Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
První kroky v EU / 26.05.2004
Evropská Unie nám přináší mnoho nových příležitostí včetně většího turisckého ruchu v našich městech. Zejména pak ve městech Jihočeského kraje. Ne nadarmo se říká, že právě Jižní Čechy jsou nejkrásnější částí naší země. Otevření hranic je dobré znamení už proto, že naši podnikatelé si uvědomují výhodnost nového odvětví - cestovního ruchu. Nejen, že tato šance otvírá dveře mnohým nezaměstnaným, ale také je vchodem nových počátků a nápadů a může se zde angažovat velká většina studentů. A to se netýká jen studování v zahraničí. Ještě donedávna znali zahrniční hosté snad jen Prahu, Brno a možná i jiná větší města. Naštěstí teď přenesli svůj zájem i k nám, chtějí poznat převážně naše jihočeská a nesporně mnohem malebnější města. Proto není divu, že se všude z ničeho nic začaly stavět nové turistické stezky a množství propagačních upoutávek prudce stoupá. Konal se zde 1.ročník mezinárodní soutěže v prohlídce propagačních materiálů krajů a regionů. Tato bezpochyby zajímavá soutěž nese jméno "EuroRegionPropag". Přihlášen byl Písek i Tábor. Porota posuzovala více než 440 těchto materiálů v 6 kategoriích, 30 souborů tiskovin z ČR i z okolních zemí. A proto zrášlujme tváře našich měst, je to pro naše dobro!

autor:Eliška Koderová
Eliška Koderová           
Písečtí pištci / 16.05.2004
Milevské muzeum a Řeholní dům Premonstrátů v Milevsku
pořádají u příležitosti Mezinárodního dne muzeí
a v předvečer poutě v bazilice Navštívení Panny Marie
Koncert dětského flétnového souboru Písečtí pištci
s programem od gotiky po současnost.
Vedoucími souboru jsou Rudolf Přib a Jitka Přibová.
Večerní prohlídka Milevského muzea
Večerní prohlídka baziliky
Premiéra slavnostního osvícení baziliky


Neděle 30. května 2004 od 20 hodin - Vstup volný

autor:Veronika Maierová
Veronika Maierová           
Maturita je tady / 14.05.2004
V dubnu proběhly přijímací zkoušky na střední školy a hned v následujících dvou měsících, v květnu a v červnu, se maturanti pečlivě připravují na maturitu a následně možná i na vysokou školu. Když se to vezme kolem a kolem, tak je to vlastně podobné. Až na to, že maturantům jde asi určitě o víc. Kromě toho dělají zkoušky z více předmětů než jen z češtiny, matematiky a všeobecných znalostí než studenti základních škol, kteří jdou na střední školy. Rozhodně musím dodat, že maturita je taky mnohem náročnější. Ale co se týče stresu a obav, tak jsou možná na tom stejně, jak studenti základních škol, tak maturanti.
Každý student gymnázia maturuje ze čtyř předmětů. Z češtiny, jazyku a zbylé dva předměty si volí. Může však maturovat i z více předmětů. Na jiných školách, které jsou soustředěny už na určitý obor, je tomu samozřejmě jinak.
Mě maturita čeká až za tři roky, ale proč se nad tím nezamyslet už teď? Je jasné, že každého studenta střední školy čeká za určitou dobu to samé. Když trochu předběhnu a řeknu, že úspěšně složím maturitu, co dál? Prakticky máme dvě možnosti: jít rovnou pracovat nebo studovat dále na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Je na každém, jak se rozhodne, ale valná většina se snaží studovat dál. Tím se pro nás vlastně objevuje další, vlastně už třetí dá se říct, životní zkouška. První byla při přijímacích zkouškách na střední školu, druhou je maturita a případně tou třetí je přijímací řízení na vysokou školu. Tak opět začíná každoroční boj desetitisíců mladých lidí o studium na kapacitně omezených vysokých školách. Hlásí se totiž nejen maturanti, ale i starší uchazeči. Každý si určitě přeje dostat se na VŠ, protože ten, kdo má titul, mnohem lépe hledá práci a má více příležitostí na lepší uplatnění než středoškoláci.
Největším omezením, které studenta čeká je počet volných míst na dané vysoké škole. Vysoká škola není nafukovací, aby přijala desetitisíce studentů. Poptávka po studiu je stále vysoká a počet uchazečů převyšuje možnosti škol. Kde jsou větší šance na přijetí? Nabito je především na humanitních oborech, jako jsou práva, psychologie či sociologie, kde řeknou "ne" 60 až 80 procentům uchazečů. Snadné ale není dostat se ani na medicínu nebo na ekonomii. Naopak daleko větší možnost na přijetí je na oborech přírodovědných, kam se dostane asi polovina, a technických, kde uspěje 80 až 90 procent zájemců.
Jak se na přijímačky na vysokou školu co nejlépe připravit? Rozhodně nestačí zvládnout učivo střední školy a maturitu. U zkoušek na VŠ je nutné nabídnout víc: prokázat hlubší znalosti a opravdový zájem o vybraný obor. Kdo nechce výsledek zkoušek ponechat náhodě, může zkusit některý z přípravných kursů, které organizují buď samotné vysoké školy, anebo specializované vzdělávací agentury. Ceny kursů se přitom pohybují od několika stovek korun až po dva či čtyři tisíce korun podle délky trvání a počtu lekcí. Během přípravných kursů, které organizují vysoké školy, uchazeči s vyučujícími proberou látku ke zkouškám, ale také se dozvědí, jaké požadavky vysoké školy nejspíše budou mít. Lektory jsou totiž přímo pedagogové daných fakult vysokých škol, takže mají s přijímacími pohovory a požadavky zkušenost. Kursy, kde se dá také připravit na zkoušky nabízejí už zmíněné vzdělávací agentury. Účastníci kursů nejen proberou témata, která se u zkoušek objeví, ale mohou si často také "nanečisto" pohovory vyzkoušet. Vyplňují přitom zpravidla znění testů, které byly zadávány v předchozích letech. A lektoři s nimi jejich testy na místě opraví a vysvětlí jim, v čem chybovali.
Závěrem snad jen dodat, že je mnoho možností a způsobů, jak se připravit na přijímací zkoušky na vysokou školu. Jde o to si jen vybrat, jaké pomůcky k tomu dopomůžou.

autor:Kučerová Zdeňka
Zdena Kučerová           
Poslední zvonění / 14.05.2004
Minulý měsíc, 30.dubna 2004, gymnázium v Milevsku vonělo a místy i páchlo všelijakými parfémy, spreji, ale taky, a to dost často, octem. Kromě směsice vůní i pachů bylo ve třídách i po chodbách vrstva vody a bůh ví čeho ještě. Když ještě řeknu, že to způsobili letošní maturanti, čtvrťáci a oktaváni, tak už asi všichni ví, že je řeč o posledním zvonění.
Všechno začalo 4.hodinu. Když odzvonilo 3.hodině, rozlehl se po celé škole řev ječících žáků 4-letého i 8-letého gymnázia. Ani nám, 1.A, se to nevyhnulo. Původně jsme měli mít hodinu biologie, ale paní profesorka správně usoudila, že by z hodiny stejně nic nebylo. A taky že ne. Chvíli po začátku hodiny k nám do třídy vtrhli čtvrťáci, kteří nás pěkně "zkulturnili." Na úvod nám zazpívali a pak už to jelo jak po másle. Spreje, ocet, voňavky, voda, ocet i rtěnky šly do akce! Žádný žák 1.A nezůstal čistý ani suchý. Do konce hodiny už většina třídy byla dole na dvoře a dívala se na představení oktavánů, kteří se od rána starali o to, aby ve škole, kde strávili 8 let nebylo ticho. Zbytek třídy se na oktavány koukal z okna učebny.
A je nutno říct, že se bylo na co se dívat. Oktáva totiž pasovala septimu na mazáky. Každý žák septimy si užil svoje. Musel projít uličkou, kde ho řádně zřídily dvě řady oktavánů, a na konci uličky ho čekal slavnostní přípitek, který tvořila všelijaká směsice možných i nemožných tekutin. Ne každému to chutnalo, ale museli to pozřít. A proč? Je to přeci tradice!
Ke konci hodiny jsme se všichni navraceli zpět do třídy. Pár minut potom k nám vtrhla pro změnu oktáva. Vůbec je nenapadlo nás šetřit, i když už po 1.útoku 4.A jsme vypadaly dost nehezky - a hlavně mokře. I oni nám zapěli a za odměnu, že jsme je poslouchali, nás polili, pomalovali srdíčky, sluníčky, smajlíky… A pak s čistým svědomím, že nás označkovali, odběhli do dalších tříd. Když během 5.hodiny největší humbuk pominul, vraceli jsme se do třídy na poslední 6.hodinu. Ale naše třída nebyla zrovna ideální pro výuku, všemi oblíbené, matematiky. Podlaha byla pod 2cm vrstvou neznámých tekutin a lavice byly posrdíčkované a popsané, velmi účinnou, těžce smývatelnou rtěnkou. Sice jsme je během 5.hodiny snaživě omyli, ale nakonec, k našemu velkému potěšení, nám hodina matematiky odpadla. S jásotem jsme se všichni vrhli do šaten, ale než jsme byli vypuštěni z útrob školy, museli jsme odevzdat daň hlídajícím maturantům u vchodu. Kdo byl švorc, byla mu přidána další várka rtěnky. Ale závěrem musím podotknout, že poslední den v dubnu stál opravdu za to!!!

autor:Kučerová Zdeňka
Zdena Kučerová           
V boji s odpadky / 12.05.2004
Do boje za udržovanou a čistou přírodu v našem okolí se v pondělí 10.května vydaly dvě třídy z Gymnázia v Milevsku.
Samotný nápad jít sbírat odpadky se zrodil v hlavě jednoho studenta třetího ročníku, který propásl oficiální den, kdy se sbírat nepořádek snaží mnoho lidí ze širokého okolí, tzv. Den země, který byl 24. dubna. Chtěl si tedy tento den vynahradit, což se mu nakonec s pomocí ředitele gymnázia Evžena Jirouška a s pracovníky města Milevska povedlo (město poskytlo pytle na odpadky a zajistilo přepravu) .
Studenti se rozdělili do čtyř skupin a každá byla dovezena na určité místo, kde měla zahájit svoji aktivitu. Jedna "tlupa" zamířila na Pytlák, další skupinka studentů si vzala na starost oblast kolem skládky směrem na Kovářov. Oblast Spálená (směr Zbelítov) také byla očištěna od odpadků, a nezapomnělo se ani na Hajdu (směr Bernartice).
Celá akce začala někdy kolem čtvrt na devět ráno.Všichni se tedy snažili sebrat co nejvíce odpadků. Plné pytle pak z lesů a okrajů vozovky odváželi pracovníci města. Zpátky k budově gymnázia se všichni vrátili v půl dvanácté dopoledne a podle ohlasů studentů určitě nebyla jejich vyvinutá aktivita marná. Mnozí se při očišťování krajiny také pobavili a byl to zase trochu jinak strávený školní den.

autor:Petra Pšeničná
Petra Pšeničná           
Cesta domů - tu chce znovu najít Pavel Hejhal z Milevska / 08.05.2004
Narodil se v září 1983 v Písku v České republice. Dosavadní život prožil v menším městě v jižních Čechách v Milevsku.
Po základní škole začal studovat na Střední průmyslové škole obor nábytkářství ve Volyni.
Byl dobrým studentem až do 15. prosince 2002, kdy měl autonehodu, při které si poranil krční páteř. Od té doby je kvadruplegik, což znamená, že je ochrnutý na horní i dolní končetiny. Dále je upoután na plicní ventilátor, který mu pomáhá dýchat.
V srpnu 2003 ho napadlo zkusit malovat ústy. Po půlročním zkoušení začala vznikat jeho první tématicky ucelená kolekce Květiny. A na stránkách www.pavelhejhal.com se můžete podívat, jak mu to šlo.
Je to mladý muž z našeho města, který měl vážnou autonehodu, která dočista změnila jeho dosavadní život. Jeho snem a snem jeho rodiny je, aby se co nejdříve vrátil zpět domů, ale v tom mu brání hned několik věcí, které jsou spojeny hlavně s nedostatkem financí.

Proto se studenti Gymnázia Milevsko ve spolupráci s organizací ADRA rozhodli uspořádat veřejnou sbírku.
Tato sbírka se uskutečnila v pátek 29.4. 2005 v milevských ulicích a bylo vybráno neskutečných 29 361Kč.
Během celého května pak budou pokladničky umístěny na různých místech.
č. ú. 211 211 211 / 0300; variabilní symbol 999
ADRA, Klikatá 90c, 158 00 Praha 5, tel.: 257 090 641
adra@adra.cz, www.adra.cz

autor:Zdena Kučerová
Zdena Kučerová           
Hasiči soutěžili / 08.05.2004
V sobotu 8. května se nedaleko Milevska sjelo celkem šestnáct týmů dobrovolných hasičů z okolí Milevska. V jednu hodinu odpoledne tak ve Vášově mlýně začala soutěž sborů ve štafetě a útoku. Celé akce se tedy zúčastnili hasiči Něžovic, Pechovy Lhoty, Hrejkovic (odtud byly dva týmy), Dmýštic, Níkovic, Velké, Milevska, Oseku, Přeborova a Zbelítova. Nově se do soutěže navíc zapojily ženy z Pechovy Lhoty a Přeborova, které však měly trochu zmírněné podmínky. Nechyběly ani děti ze Zbelítova a Přeborova a také tu byli senioři z Přeborova.
Jednotlivé týmy si vylosovaly pořadové číslo a mohlo se začít. Při štafetě museli soutěžící nejdříve přeskočit překážku, pak se co nejrychleji dostat přes vysokou barikádu, přenést hasičský přístroj z jednoho místa na druhé aniž by spadl a pak s hadicemi přeběhnout úzkou lávku. Samozřejmě se hodnotil čas za všechny tyto disciplíny, při nichž se vystřídal každý člen sboru.
Disciplína útok byla také velice zajímavá. Po hvizdu píšťaly se hasiči vydali na záchrannou akci. Nejdříve museli do svých hadic nahnat vodu a doběhnout ke vzdálenému terči, kde se pak strefovali proudem vody do středu. Kdo mířil přesně, brzy se dočkal oranžového kelímku, který se ukázal při splnění úkolu.
Obě disciplíny doprovázela řada vtipných i kuriózních situací, tudíž se diváci nenudili a atmosféra byla velice příjemná. Fandilo se, tleskalo apod. Během odpoledne se prodávalo také občerstvení a pití. Na závěr soutěže ještě všechny přítomné trochu zkropil déšť, ale pak již nic nebránilo vyhlášení výsledků.
Nakonec tedy po urputném boji třetí místo získal Přeborov, druhý skončil sbor dobrovolných hasičů z Milevska a první místo obsadili hasiči z Pechovy Lhoty. Ti spolu s Milevskem a seniory (byli jediní) postupují do okresního kola. V družstvech žen zvítězili požárnice z Přeborova.

autor:Petra Pšeničná
Petra Pšeničná           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]