladě, taneční skupina Farida předvedla dvě nová vystoupení. Tombola byla díky sponzorům tradičně bohatá, bylo více než 400 cen. Výtěžek plesu ve výši 29 tisíc korun podpoří zvláště projekty sociální prevence jako je Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (klub Fanouš) nebo Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi (Rozárka). Všem dárcům a účastníkům plesu děkujeme a těšíme se na příští ples, který bude v pořadí již jubilejní dvacátý !!!
Farní charita Milevsko           
Benefice v Bernarticích -6.12.2015 / 12.12.2015
Stříbrné větry přinesly radost i peníze

Druhou adventní neděli se konal v kostele sv. Martina v Bernarticích adventní koncert souboru Stříbrné větry pod vedením Barbory Kolískové. Zazněly písně z barokních kancionálů, skladby z jižní Ameriky a několik koled a roztomilostí, které mladí umělci rádi zpívají. Koncert navštívilo asi osmdesát nadšených posluchačů, na dobrovolném vstupném se vybralo 5.150,- Kč. Koncert byl uskutečněn pro Farní charitu Milevsko, výtěžek bude použit na dofinancování služeb prevence. Milevská charita má v této oblasti dva projekty: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi - klub Fanouš, kde se dětem a mladým lidem do 26 let nabízí bezpečný prostor jako alternativa života na ulici. Dalším projektem je Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - Rozárka, tam hledají radu a pomoc rodiny, které se dostaly do nepříznivé situace. V rámci této služby je provozován i charitní šatník, který je hojně navštěvován. Mladým umělcům patří velké poděkování, protože své vystoupení pojali jako benefici, tedy bez nároku na odměnu. Charitě pomohli a všem posluchačům přinesli radost a adventní ztišení v nedělním odpoledni.
Farní charita Milevsko           
Vernisáž zahájila výstavu Andělská tvář / 03.12.2015
Vernisáž výstavy Andělská tvář, která trvá do konce prosince, se vydařila. Obrazy a obrázky uživatelů služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi si přišlo prohlédnout asi šest desítek návštěvníků. Práce sklízely velký úspěch. Děti namalovaly anděly, sněhuláky, zimní krajinu i milevskou dominantu - klášter. Bylo připraveno občerstvení, které uživatelé služby upekli - linecké cukroví, perníčky i bábovky. Zavoněla káva, čaj i svařené víno na zahřátí. Vokalistky z Chyšek zazpívaly koledy. Za dobrovolný příspěvek si mohli přítomní vybrat adventní věnec, svícen nebo vánoční přání. Do sklenice s logem charity se sešlo 2300,- Kč, tyto prostředky budou použity na další výtvarné potřeby pro děti. Více na www.fchm.cz.
Farní charita Milevsko           
Sv. Martin přijel i letos / 15.11.2015
V duchu křesťanské legendy naše charita uspořádala i letos, právě na svátek sv. Martina setkání dětí, rodičů i prarodičů. Vše začalo u kašny na 1.nádvoří milevského kláštera.....


Okolo 17. hodiny se na nádvoří shromáždilo mnoho dětí i dospělých, na přicházející tmu byli vybavení lampiony nebo baterkami. Po přivítání přítomných se ujal slova pan Zdeněk Šmelc, který připomněl to, co o sv, Martinovi víme. Vypíchl zvláště jeho vojenský život a to, jak ho změnilo setkání s polonahým žebrákem, kdy mu ho bylo líto a rozdělil se s ním o svůj velký vlněný vojenský plášť. Tímto skutkem lásky mu asi zachránil život. Jak se jeho osud ubíral dál, nebylo v tomto tajemném večeru tak důležité. Z vyprávění zazníval apel na děti, aby se dokázaly rozdělit nejen se svými blízkými, ale i s cizími, kteří potřebují naši pomoc. Pak se světelný průvod vydal směrem na Vinice. Cesta okolo hřbitova a tma umocňovala napětí, zda se příjezdu sv. Martina dočkáme..... Téměř stohlavý průvod, kde nechyběly dětské kočárky i zcela malé děti na ramenou svých otců, došel k místu, kde hořely v půlkruhu pochodně. Pak jsme svatému Martinovi zazpívali a pak na něho ze všech hrdel zavolali: Martine, Martine ! Konečně jsme se dočkali. Přicházel důstojně a nebyl sám. Vpředu kráčel s rozžatou lucernou světlonoš. Za ním podkoní vedl koně, na kterém seděl sv. Martin v červeném plášti a se stříbrnou přilbicí na hlavě. Průvod končil druhý kůň s jezdcem. Skupina se zastavila uprostřed našeho společenství. Některé děti si chtěly a dokonce mohly koně pohladit. Dověděli jsme se, že sv. Martin jede z velké dálky a zatím sníh neveze. Zato přivezl dětem tři kila koláčků, byly moc dobré a brzy byl košík prázdný. Určitě se všichni mezi sebou rozdělili tak, jak nás to po staletí učí sv. Martin. Tajuplná skupina odjela a my jsme poděkovali za krásné setkání. Pak jsme se všichni společně vraceli zpět cestou ke klášteru.
Farní charita Milevsko           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]