Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Pozvánka na koncert / 23.04.2004
Srdečně Vás zveme na veselý koncert vážné hudby
1. května od 17h v sále Základní umělecké školy v Milevsku

S nástroji si hrají: s klavírem
Dorota Kofroňová a Anežka Bolková
s příčnou flétnou
Ludmila Bolková
s violoncellem
Pavlína Bolková
Pavel Bolek           
Přijímací zkoušky - jsou důvodem bát se? / 16.04.2004
Každého deváťáka v ČR čekají 19. dubna přijímací zkoušky. Pro někoho bylo jednoduché podat přihlášku. Předem věděl kam a proč, někteří se však rozhodovali na poslední chvíli. Zvolit gymnázium, střední školu nebo nějaký učňovský obor? Je to už i určitá odpovědnost sama za sebe, protože se student rozhoduje o tom, co bude v budoucnu dělat. Pro mě to před rokem bylo celkem jednoduché rozhodování. Neměla jsem ještě jasnou představu, čím bych se v budoucnu chtěla živit, a tak jsem asi jako většina podobně smýšlejících jedinců, zvolila všeobecné gymnázium.
Je na každém, kdy a jak se začne připravovat na přijímačky. Někdo začne třeba hned v září, někdo to nechá až na únor, ale jedno mají všichni stejné. Na všechny čeká 19. dubna lavice, židle, profesor a dalších 30 a možná i více stejně se potících a nervózních lidiček. I u mě to bylo stejné, ale zkoušky se mnou dělaly ještě dvě další spolužačky, takže to nebylo tak hrozné. Hned další den ráno jsem se dozvěděla, že jsem nebyla přijata. Byl to docela šok. Ukáplo moc slz, ale hned při první hodině chemie mi učitelka řekla jedinou větu, která mě z té apatie dostala: "Když nejde o život, tak jde o h….!" A je to vážně tak!
Z toho vyplývá otázka: Co dělat, když neuspěji v 1. kole přijímacího řízení? Důležité je hlavně nevěšet hlavu a jít dál - zkusit to v 2. kole, i když třeba na jiné škole a s jinými stejně zklamanými studenty, kterým se před pár dny oznámilo to samé. Já jsem se zase znova připravovala, i když většina spolužáků kolem mě mělo už pohov. Přišel květen a já jsem se chystala dělat přijímačky na milevské gymnázium. Tam probíhaly zkoušky narozdíl od píseckého gymnázia formou SCIO testů a musím říct, že mi to bylo mnohem příjemnější, když jsem tam měla pár možností s výsledky než jen to, že jsem se musela spolehnout na svůj vlastní dojem, že to mám asi dobře vypočítané, jako jsem ho musela mít na píseckém gymnáziu. Opět to proběhlo celkem v pohodě. I když škola na mě moc dobře nepůsobila, ale téměř po roce na ní strávené jsem si na ní zvykla a nezdá se mi tak nepříjemná, jako na začátku roku. Následující den jsem se dozvěděla, že mě přijali a spadl mi doslova kámen ze srdce. Takže když neuspějete v 1. kole nebo i v 2., neztrácejte hlavu. Vždycky je tu nějaká další možnost. Jen ji musíte využít.
A tím, že úspěšně složíte přijímací zkoušky na kteroukoliv střední školu, pro vás začíná nový život, resp. další životní etapa a s ní i každodenní rutina chodit do školy, učit se - vlastně to samé, co jste dělali posledních devět let, jen s tím rozdílem, že začnete úplně jinde a s úplně jinými lidmi.

Při psaní tohoto článku mě napadlo zeptat se někoho, koho se to přímo týká. A tak jsem oslovila Lucii, žákyni deváté třídy ZŠ E. Beneše v Písku.

Kam jsi se rozhodla dělat letos přijímací zkoušky?
Na veřejno - právní akademii ve Vodňanech.

Jestliže neuspěješ v 1. kole, co budeš dělat dál?
Už asi nic. Co bych zmohla? Zkusím 2. kolo na gymnázium v Milevsku.

Od kdy se připravuješ na zkoušky?
Nepřipravuji, nechci je dělat z toho, jak se "našrotím", ale ze svých vědomostí nasbíraných za těch 9 let.

Zklamal by tě hodně neúspěch v 1. kole?
Ano, ale připravuji se i na to.

Těšíš se na novou školu ať už bude jakákoli?
Ano!

autor:Zdeňka Kučerová
Zdena Kučerová           
Klavírní talenti koncertovali / 26.03.2004
V koncertním sálku Základní umělecké školy v Milevsku se v neděli odpoledne 21. března uskutečnilo dobře zorganizované vystoupení žákyň klavírního oddělení Základní umělecké školy v Milevsku a 1. ZUŠ Bedřicha Smetany z Plzně. Děti od 5 do 17 let zde podaly své nejlepší výkony a přesvědčily o svém nadání, o výborném odborném vedení svými učiteli, ale i o tom, že hudebně talentované děti jsou stejné, ať jsou z Milevska či z Plzně. Z Milevské školy hrály Jana Urbanová (5 let), Anežka Bolková (10 let) a Alena Kašparová (12 let) ze třídy pí. uč. Doroty Kofroňové. Z plzeňské školy Michaela Franková (6 let), Tereza Živná (10 let) a Nikola Kupčíková (14 let) ze třídy pí. uč. Zuzany Durasové a Ela Kaltcheva (10 let) ze třídy pí. uč. Aleny Tupé. Na závěr koncertu zahrála dvě klavírní skladby studentka Barbora Živná (17 let) profesora Maxima Averkieva z plzeňské konzervatoře. Ukazuje se, že hudebně nadané děti z menších i větších měst mají stejné šance na úspěch a uplatnění svých schopností, dostane-li se jim dobrého vedení ze strany pedagogů a podpory ze strany rodiny i školy. Obecenstvo přijalo celý koncert s nadšením a radostnou a povznášející náladu si jistě přineslo i do svých domovů.

autor:Prof.Jindřich Duras
Pavel Bolek           
Návštěva předsedy vlády / 26.01.2004
12.ledna 2004 navštívil Milevsko předseda vlády Vladimír Špidla.
Zúčastnil se zde otevření nového Domu s pečovatelskou službou. Společně se starostou švýcarské obce Münchenbuchsee přestřihl pásku a otevřel tak nové sociální zařízení, ve kterém je čtyřicet bytů pro staré a zdravotně postižené občany.
Při projevu premiér mimo jiné řekl, že do Milevska přijel rád, protože každý kout Jižních Čech je pro něho domovem. Premiér si pak prohlédl nový objekt, trpělivě odpovídal na dotazy novinářů a na rautu besedoval s dalšími přítomnými hosty.
Milevská veřejnost se mohla s prvním mužem vlády setkat v Galerii M. Tam mu starostka města znovu poděkovala za podporu při budování DPS a premiér vyzdvihl důležitost vzniku podobných sociálních zařízení. Pak se host zmínil o budoucnosti naší země v souvislosti se vstupem do EU a o problémech spojených se stárnutím populace. Téma pak zaměřil na politiku ČSSD, zejména na reformu veřejných financí. V další části besedy premiér odpovídal na dotazy občanů. Ty se týkaly růstu veřejného dluhu, dotací na sociální služby v malých obcích, zdravotního a sociálního pojištění, problémů se zdravotními pojišťovnami, valorizace důchodů, podpory malého a středního podnikání, podpory rodin s dětmi, ukládání jaderného odpadu, regionální nezaměstnanosti, problémů s přebujelou administrativou a nedostatků v českém zákonodárství.
Prostor nevelké Galerie M byl při besedě zaplněný, návštěvníky byli převážně lidé ve věku nad padesát let.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Milevsko má další dům s pečovatelskou službou / 26.01.2004
Před několika lety byl v Milevsku postaven dům s pečovatelskou službou v Libušině ulici.
12.ledna 2004 se uskutečnilo slavnostní otevření podobného zařízení - domu s pečovatelskou službou v ulici 5.května.
Tento objekt stavebně navazuje na moderní domov důchodců, který vznikl přestavbou bývalé budovy finančního úřadu a svému účelu slouží asi 2 roky.
V nově otevřeném domě s pečovatelskou službou je 40 malometrážních bytů pro staré a zdravotně postižené občany, zázemí pro pečovatelskou službu, rehabilitační bazén, ordinace lékaře, kaple, prodejna a další prostory.
V nově otevřeném domě s pečovatelskou službou je 40 malometrážních bytů pro staré a zdravotně postižené občany, zázemí pro pečovatelskou službu, rehabilitační bazén, ordinace lékaře, kaple, prodejna a další prostory.
Koncem zimy se do objektu začnou stěhovat jeho obyvatelé. Jsou to staří nebo zdravotně postižení občané, kteří si o byt zažádali na sociálním odboru MÚ. Sociální komise rady Města Milevska pak ze žadatelů vybrala ty nejpotřebnější.
Oříškem se zdálo být vyhovění žadatelům v tom, kdo bude mít který byt. Nakonec se tento problém vyřešil spravedlivě - zájemci si byty rozlosovali.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Svatobartolomějské posvícení / 20.08.2003
Svátek sv.Bartoloměje letos připadá na neděli. Tento světec je ochránce města Milevska a k tomu dni patří také tradiční posvícení. Kromě množství kulturních aktivit se již podruhé připravuje slavnostní liturgie - mše sv. k uctění tohoto světce. Jemu je také zasvěcen kostel uprostřed města.
Svatý Bartoloměj pocházel z židovského města Kány, které leží na západ od Genezaretského jezera a na sever od Nazareta. Jeho jméno bylo Bar-Tolmai (Tolmájův syn). Evangelista Jan ho nazývá Natanaelem. Patřil mezi skupinu židů, kteří očekávali Mesiáše.
Když ho jeho přítel Filip přivedl k Ježíši Kristu, přivítal ho slovy: "Hle, Izraelita v němž není lsti". Přijal ho do sboru svých apoštolů a stal se očitým svědkem Ježíšových velkých událostí. Po Kristově zmrtvýchvstání se vypravil na velkou misijní cestu. Putovat od Malé Asie až po Indii. Do Indie údajně přinesl první aramejsky psané Matoušovo evangelium.
Všechny nejstarší životopisy hovoří o mučednické smrti v Arménii. Protože byl vyznavač v Krista, byl krutě umučen. Zaživa mu z těla stáhli kůži.
V 5. století byly jeho ostatky přeneseny z Arménie do Mezopotámie a na konci 6.století se objevily na Liparských ostrovech při Sicílii, v 9. století v Beneventu. Císař Ota III. v Římě nechal vybudovat k jeho cti kostel, kam ostatky tohoto statečného muže slavnostně uložil.
Svatý Bartoloměj bývá znázorněn s velkým nožem, nástrojem umučení. Stává se patronem všech, kteří neváhají nasadit vlastni kůži pro dobro a spravedlnost druhých. Jeho příklad dodnes promlouvá.
Posvícení je od slova posvěcení. To bylo jindy, ale svatobartolomějská pouť je v tuto neděli v 10 hodin v městském kostele. Jistě bude duchovním setkáním s ním i prosbou za všechny v Milevsku.
Kostel byl vždycky místem azylu. V nebezpečí v něm mnozí našli bezpečí. V kostele se ještě nikdo nikdy nezkazil. V tiché a posvátné prostoře kostela si nejsme cizí. Všichni totiž máme stejné srdce a stejnou nesmrtelnou duši.

P.Mgr.Jakub Berka O Praem.,
milevský děkan
Jakub Berka           
Evropská unie - ano nebo ne? / 30.05.2003
V polovině června se otevřou volební místnosti a lidé budou mít opět možnost využít práva občanů demokratické společnosti. Letošní volby se ale budou lišit od těch minulých. Nebudeme vybírat politické strany ani preferovat jednotlivé kandidáty. Lidé budou odpovídat na otázku:
"Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem Evropské unie?"
Voliči to budou mít jednoduché - vyberou odpověď ano nebo ne. Pokud nadpoloviční většina hlasujících odpoví ano, bude přistoupení České republiky k Evropské unii schváleno. Zaškrtnout odpověď na hlasovacím lístku nebude těžké. Složitější je udělat rozhodnutí, kterou alternativu vybrat. Předpovědi o tom, jaká nás čeká budoucnost v Unii či mimo ní jsou různé a část lidí má pocit, že nemají dostatek informací. Delegace Evropské komise v České republice vydala leták, který odpovídá na deset otázek o tom, co nám členství v Evropské unii přinese. Toto je stručný výtah:
Jak se vstupem do EU změní naše životní úroveň?
Členství v EU přinese oživení hospodářství, příliv investic, nová pracovní místa a zkvalitnění výrobků a služeb. V konečném důsledku tedy poroste životní úroveň všech vrstev obyvatelstva.
Má EU vůbec zájem na rozšíření?
Všechny členské státy a většina obyvatel současné Evropské unie rozšíření o státy střední a východní Evropy podporují. Jak politicky, tak ekonomicky je pro Unii rozšíření velmi důležité - sjednocená Evropa bude stabilnější a hospodářsky silnější, bude mít větší vliv na světové trhy a na mezinárodní politickou scénu.
Kdy u nás bude zavedeno euro?
Euro nebude v ČR zavedeno automaticky při vstupu do Unie. Možným datem zavedení je období okolo roku 2008.
Jaké pracovní možnosti nás čekají?
Občané Evropské unie mají právo na rovný přístup k pracovním příležitostem ve všech členských státech. Jedná se o možnost pracovat bez pracovního povolení a za stejných podmínek jako občané daného státu. Na zavedení tohoto práva do praxe je dohodnuto přechodné období, které smí trvat nejdéle 7 let. Všechny země ale nebudou přechodné období uplatňovat, jsou místa, kde budou Češi moci pracovat hned po vstupu. Podnikatelé, živnostníci a vykonavatelé svobodných povolání budou moci volně a neomezeně podnikat v celé Unii okamžitě.
Co se změní pro českého zemědělce?
Po vstupu ČR do EU ovlivní české zemědělce především tzv. Společná zemědělská politika, která se uplatňuje po celé Unii. Její systém kvót a intervenční ceny zvednou reálné příjmy českých zemědělců. Evropská komise počítá s rozsáhlou podporou programů rozvoje venkova a postupným zaváděním přímých plateb zemědělcům ve všech nových členských státech.
Budeme mít na rozhodování v EU nějaký vliv?
Česká republika bude zcela rovnoprávná se všemi ostatními členskými státy. Bude mít své zástupce v evropských institucích. Čeština se stane jedním z jednacích jazyků EU a budou do ní překládány veškeré důležité dokumenty.
Bude vstup do EU pro Českou republiku ekonomicky výhodný?
Členství v Unii přispěje k růstu českého hospodářství a vytvoření nových pracovních příležitostí. Česká republika bude moci lépe využít výhod, které představuje otevřená ekonomika. Také bude mít přístup k rozsáhlým finančním zdrojům Evropské unie určeným na podporu zemědělství, regionálního rozvoje, dopravních infrastruktur, tvorby pracovních míst a dalších sociálních programů. Nemělo by se ale zapomínat, že žádný stát nemůže zbohatnout bez talentu a každodenního úsilí svých obyvatel.
Zůstane Česká republika i po vstupu do EU suverénní zemí?
Ano, Evropská unie je unií suverénních zemí, proto i Česká republika zůstane svrchovaným demokratickým státem.
Kdy vstoupí Česká republika do EU?
Předpokládá se, že pokud se Češi v referendu vyjádří kladně, tak v roce 2004 budou volit své zástupce do Evropského parlamentu.
Budou Češi druhořadými občany Unie?
Ne. Je pouze jeden druh členství, pro všechny stejný. Všechny země jsou si rovné při rozhodování i při výkonu práv. Klíčovým právem je právo mít jako rovnoprávný člen své zástupce v evropských institucích. Česká republika bude mít svého komisaře, křeslo v Evropské radě a Radě ministrů a své poslance v Evropském parlamentu, stejně jako ostatní členské státy.

To jsou tedy informace, které nabízí Delegace Evropské komise v ČR. Brzy budeme vědět, jak se občané naší republiky ohledně vstupu do EU rozhodli. Další čas pak ukáže, zda přistoupení či nepřistoupení k EU bylo správné.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]