Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Ohlédnutí do muzea / 26.02.2003
Milevské muzeum bývalo místo, do kterého stačilo zajít jednou za několik let. V poslední době se situace změnila - v muzeu se stále něco děje a proto do něho obyvatelé a návštěvníci Milevska přicházejí častěji.
Právě před rokem došlo v muzeu k zahájení sezóny 2002. Byla otevřena výstava o Jižní Americe "Savanou, pouští, pralesem". Akce "Velikonoce v muzeu" připomněla různé tradice, které patří k jarním svátkům. Dubnový program přinesl "Jarní koncert", květen připomněl Mezinárodní den muzeí.
V červnu byla slavnostně zahájená letní sezóna. Malá výstavka připomněla život a dílo Čeňka Zíbrta, začala tématická výstava "Svět piva". K té patřily i víkendové degustace různých druhů piv. Výstava "Se školou za školou" byla správně načasovaná na dobu, kdy začíná školní rok.
Listopad a prosinec už byly ve znamení svátků narození Krista. "Vánoční výstava s vůní dřeva" byla přehlídkou betlémů. V roce 2001 byly v muzeu k vidění velké betlémy z papíru, v roce 2002 to byly betlémy vyřezávané ze dřeva. V době vánočních svátků bylo muzeum otevřené každý den, dokonce i o Štědré noci. Pracovníci muzea opustili svoje rodiny a dali tím krásný dárek ostatním obyvatelům města. Ti se mohli po půlnoční bohoslužbě podívat na hezkou výstavu, potkat se na ní s přáteli, popovídat a popřát si krásné Vánoce.
Fotografie z poslední výstavy 2002 už nejsou v předjarní době aktuální. Možná vás ale před sezónou 2003 (začíná 1.března) budou inspirovat k tomu, abyste si naplánovali, že nejpozději na konci roku navštívíte milevské muzeum.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Milevský klášter - místo proměny / 10.12.2002
Před třinácti roky začal znovu ožívat milevský klášter. Vrátili se do něho premonstráti a neomezili se jen na duchovní život. Naopak, mladí řeholníci i novicové přiložili ruce k dílu a lidé z města i okolí jim chodili nadšeně pomáhat. Byli to věřící, skauti, lidé hlásící se k tehdejšímu Občanskému fóru, lidé se vztahem k historii. Ti všichni měli radost z obnovy kláštera a pracovali. Z nádvoří mizelo trní a v budově děkanství se první místnosti stávaly obyvatelnými. Později byly na práce najímány firmy a v klášteře se stále něco opravovalo.
Nyní, po třinácti letech, je klášter k nepoznání. Budova děkanství je opravená zevnitř i zvenku, na kostele je nová fasáda, je dokončená oprava latinské školy a Zavoralův dům čeká na zbourání. Nádvoří je upravené, tam kde dříve divoce rostly bodláky jsou květinové záhony.
Pamatujete si, jak vypadal klášter před příchodem premonstrátů? Pokud ano, dopřejte si při vycházce příjemnou chvilku. Na prvním nádvoří se zastavte a zavřete oči. Zkuste si vybavit otlučené fasády, okna beze skel a porosty kopřiv. Po otevření očí přijde radost z toho, jak pěkný je klášter v přítomnosti.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Ustavující zasedání zastupitelstva / 10.12.2002
Ustavující zasedání nového zastupitelstva se konalo 18. listopadu v Domě kultury v Milevsku. Bylo na něm přítomno 20 zastupitelů (omluven ing. Procházka) a vedl ho nejstarší člen zastupitelstva pan Smrtka. Seznámil přítomné s výsledky voleb a pak vyzval zvolené kandidáty ke složení slibu. Za sdružení nezávislých kandidátů Změna složil slib Jiří Koliha, protože zvolená Mudr. Bernotová se svého mandátu vzdala v jeho prospěch. Všichni ostatní zvolení kandidáti mandát přijali.
V dalším bodu jednání se zastupitelé usnesli, že Rada Města Milevska bude mít sedm členů. Následovala volba uvolněného starosty. Mgr.Třeštík navrhl za ČSSD do funkce starostky Ivanu Stráskou. Ostatní strany návrhy nevznesly. Mgr. Stráská kandidaturu přijala a byla zvolena osmnácti hlasy. Na funkci uvolněného místostarosty navrhl Zdeněk Herout JUDr.Kofroně za ODS. Jiný návrh nebyl a Oldřich Kofroň byl zvolen do funkce stejným počtem hlasů jako Mgr. Stráská.
Dalšími členy rady byli zvoleni Ing. Stanislav Kázecký (ČSSD), Ing. Lubomír Šrámek (ODS), Ing. Bohuslav Beneš (KSČM) a Mgr. Martin Třeštík (ČSSD).
Na místo pátého radního byli navrženi Josef Smrtka (KDU-ČSL), Helena Slunečková (Sdružení nezávislých kandidátů) a Zdeněk Herout (ODS). Nikdo z nich nebyl zvolen nadpoloviční většinou hlasů a volba postoupila do druhého kola. Ani v něm nebyl radní zvolen. Při nové volbě byli opět navrženi pan Smrtka a paní Slunečková. Jiří Koliha dále navrhl Mudr.Hobzka (ODS), ten ale kandidaturu nepřijal. Zastupitelé tedy odevzdávali své hlasy pro dva kandidáty a nadpoloviční počet jich dali Josefu Smrtkovi.
Starostka Stráská poblahopřála všem zvoleným zastupitelům a poděkovala těm, kteří pro město pracovali v minulém období. Poděkovala všem, kteří ve volbách kandidovali a zdůraznila poděkování voličům. Připomněla, že v souvislosti s reformou státní správy čeká město nelehké období a že proto bude důležité, aby samospráva města dobře fungovala.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Už je to uděláno / 30.11.2002
Už je to uděláno, už je to hotovo - plánované termíny byly dodrženy a rekonstrukce kašny i oprava věže kostela sv. Bartoloměje jsou hotové. Kašna byla zprovozněna v polovině října. Vodotrysky a halogenové lampy vytvářely příjemnou podívanou, která se stala cílem večerních procházek mnoha lidí. V současné době už je kašna zase bez vody, je připravená na zimu a mokré potěšení poskytne znovu na jaře.
Na konci října se konala významná událost související s opravou kostelní věže - při mši svaté celebrované milevským děkanem P.Jakubem Berkou byl posvěcen zrestaurovaný kříž. Zároveň byly uloženy písemnosti do makovice. Za město je tam vložila starostka Ivana Stráská, za klášter jeho superior P. Norbert Vehovský. Zprávy pro naše potomky dokumentujísoučasnou dobu nejenom svým obsahem, ale i formou záznamu - jsou v tištěné podobě i na CD.
Nyní už se kříž i makovice třpytí na vrcholku kostela. Fasáda je dodělaná, jsou nainstalovány nové hodiny a řemeslníci bourají lešení. Díky opravené kostelní věži vypadá celé městečko hezčí a veselejší.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Před školou za školou / 30.11.2002
Před školou za školou aneb škola našich pradědečků - tak se jmenovala výstava, kterou milevské muzeum připravilo pro své návštěvníky na začátek podzimu. Jak vlastně vznikla myšlenka uspořádat výstavu na školní téma? Muzeum vlastní staré učebnice a další školní pomůcky. Ty inspirovaly odborného pracovníka muzea pana Šindeláře k nápadu představit je veřejnosti. Další pomůcky zapůjčily 1.základní škola, škola v Dražicích, paní Barešová z Božetic a ostatní lidé, kteří věděli, že se výstava připravuje. O návštěvu výstavy měly zájem školy i ostatní veřejnost. Každý zde objevil něco, co ho zaujalo, nebo něco, co vyvolalo nostalgickou vzpomínku na mládí. Byly to obrázky školních budov z okolních vesnic, kde už nyní školy neexistují - například z Hrazánek, Dmýštic, Přeštěnice, Jetětic, Oseka, Rukávče.
Byly to staré učebnice, mapy, obrázky, sešity, fyzikální a přírodovědné pomůcky. Byly tu i připomínky doby, kterou už nikdo ze současníků nepamatuje - první vydání Máchova Máje, více než sto padesát let stará vysvědčení, sto let stará fotografie místního učitelského sboru.
V koutě chodby byla nainstalovaná část třídy. Stará mapa republiky, počítadlo, hodiny kukačky, housle a smyčec, zelené lavice a na jedné z nich tabulka, na kterou se psalo před tím, než se běžnou školní pomůckou staly sešity. Psací tabulka a rákoska, to byly předměty, které na výstavě nejvíc zaujaly současné školáky. Ve mně vyvolal milou vzpomínku slabikář, byl to přesně ten, ze kterého jsme si četli v roce 1967. Rákosku nepamatuji, ale někteří starší návštěvníci výstavy si možná vzpomněli, že s ní mají osobní zkušenost.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Večery pod lampou / 30.11.2002
Komorní prostředí milevské Galerie M, příjemná moderátorka Stáňa Suchanová a zajímaví hosté - to jsou Večery pod lampou, které v roce 2000 začal pořádat Spolek pro rozvoj kultury. V současné době už mají Večery svojí tradici a trvale patří k milevskému kulturnímu dění.
Paní Suchanová zve na besedy zajímavé osobnosti známé z různých kulturních i dalších oblastí. Mezi její první hosty patřili moderátor Jan Pokorný a herec Jiří Lábus, který zaujal publikum zejména povídáním o recesích, které vymýšlí a uskutečňuje s kamarádem Oldřichem Kaiserem. Hostem třetího večera byl představitel milevské kultury, básník a výtvarník Martin Třeštík. Ten s sebou přivedl dalšího účinkujícího - Evžena Jirouška. Návštěvníci večera tak slyšeli nejenom povídání o poezii a o kultuře v Milevsku, ale mohli si při písničkách zavzpomínat na dobu, kdy místní country hudbě kralovala Žebrácká opera.
Následovali další hosté - zakladatel divadla Semafor Jiří Suchý, písničkáři Jiří Dědeček a Vladimír Veit, člen premonstrátského řádu František Norbert Vehovský, fenomenální muzikant Jiří Stivín, herec Tomáš Töpfer. Slovinký velvyslanec Damjan Prelovšek je původně historikem umění a v galerii M přednášel o slovinském architektu Josipu Plečnikovi. Zajímavou osobností byla Magdalena Dietlová, vdova po známém scénáristovi Jaroslavu Dietlovi. Ta nezůstala ve stínu svého manžela a stala se šéfredaktorkou prestižního společenského časopisu Xantipa. Při jejím vyprávění se lidé dobře bavili a pochopili, že tato žena je skutečnou dámou českého společenského života.
Někteří z hostů Večerů pod lampou mají v našem kraji kořeny. Kameraman Martin Čech (držitel Českého lva za kameru ve filmu Kuře melancholik) v Milevsku vyrostl a má tu rodiče, babička spisovatelky Terezy Brdečkové pocházela z Kvěchovského mlýna od Sepekova. Jejich beseda s milevšťáky byla o to srdečnější. Člověkem, který si plně získal sympatie návštěvníků večera byla ale houslová virtuózka Gabriela Demeterová. Do Milevska přijela přesto, že měla zvýšenou teplotu. Nechtěla honorář a navíc prozradila, že pro návštěvníky Večera pod lampou se jí hraje lépe než pro pražské snobské publikum.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
O volbách do Městského zastupitelstva / 30.11.2002
Občané Milevska projevili o letošní komunální volby zájem. Zásluhu na tom měly kandidující strany a hnutí , protože v předvolební kampani dokázaly voliče oslovit. Stranám a jejich lídrům daly prostor k prezentaci místní tisk a televize, kandidáti se na voliče usmívali z nástěnek a letáků. Strany uspořádaly předvolební mítinky. Místní ODS pozvala na besedy předsedu strany Václava Klause, poslance Beneše a Zajíčka a senátora Eybrta, mítink KDU-ČSL vedl poslanec Jiří Karas. Určitým probuzením voličů byl určitě i novinový spor mezi představitelem sdružení Změna Jiřím Kolihou a starostkou města Mgr. Stráskou. V podvečer voleb rozdávali kandidáti ČSSD lidem na ulicích svůj symbol - rudé růže. To vše přispělo k tomu, že volebního práva využila téměř polovina (přesně 49,09) dospělých obyvatel města.
Volby vyhrála ČSSD, získala 30,32% odevzdaných hlasů a sedm mandátů v zastupitelstvu. Mgr. Ivana Stráská dostala 1983 hlasů a byla tak výrazně nejúspěšnější ze všech 126 kandidátů. Do zastupitelstva byli dále zvoleni ředitel ZVVZ Ing.Stanislav Kázecký, Csc. a majitel místní softwarové firmy Mgr. Martin Třeštík . Všichni tři už v zastupitelstvu pracovali. Novými členy zastupitelstva jsou za sociální demokraty lékařka Mudr. Marie Tibitanzlová a ředitelka střední školy Mgr. Dagmar Švárová, dále řidič záchranné služby Jiří Herout a vedoucí lékárny Pharm.Dr. Lenka Třeštíková.
ODS získala 22,38% hlasů a pět mandátů. Na radnici ji budou zastupovat advokát Judr. Oldřich Kofroň , primář Mudr. Zdeněk Hobzek a dále Zdeněk Herout, který je nyní v invalidním důchodu. To jsou lidé, kteří už v zastupitelstvu pracovali v dřívějších obdobích. Nově získali mandát Ing. Luboš Šrámek (tajemník MěÚ Tábor) a Ing. Pavel Procházka (majitel společnosti Komerc).
Třetí v pořadí byla KSČM, dostala 17,75% hlasů a 4 mandáty. Zubní lékařka Mudr. Jitka Kofroňová, učitelka Mgr. Dagmar Novotná a pracovník společnosti ZVVZ Ing. Bohuslav Beneš - to jsou aktivní zastupitelé z minulého volebního období. Nově byl zvolen RSDr. Jiří Kotalík.
Sdružení nezávislých získalo 11,48% voličských hlasů. V zastupitelstvu zůstává Helena Slunečková, druhý mandát získal řezník Josef Koutník, který přeskočil lídry kandidátky.
Podobného výsledku dosáhla KDU-ČSL, měla 11,24% hlasů a obhájila své dva mandáty. V křesle zastupitele zůstává důchodce Josef Smrtka, druhý mandát dostala lékařka Mudr. Miroslava Pučelíková.
Své voliče našlo rovněž nové Sdružení nezávislých kandidátů - Změna. Získalo 6,84% hlasů a jeden mandát. Zvolena byla lékařka Mudr. Ludmila Bernotová - přesto, že byla na posledním místě kandidátky a svoji kandidaturu prezentovala pouze jako symbolickou podporu sdružení. Mudr. Bernotová se svého mandátu vzdala a tím jej předala zakladateli Změny Jiřímu Kolihovi.
V novém zastupitelstvu je 9 žen a 12 mužů. Nejmladším zastupitelem je Josef Koutník (30let), nejstarší je Josef Smrtka (65let). Průměrný věk milevských zastupitelů je 48 let.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]