Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Děti a karneval / 31.05.2004
Plesová sezóna je v plném proudu a protože nejenom dospělí se chtějí bavit tancem, uspořádal pro ně milevský Dům kultury maškarní bál.
Malí kovbojové, kominíci, princezny, víly, ježci, pejsci a dokonce i příslušníci veřejné bezpečnosti se tu sešli odpoledne šestého února. Jak je vidět na fotografiích, o účastníky a zvláště o nápady, za co se přestrojit, nebyla nouze.
Rodičové pilně natáčeli na videokamery, možná s tichým vroucným přáním, aby se stalo něco komického, co by se dalo poslat do televizní soutěže o nejlepší domácí video. Děti se však očividně do ničeho nenutily. Otcové za kamerami byli asi posledními, kdo je zajímal. Když se dětem zalíbí některá písnička z reproduktorů (člověka nutně napadá, zda se jim opravdu tak líbí halasné diskotékové odrhovačky), s chutí si zatancují, a když ne, stačí jim, že se navzájem honí po sále nebo v koutě srkají limonádu.
Velký zájem je o tu část programu, při které ředitel Domu kultury Karel Reiniš rozdává malým účastníkům plesu lízátka. Proběhne také soutěž, při které mají děti hádat interprety hraných písní. "Ricky Martin!" řve do mikrofonu uřícený vojáček a šťastně odbíhá s dalším lízátkem.
Mnoha dětem se z pódia nechce, a tak zůstanou a zvláště malé slečny v ne-maškarním ustrojení si tu zkoušejí, jaké to asi je být zpěvačkou nebo tanečnicí před zaplněným publikem.
Dospělí se usmívají. Ježek si vypůjčil myslivcovu pistoli. Kominíček sedí babičce na klíně. Plesová zábava je vyčerpávající…

autor:Iva Hanzlíková
Iva Hanzlíková           
Bechyňské Perlení / 31.05.2004
Město Bechyně si pomalu ale jistě získává v jihočeském regionu pověst neopomenutelného kulturního centra díky koncentraci výstav, festivalů, přehlídek a soustředění (o některých jsme již psali). Neuvidíte tu ovšem onen typ kultury, který znáte z televize. Mezi zážitky sezóny rozhodně nepatří vystoupení populárního zpěváka nebo některého z ostřílených bavičů. Kultura tu má poněkud rozmanitější ráz.
Důkazem je i víkendová přehlídka (4. až 6. února) amatérských divadelních souborů z celých Čech nazvaná Festival klasických divadelních souborů Perlení, který v bechyňském Kulturním domě proběhla už pošesté. Sjely se sem soubory, pracující nikoli s velice oblíbenými experimentálními, ale klasickými divadelními texty.

Představilo se tu celkem osm souborů – divadlo Kámen Praha s hrou Kámen, Jizeran Rakousy zahrály Dalskabáty, Li-Di obecenstvu přiblížili svou vizi 21. století v Přibližném pohledu do vzdálené budoucnosti. Soubor DaŽ Praha zahrál Werichovu pohádku Královna koloběžka v muzikálovém hávu, Divadelní odbor Tyl Osvětové besedy v Bakově nad Jizerou připravili nastudování hry George Feydeaua Ten, kdo utře nos, soubor Divná Bára Praha zase hru Volá Melbourne z pera Arthura Watkina. Pak se ke slovu dostalo drama O svatém Jánu hledej sobě vránu Rádobydivadla Klapý. Festival Perlení zakončil Šumavský ochotnický spolek Prachatice s hrou Ta spoušť.

Na organizaci festivalu Perlení se kromě KD Bechyně a Města Bechyně podílelo Ministerstvo kultury ČR, nadace PHARE, Open Society Fund, občanské sdružení Tatrmani a mnoho dalších.

V rámci tzv. Trvalek 2000, nebo-li akcí, které se chystají na letošní rok, stojí za to zmínit se o připravovaných Loutkách v Bechyni (31. března až 2. dubna). Tato přehlídka loutkářských souborů je spojena s možností postoupit na národní přehlídku. Loutky v Bechyni se letos konají poprvé.

Následuje akce Jaro (sedmého až devátého dubna), což je jihočeská postupová přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů.

autor:Iva Hanzlíková
Iva Hanzlíková           
Na Boží hod se v Božejovicích hrálo divadlo / 31.05.2004
Divadelní soubor Sboru dobrovolných hasičů Božejovice, který existuje již bezmála osmdesát let a má za sebou 95 nastudovaných her, se po čtyřleté odmlce připomněl veselohrou o třech dějstvích s názvem “Já mám koně.”

Své představení ochotničtí herci načasovali na den sváteční – pětadvacátého prosince se hrálo odpoledne i večer
Dle reakcí publika lze říci, že režisérské dvojici Josefu Popelkovi a Boženě Loudové se podařilo hrou málo známého prvorepublikového autora T. Šimona, objevenou na půdě jistebnické školy (takto bylo ostatně nalezeno i mnoho dalších), početné obecenstvo, zhýčkané pestrým vánočním programem v televizi, opravdu pobavit. Publikum přitom tvořily všechny věkové kategorie, byli tu místní i přespolní.
Komedie o tom, co všechno mohou způsobit omyly, nedorozumění, přílišná otcovská přísnost i tvrdohlavost dcer, samozřejmě svou sváteční premiérou nekončí. Kdo chce tedy vidět sedláka Lebedu v podání Jana Kublbecka, jeho ženu alias Olinu Vávrovskou a další, navíc v prostředí půvabných kulis, nechť zamíří do Božejovic.

První repríza se bude konat osmého ledna 2000 opět v sále místního hostince. A kdo propásl i tuto šanci vidět skupinu opravdových nadšenců hrát kvalitní divadlo, ať nezoufá. Podle ohlasů měla hra úspěch – a hrát se bude v průběhu celého roku.

autor:Iva Hanzlíková
Iva Hanzlíková           
Milevský dětský sbor pokřtil už své druhé CD / 31.05.2004
Ve čtvrtek osmnáctého listopadu patřil sál Domu kultury křtu nového CD, které natočil Milevský dětský sbor pod taktovkou Anděly Maršálkové, která je rovněž ředitelkou Základní umělecké školy v Milevsku. Kompakt obsahuje výběr nejúspěšnějších skladeb, z nichž mnohé děti (nebo spíš mladé dámy a pánové) na přání těch, které se o vznik hudební nahrávky zasloužili, zazpívali. Kromě klasických písní zazněly známé evergreeny, například od kapely Beatles.

“Každou skladbu jsme při nahrávání pro jistotu několikrát zopakovali, aby se pak mohla vybrat opravdu ta nejlepší,” řekla mimo jiné vedoucí sboru. Kromě představitelů města, píseckého školského úřadu, DK Milevsko a hlavního sponzora, firmy ZVVZ a.s., se slavnostního křtu zúčastnil i zpěvák Petr Kotvald, který rovněž přispěl několika svými písněmi, přestože mu zpočátku jisté technické obtíže činil špatně fungující mikrofon.

Milevský dětský sbor vznikl v roce 1972 a za sebou má řadu úspěšných vystoupení v mnoha evropských zemích. Vítězství si přivezl kupříkladu z Belgie nebo Švédska. Soubor také nahrával s Českým rozhlasem a Českou televizí.

autor:Iva Hanzlíková
Iva Hanzlíková           
12. zasedání městského zastupitelstva / 31.05.2004
Výběr informací z 12. zasedání městského zastupitelstva 1.12.1999

Drogy v Milevsku
V úvodu zasedání byl netradiční bod programu - přednáška o problému drog u mladých lidí.Přednášející protidrogová koordinátorka okresu Písek Libuše Drdáková řekla, že v naší oblasti je špatná situace, neboť se jedná o lokalitu blízkou Příbrami a Praze. V našem okrese 41% populace mladých lidí droguje, někteří jsou na droze závislí. 80% mladých lidí drogu okusilo. Marihuana se objevuje běžně, rozšiřují se fripy, extáze a heroin.Velmi se rozmohl pervitin, v našem okrese jsou i jeho výrobci.Také alkohol je vážnou drogou, i když u dospělých společensky tolerovanou.

Podle rok staré studie je v drogování okres Písek nejhorší v jihočeském kraji. Před dvěma roky byly vypracovány grafy (na základě anonymních dotazníků), ve kterých je také zanesena situace z milevského gymnázia a druhé základní školy. Zkušenosti s drogou mají nejenom studenti gymnázia, ale také žáci osmých a devátých tříd. V jedné třídě základní školy dokonce 10% žáků. U kuřáků spotřeba cigaret většinou nepřesahuje 5 kusů denně, jsou ale i výjimky, opět i na základní škole. Někteří žáci základní školy mají také zkušenosti se sexem. Podle výzkumu není na gymnáziu nikdo alkoholově závislý (přednášející však neuvedla, jakým způsobem byla alkoholová závislost testována).

Na závěr Libuše Drdáková zhodnotila celkovou situaci jako špatnou a těžko řešitelnou. Vyslovila uznání paní starostce za to, že se o tento problém zajímá a snaží se ho přiblížit i ostatním.

Pozemky
Zastupitelé odsouhlasili změnu obecní hranice mezi městem Milevskem a obcí Zbelítov (aby parcela jednoho majitele neležela na pozemku dvou obcí).Jedná se o posun o 32m2 (o tolik se zmenší katastrální území Milevska a zvětší se zbelítovské). Shválili vyhlášení záměru na prodej části parcely manželům Kašparovým z Velké a vyhověli žádosti manželů Ptáčkových na odprodej pozemku pod již postavenou garáží.(Garáž Ptáčkovi koupili v r.72 a mysleli si, že ji kupují i s pozemkem.Ten však doposud patřil městu).Další pozemek pod garáží bude odprodán jejímu majiteli p.Miroslavu Řezáčovi.

Prodej městského majetku
Zastupitelé schválili prodej pronajatého inventáře Službám města Milevska.(Od 1.ledna 1996 do 31.prosince 1999 měly Služby od města pronajaté stroje a zařízení. Ty se jim nyní na základě nájemní smlouvy prodávají za cenu 10.000,-Kč).

Byty
Bylo schváleno vyhlášení záměru na prodej obsazené bytové jednotky (s nájemcem) v č.p. 623, ul. Gen. Svobody.Nájemce p.Emil Mužík neprojevil o koupi bytu zájem.Cena je 101.972,-Kč (včetně části zastavěného pozemku). Zastupitelstvo dále vyhlásilo nový záměr na prodej bytů - půdních vestaveb na Tyršově náměstí a v ulici Št. Dvořáka.Tentokrát není podmínkou splacení celé kupní ceny před převzetím bytu.

Zeleň na stadionu
Byl přijat návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci "Rekonstrukce veřejné zeleně Park Stadion".(Ve smlouvě se Fond zavazuje poskytnout dotaci ve výši 313.403,-Kč).

Informace rady a úřadu
Místostarosta Jan Humpál informoval o uzavření smlouvy s MAVL&MIM na výstavbu druhé kazety skládky v Jenišovicích, o úpravě vozovky v Jeřábkově ulici a v ulici Čs. legií, o průběhu oprav vodovodního řádu na starém sídlišti. Pokračuje oprava střechy městského kostela, řeší se reklamace nové podlahy ve sportovní hale. Od 1.1.2000 vstupuje v platnost zákon o svobodě informací. Některé informace podávané na městském úřadě si občané budou muset zaplatit.

Výsledky průzkumu
Starostka města podala zastupitelům zprávu o výsledcích průzkumu konaného pomocí dotazníků rozeslaných občanům. Ti v nich kritizovali stav komunikací, výtržnosti a nepořádek (např. výkaly po psech).Projevili obavy z nezaměstnanosti a někteří vyjádřili nespokojenost s možností umístit děti do školek. Kladně hodnotili práci samosprávy a městského úřadu a také informovanost občanů. Za chybu byla označena nedostatečná komunikace mezi městem a podnikatelskými subjekty.

Podněty občanů
Bc. Kolářová upozornila na problém nalévání alkoholu nezletilým v některých restauračnícch zařízeních. Řekla, že nepovažuje za neštěstí, když sedmnáctiletý člověk dostane pivo nebo víno, ale že neštěstím je, když děti mladší patnácti let dostanou k pivu ještě několik velkých panáků tvrdého alkoholu. Zatímco někteří podnikatelé v pohostinství a jejich zaměstnanci jsou zodpovědní, mladistvým nenalévají a připravují se tak o část tržby, jiní toho naopak využívají a nalévají jim o to štědřeji. Paní Kolářová požádala, aby toto porušování zákona bylo řešeno např. prostřednictvím městské policie.

J.Koliha oslovil starostku města a řekl, že dospěl k názoru, že se doposud dostatečně nevyjádřila k problému povolení stavby na pozemku v Růžové ulici. Četl dopis, který Mgr.Stráské zaslal 24.11.1999 a ve kterém ji žádal, aby tento problém zařadila do programu shůze zastupitelstva.Dle jeho názoru byl ve věci demolice domku a následném povolení stavby několikrát porušen zákon. Porušil jej odbor výstavby, bývalý starosta Kalina a několikrát také tajemník úřadu Ing. Setikovský. Paní starostka se věcí odmíla zabývat a panu Kolihovi řekla, že se má obrátit na soud.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Čtenářů přibývá / 31.05.2004
rozhovor s Hanou Kolínovou, ředitelkou Městské knihovny v Milevsku
Kolik knih v současné době městská knihovna vlastní?
Máme kolem padesáti tisíc publikací, nejen knih, ale i časopisů, CD ROMů apod. Orientaci nám od roku 1993 usnadňuje počítačový systém, od roku 1997 jsme napojeni na internet - nejprve čtenářské oddělení dospělých, o rok později oddělení dětských knih. Je to velmi užitečné a výhodné, neboť čtenáři, a především ti mladší, si sami mohou vyhledávat knihy a nespoléhat se na klasické katalogy, které jsou pro někoho možná trochu nepřehledné. Navíc na Internetu lze najít mnohem více informací.

Obecně se tvrdí, že lidé přestávají číst. V souvislosti s desetiletým výročím Listopadu 89´ by mě zajímalo, zda se, alespoň tady v Milevsku, v knihovně půjčují knihy více nebo méně než před sametovou revolucí.
S potěšením mohu říci, že knihy se půjčují více než před Listopadem. Nejvíc mě těší, že čtenářů přibývá mezi dětmi. Myslím si, že když si člověk vypěstuje dobrý vztah ke knihám v dětství, vydrží mu to po celý život.

Jaké knihy se nejvíce půjčují?
Nemohu vám říct konkrétní titul, ale obecně se dá říct, že hojně se půjčují dívčí romány, dále romány od autorek, které se dřív nemohly publikovat – například knihy Vlasty Javořické. Zájem je také o populárně naučnou literaturu. Tento žánr je dnes velmi rozšířený a zasahuje do mnoha specifických oborů. Není ovšem v silách naší knihovny, aby koupila všechny tyto tituly, i když jsou bezesporu zajímavé.

Kolik knih ročně přibližně knihovna koupí?
Je to kolem patnácti set titulů ročně.

Podle čeho vlastně knížky vybíráte?
Přiznám se, že vybrat dnes knížku a mít vůbec přehled o tom, co vychází, je dnes nesmírně těžké. Vycházím z různých zdrojů – dívám se v knihkupectvích, prohlížím si některé internetové adresy, něco vyčtu z tiskoviny Knihy 99.

Kolik knih ročně přibližně knihovna koupí?
Je to kolem patnácti set titulů ročně.

Podle čeho vlastně knížky vybíráte?
Přiznám se, že vybrat dnes knížku a mít vůbec přehled o tom, co vychází, je dnes nesmírně těžké. Vycházím z různých zdrojů – dívám se v knihkupectvích, prohlížím si některé internetové adresy, něco vyčtu z tiskoviny Knihy 99.
Jak u vás proběhl Týden knihoven?
Týden knihoven probíhá v podstatě proto, aby se knihovny dostaly do širšího zájmu veřejnosti. V mnohých přetrvává dojem, že knihovna je jakýmsi místem pro půjčování rekreačního čtiva. Dnešní knihovna však jako moderní instituce nabízí daleko víc. V rámci týdne knihoven proběhly diskuse se čtenáři i přednáška pro uživatele internetu – začátečníky.

Poslední otázka: Jaké knihy máte v oblibě vy?
Mám ráda životopisy. Poslední dobou mě však velmi zaujala kniha, která je spíš cestopisem. Jmenuje se Jižním křížem krážem a jejím autorem je Vladimír Kroc, redaktor Radiožurnálu. Půjčila jsem si jí u nás v knihovně, ale půjdu si jí koupit, protože je nádherná.

autor:Iva Hanzlíková
Iva Hanzlíková           
Bechyňská výstava vzdává hold ženskému půvabu / 31.05.2004
Téměř dvě desítky výtvarníků přispělo sochami, fotografiemi, obrazy i zajímavými keramickými šperky na výstavu v kulturním domě V Bechyni s názvem Žena – bechyňští sami sobě. Svá díla tu prezentují například Josef Zadák, František Hladký, Alan Ryvola, Josef Chrt, Petr Štojdl nebo Miroslav Krobl. Výtvarníci vesměs působí právě v Bechyni.
Jak už název napovídá, výstava se věnuje ženě – a to nejen jako fyzické bytosti tím, že oslavuje krásu jejího těla, ale především její mnohdy tajemné a nerozluštitelné duchovní dimenzi. Ačkoliv některá díla zaráží leckterého diváka svou naturalistickou otevřeností, rozhodně nejsou urážlivá nebo cíleně provokativní.
Na zahájení výstavy byl pozván i známý kreslíř Kája Saudek, ale nakonec nepřijel. A tak vernisáž prvního listopadu zpestřil František Blažíček, umělec z Prahy, který vytvořil obraz přímo na nahém těle modelky.
Podle pracovnic DK Bechyně je o výstavu velký zájem, a to především ze strany mladých lidí. Výstava potrvá do 28.listopadu, přijít se můžete podívat ve všední dny od 15 do 17 hodin, v sobotu a neděli od 14 do 17 hodin.

autor:Iva Hanzlíková
Iva Hanzlíková           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]