Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Evropská unie - ano nebo ne? / 30.05.2003
V polovině června se otevřou volební místnosti a lidé budou mít opět možnost využít práva občanů demokratické společnosti. Letošní volby se ale budou lišit od těch minulých. Nebudeme vybírat politické strany ani preferovat jednotlivé kandidáty. Lidé budou odpovídat na otázku:
"Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem Evropské unie?"
Voliči to budou mít jednoduché - vyberou odpověď ano nebo ne. Pokud nadpoloviční většina hlasujících odpoví ano, bude přistoupení České republiky k Evropské unii schváleno. Zaškrtnout odpověď na hlasovacím lístku nebude těžké. Složitější je udělat rozhodnutí, kterou alternativu vybrat. Předpovědi o tom, jaká nás čeká budoucnost v Unii či mimo ní jsou různé a část lidí má pocit, že nemají dostatek informací. Delegace Evropské komise v České republice vydala leták, který odpovídá na deset otázek o tom, co nám členství v Evropské unii přinese. Toto je stručný výtah:
Jak se vstupem do EU změní naše životní úroveň?
Členství v EU přinese oživení hospodářství, příliv investic, nová pracovní místa a zkvalitnění výrobků a služeb. V konečném důsledku tedy poroste životní úroveň všech vrstev obyvatelstva.
Má EU vůbec zájem na rozšíření?
Všechny členské státy a většina obyvatel současné Evropské unie rozšíření o státy střední a východní Evropy podporují. Jak politicky, tak ekonomicky je pro Unii rozšíření velmi důležité - sjednocená Evropa bude stabilnější a hospodářsky silnější, bude mít větší vliv na světové trhy a na mezinárodní politickou scénu.
Kdy u nás bude zavedeno euro?
Euro nebude v ČR zavedeno automaticky při vstupu do Unie. Možným datem zavedení je období okolo roku 2008.
Jaké pracovní možnosti nás čekají?
Občané Evropské unie mají právo na rovný přístup k pracovním příležitostem ve všech členských státech. Jedná se o možnost pracovat bez pracovního povolení a za stejných podmínek jako občané daného státu. Na zavedení tohoto práva do praxe je dohodnuto přechodné období, které smí trvat nejdéle 7 let. Všechny země ale nebudou přechodné období uplatňovat, jsou místa, kde budou Češi moci pracovat hned po vstupu. Podnikatelé, živnostníci a vykonavatelé svobodných povolání budou moci volně a neomezeně podnikat v celé Unii okamžitě.
Co se změní pro českého zemědělce?
Po vstupu ČR do EU ovlivní české zemědělce především tzv. Společná zemědělská politika, která se uplatňuje po celé Unii. Její systém kvót a intervenční ceny zvednou reálné příjmy českých zemědělců. Evropská komise počítá s rozsáhlou podporou programů rozvoje venkova a postupným zaváděním přímých plateb zemědělcům ve všech nových členských státech.
Budeme mít na rozhodování v EU nějaký vliv?
Česká republika bude zcela rovnoprávná se všemi ostatními členskými státy. Bude mít své zástupce v evropských institucích. Čeština se stane jedním z jednacích jazyků EU a budou do ní překládány veškeré důležité dokumenty.
Bude vstup do EU pro Českou republiku ekonomicky výhodný?
Členství v Unii přispěje k růstu českého hospodářství a vytvoření nových pracovních příležitostí. Česká republika bude moci lépe využít výhod, které představuje otevřená ekonomika. Také bude mít přístup k rozsáhlým finančním zdrojům Evropské unie určeným na podporu zemědělství, regionálního rozvoje, dopravních infrastruktur, tvorby pracovních míst a dalších sociálních programů. Nemělo by se ale zapomínat, že žádný stát nemůže zbohatnout bez talentu a každodenního úsilí svých obyvatel.
Zůstane Česká republika i po vstupu do EU suverénní zemí?
Ano, Evropská unie je unií suverénních zemí, proto i Česká republika zůstane svrchovaným demokratickým státem.
Kdy vstoupí Česká republika do EU?
Předpokládá se, že pokud se Češi v referendu vyjádří kladně, tak v roce 2004 budou volit své zástupce do Evropského parlamentu.
Budou Češi druhořadými občany Unie?
Ne. Je pouze jeden druh členství, pro všechny stejný. Všechny země jsou si rovné při rozhodování i při výkonu práv. Klíčovým právem je právo mít jako rovnoprávný člen své zástupce v evropských institucích. Česká republika bude mít svého komisaře, křeslo v Evropské radě a Radě ministrů a své poslance v Evropském parlamentu, stejně jako ostatní členské státy.

To jsou tedy informace, které nabízí Delegace Evropské komise v ČR. Brzy budeme vědět, jak se občané naší republiky ohledně vstupu do EU rozhodli. Další čas pak ukáže, zda přistoupení či nepřistoupení k EU bylo správné.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Vzpomínka na návštěvu Václava Klause / 30.05.2003
Před několika měsíci byl Václav Klaus zvolen prezidentem republiky. Část národa se radovala, část projevila roztrpčenost a zklamání. V současné době obliba nového prezidenta stoupá a podle statistických údajů mu stále více lidí projevuje svoji důvěru. Tento úspěšný politik byl na podzim už na druhé návštěvě v Milevsku. V Domu kultury se zúčastnil besedy, kterou před komunálními volbami pořádala pro voliče místní ODS. Milevsko bylo tehdy prvním místem, kde bylo oficiálně sděleno, že ODS navrhuje svého bývalého předsedu na funkci prezidenta.
Na besedu kde byl hostem Václav Klaus přišlo asi tři sta lidí. Byli to především příznivci ODS a občané, kteří se zajímají o veřejný život v našem městě. Při živém rozhovoru s politikem měli možnost poznat, že Václav Klaus je člověk, který má velmi silné charisma.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Květinový den 2003 / 30.05.2003
Liga proti rakovině Praha uspořádala 14.5.2003 již VII. květinový den. V Milevsku vyšli do ulic čtyři skupiny skautů a skautek, aby pomohli vybrat peníze na boj proti nádorovým onemocněním. Rozdávali informační letáky (zaměřené na prevenci rakoviny děložního hrdla) a každému kdo vhodil do zapečetěné kasičky alespoň 20,-Kč věnovali symbolický žlutý kvítek.
Květinové dny se už zapsaly do podvědomí občanů a tak skautíci často ani nemuseli o peníze žádat, lidé se sami zastavovali a přispívali do sbírky. Kluci i děvčata se snažili a navzdory chladnému počasí vybírali peníze od rána do odpoledne. Pak odevzdali pokladničky do Československé obchodní banky a její pracovníci spočítali, že letos se v Milevsku vybralo rekordních 21.625,-Kč.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Havráňata / 30.05.2003
Pionýrská skupina Havráňata - to je organizace, která v Milevsku pomáhá správně naplňovat volný čas dětí. Vznikla v roce 1996. Už před tím Havran a jeho kamarádka Ája zjistili, že mají společné koníčky, mezi které patří zejména činnost s indiánskou tématikou a pobyt v přírodě. Oba dva mají dcery a syny a ti jejich zájmy zdědili. Tak vznikla parta dvou dospělých a pěti dětí a ta se později stala základem organizace, která "krade děti od počítačů a přivádí je do lesa".
Havráňata se inspirují odkazem prvních a opravdových pionýrů. Poznávají přírodu a učí se v ní žít, věnují se "indiánštině", cestují, sportují, hrají si. Jejich práce je celoroční - v zimě probíhá většinou v klubovně, v létě venku. Vyvrcholením činnosti je táboření v tee-pee. To není omezené pouze na letní měsíce, Havráňata se do indiánských stanů zabydlují i na zimní prázdniny.
V současné době má skupina 22 aktivních členů. Havránětem ale zůstává každý, kdo absolvoval alespoň rok činnosti a jeden letní tábor. Takový člen má právo trvale nosit domovenku organizace. Pokud jí ovšem dělá čest. Kdo dělá ostudu, tomu je domovenka odebraná.
Havráňata žijí v přátelství se skauty. Do jejich společné činnosti patří například předvánoční stavba jesliček na milevském náměstí.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Hrejkovická dvacítka / 26.02.2003
Před mnoha lety se několik kamarádů z Hrejkovic vydalo na Nový rok do přírody, aby rozchodili posilvestrovský bolehlav. Výšlap zimní krajinou se vydařil a tak šli za rok znovu a šlo jich víc. Za rok jich šlo zase víc a tak vznikl pochod Hrejkovická dvacítka, kterého se v posledních letech zúčastňuje už více než 500 lidí.
Akce se většinou koná o první lednové sobotě. Start je v hrejkovické hospodě. Nadšenci různých věkových kategorií se tam ráno posilní teplým nápojem a pak se vydávají do mrazu na pochod dlouhý 20-30 km. Trasa je pokaždé trochu jiná, ale cíl je vždycky stejný - zase hospoda v Hrejkovicích. Tam je pochod ukončen veselým countrybálem.
Na cestě je několik kontrolních míst. Na nich pochodníci získávají potvrzení, že daným úsekem prošli. Na kontrolách hoří ohýnky a dalšího zahřátí je tam možné dosáhnout polknutím panáka alkoholu za lidovou cenu.
Nejoblíbenější kontrolou je samozřejmě ta, na které se konzumují vuřty s křenem (věnované sponzory pochodu). Většina lidí se pochodu účastní opakovaně. Jsou to Hrejkováci a lidé z okolních vesnic, příznivci pohybu a dobré nálady z Milevska, party turistů a trempů z různých koutů Čech a Moravy. I cizinci se už zúčastnili. Při Hrejkovické dvacítce se utužují stará přátelství a vznikají nová - při pochodu, při posezení v hospodách, které jsou na trase a při tanci na countrybále.
Letošní pochod byl již devatenáctý a konal se 11. ledna. Počasí přálo, země byla umrzlá a ranní teplota (několik stupňů pod nulou) byla příjemnější než ta loňská (mínus dvacet). Příští rok bude jubilejní - Hrejkovická dvacítka oslaví dvacáté výročí. Jestli ještě nejste jejími účastníky, zkuste se přidat. Za hezkým zimním dnem se nemusí jezdit až na hory. Lze jej prožít i v krásné krajině na pravém břehu řeky Vltavy.

autor:Ludmila Kolářová

Ludmila Kolářová           
První oktáva maturuje / 26.02.2003
První oktáva maturuje
V roce 1995 bylo na milevském gymnáziu otevřeno osmileté studium a nastoupili do něj první primáni. Byli o půl metru menší než ostatní studenti a kantoři z nich byli nadšení. "Jsou hodní a milí a na rozdíl od těch starších se při hodinách pořád hlásí", pochvalovali si na rodičovském sdružení profesoři. Čas utíkal, studentíci rostli a postupovali do dalších ročníků. Na rodičákách už nebylo slyšet "jsou tak hodní a milí", ale "mlátí s nima puberta". Čas zase popoběhl a rodiče se ve škole šťastně dozvídali to, co zjišťovali i doma: "už jsou z toho venku, dostávají rozum". Čas běžel dál, studenti dospěli do oktávy a pak přišel 31.leden 2003, den jejich maturitního plesu.

Byl to večer plný zajímavého programu a výborné nálady. Účastníci viděli vystoupení malých moderních gymnastek, dozvěděli se něco o historii třídy a vyslechli projev ředitele školy. Následovala slavnostní promenáda maturantů, byla to doslova přehlídka elegantních mužů a krásných žen. Ti byli ostužkováni, pak posbírali napršené mince a následně se vrhli na tanec s profesory a na tanec s rodiči. Hudba byla výborná (Lady and Gentlemen), příjemným zpestřením programu bylo vystoupení barmanů s ohněm a taky projížďka matky třídní profesorky Beránkové na kole. Dostala ho od svých studentů a hned ho na sále Domu kultury vyzkoušela. Tombola byla bohatá a hlavní cenou byl zahraniční zájezd.
Ve třídě byla vždycky dobrá parta a to se ukázalo i na plese. O půlnoci se studenti objevili na jevišti v maturitních tričkách a čertovských maskách. Písničku Duhová víla proměnili na Rumovou vílu a zatím co se občerstvovali rumem přímo z lahve, rozjeli na sále to, čemu se lidově říká pařba. Veselí trvalo do ranních hodin a když už hudba ne a nechtěla hrát, vyřešili to oktaváni po svém a zpívali do mikrofonu "sokolíky".
Ples se budoucím absolventům osmiletého gymnázia vydařil. Nezbývá než popřát, aby se vydařily i maturitní zkoušky a dobrá parta tak měla další důvod k veselosti.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Výstavy v galerii M / 26.02.2003
V příjemném prostředí Galerie M se konají různé koncerty a také oblíbené besedy se zajímavými lidmi. Celoročně je tu také možno vidět různé výstavy. Loni to byl kreslený humor, pak výstava prací pražských umělců, vystavovali zde žáci ZUŠ Milevsko. V létě lákaly návštěvníky obrázky na výstavě Stará řeka - šlo o fotografie krajiny okolo Otavy a Vltavy z doby, kdy ještě nestála Orlická přehrada. Na podzim předvedli svoje práce akademická malířka Josefa Burianová a grafik Pavel Hlavatý, potom malířka Petra Skluzáčková.
Na konci roku se uskutečnila mezinárodní výstava s názvem Bez hranic. Pořádali jí společně Město Milevsko a švýcarská obec Münchenbuchsee. Výstava ukazovala díla čtyř výtvarníků - Jana Hlavína, Martina Třeštíka, Bruno Arna a Waltera Simona . Letos v lednu se konala výstava obrazů milevského výtvarníka Oldřicha Pejši, který je autorem sgrafit na milevské radnici. V únoru mohou návštěvníci galerie vidět výstavu Zátiší (obrazy z let 1900 - 1950) a obrazy paní Rehnerové, mezinárodní putovní výstavu Český poetismus.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]