Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
O volbách do Městského zastupitelstva / 30.11.2002
Občané Milevska projevili o letošní komunální volby zájem. Zásluhu na tom měly kandidující strany a hnutí , protože v předvolební kampani dokázaly voliče oslovit. Stranám a jejich lídrům daly prostor k prezentaci místní tisk a televize, kandidáti se na voliče usmívali z nástěnek a letáků. Strany uspořádaly předvolební mítinky. Místní ODS pozvala na besedy předsedu strany Václava Klause, poslance Beneše a Zajíčka a senátora Eybrta, mítink KDU-ČSL vedl poslanec Jiří Karas. Určitým probuzením voličů byl určitě i novinový spor mezi představitelem sdružení Změna Jiřím Kolihou a starostkou města Mgr. Stráskou. V podvečer voleb rozdávali kandidáti ČSSD lidem na ulicích svůj symbol - rudé růže. To vše přispělo k tomu, že volebního práva využila téměř polovina (přesně 49,09) dospělých obyvatel města.
Volby vyhrála ČSSD, získala 30,32% odevzdaných hlasů a sedm mandátů v zastupitelstvu. Mgr. Ivana Stráská dostala 1983 hlasů a byla tak výrazně nejúspěšnější ze všech 126 kandidátů. Do zastupitelstva byli dále zvoleni ředitel ZVVZ Ing.Stanislav Kázecký, Csc. a majitel místní softwarové firmy Mgr. Martin Třeštík . Všichni tři už v zastupitelstvu pracovali. Novými členy zastupitelstva jsou za sociální demokraty lékařka Mudr. Marie Tibitanzlová a ředitelka střední školy Mgr. Dagmar Švárová, dále řidič záchranné služby Jiří Herout a vedoucí lékárny Pharm.Dr. Lenka Třeštíková.
ODS získala 22,38% hlasů a pět mandátů. Na radnici ji budou zastupovat advokát Judr. Oldřich Kofroň , primář Mudr. Zdeněk Hobzek a dále Zdeněk Herout, který je nyní v invalidním důchodu. To jsou lidé, kteří už v zastupitelstvu pracovali v dřívějších obdobích. Nově získali mandát Ing. Luboš Šrámek (tajemník MěÚ Tábor) a Ing. Pavel Procházka (majitel společnosti Komerc).
Třetí v pořadí byla KSČM, dostala 17,75% hlasů a 4 mandáty. Zubní lékařka Mudr. Jitka Kofroňová, učitelka Mgr. Dagmar Novotná a pracovník společnosti ZVVZ Ing. Bohuslav Beneš - to jsou aktivní zastupitelé z minulého volebního období. Nově byl zvolen RSDr. Jiří Kotalík.
Sdružení nezávislých získalo 11,48% voličských hlasů. V zastupitelstvu zůstává Helena Slunečková, druhý mandát získal řezník Josef Koutník, který přeskočil lídry kandidátky.
Podobného výsledku dosáhla KDU-ČSL, měla 11,24% hlasů a obhájila své dva mandáty. V křesle zastupitele zůstává důchodce Josef Smrtka, druhý mandát dostala lékařka Mudr. Miroslava Pučelíková.
Své voliče našlo rovněž nové Sdružení nezávislých kandidátů - Změna. Získalo 6,84% hlasů a jeden mandát. Zvolena byla lékařka Mudr. Ludmila Bernotová - přesto, že byla na posledním místě kandidátky a svoji kandidaturu prezentovala pouze jako symbolickou podporu sdružení. Mudr. Bernotová se svého mandátu vzdala a tím jej předala zakladateli Změny Jiřímu Kolihovi.
V novém zastupitelstvu je 9 žen a 12 mužů. Nejmladším zastupitelem je Josef Koutník (30let), nejstarší je Josef Smrtka (65let). Průměrný věk milevských zastupitelů je 48 let.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Výstava Svět piva se vydařila / 10.10.2002
Letošní letní sezónu v Milevském muzeu provázela mimo jiné výstava Svět piva. Byla zaměřená na historii pivovarnictví ve světě a také v Milevsku a jeho okolí. Návštěvníci si mohli prohlédnout různé pivní lahve, sklenice, půllitry, korbele, plechovky, uzávěry, etikety, tácky a další exponáty, které se světem piva nějak souvisí. Třeba
i kout s interiérem staré hospody nebo plakát ze začátku minulého století, který zval na protest proti zvýšení daně z piva. Pozornost přitahovaly také mapy. Jedna z nich dokumentovala, kde se všude ve světě pil zlatý mok, na druhé mapě byly znázorněny české pivovary, které jsou v současné době v provozu.
Magistr Jiří Pešta z okresního archivu v Písku publikoval svůj dvouletý výzkum pivovarnictví v Milevsku. Návštěvníci se tak mohli dozvědět, kde byly v Milevsku hostince, kde byly okolní chmelnice a jaká byla historie místních pivovarů. Městský a klášterní pivovar vařily pivo v současné době a byly si konkurencí, mnohdy dosti nepříjemnou.
S výstavou byly spojeny i čtyři ochutnávky piva. První se konala hned 15.června při slavnostním zahájení výstavy. To proběhlo nejen ve vnitřních prostorách muzea, ale i v klášterní rajské zahradě. Atmosféru zpříjemňoval folklórní soubor Kovářovan a kolektiv dražického pivovaru čepoval pivo Lipan. Další ochutnávka byla 6.července. Tehdy vyhrávala Malá kapela Hořičanka a návštěvníci muzea pili strakonický Nektar. V srpnu se pak představil protivínský pivovar s Platanem.
Poslední ochutnávka byla 14.září. Kdo toho dne zavítal do muzea, nelitoval. Krásné slunečné odpoledne, pěnivý Budvar z Českých Budějovic, pivní polévka a pěkný kulturní program. Skupina historického šermu Collegium 1570 předvedla šermířské umění a pobavila diváky četbou starých zápisů, vztahujících se k pijáctví. Flétnový soubor Adriana zpříjemnil odpoledne skladbami z dob renesance.
Výstavu Svět piva hodnotili její návštěvníci jako další vydařenou akci Milevského muzea.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Jihočeská hospodářská komora působí i v Milevsku / 10.10.2002
Jihočeská hospodářská komora zaměřuje svoji činnost na projekty související s podporou podnikání, rozvojem trhu práce, vzděláváním a šířením informací potřebných pro podnikatele. Letos se podílí na realizaci 9 projektů. V nich se věnuje problematice malých a středních podniků a přílivu investic do našeho kraje, zajišťuje vytvoření informačního systému o podporách podnikání, zpracovává atlas pro zahraniční investory.
JHK se také realizuje v oblasti vzdělávání a poradenství. Její Regionální poradenské a informační centrum (RPIC) poskytuje podnikatelům cenově zvýhodněné poradenské služby, organizuje odborné semináře, školení a kurzy. Pro začínající podnikatele připravilo kurz "Základy podnikání". Účastníci v něm získají informace o právních formách podnikání, účetnictví a pojištění, prostor dostanou i informace o živnostenském zákonu, o obchodním zákoníku a zákoníku práce. Součástí kurzu jsou i lekce marketingu, psychologie, struktura podnikatelského plánu a využití PC.
Ve spolupráci s Hospodářskou komorou Horního Rakouska v Linci, Hospodářskou komorou Dolního Rakouska ve Vídni a rakouskou rozvojovou agenturou Niederösterreichische Grenzlandförderung připravila JHK cyklus seminářů o podmínkách podnikání v Čechách a Rakousku. Účelem projektu je porovnat podmínky podnikání v Čechách a Rakousku a pomáhat navazovat kontakty mezi podnikateli. Mezi další vzdělávací programy JHK patří série odborných a jazykových kurzů zaměřených na obchod a podnikání. Podnikatelé a jejich zaměstnanci si v nich budou moci osvojit nebo prohloubit znalosti německého a anglického jazyka se zaměřením na obchodní konverzaci.
Jihočeská hospodářská komora působí i v Milevsku. V lednu se v jednací síni milevské radnice konalo její ustavující zasedání. Zúčastnění představitelé milevských podniků tehdy zvolili devítičlenný přípravný výbor, který se stal základem budoucí rady oblasti. Předsedou výboru byl tehdy zvolen Ing. Petr Bašík z akciové společnosti Aura, místopředsedy se stali Ing. Jiří Lesák (ZVVZ a.s.) a Jaroslav Bálek (Bonas spol. s r.o.). V červnu zahájila svojí činnost Oblastní kancelář Milevsko. Sídlí na Náměstí E.Beneše (v budově spořitelny) a její asistentkou je Zdenka Černá. V současné době má milevská základna JHK devatenáct řádných členů.
Podrobné informace o činnosti Jihočeské hospodářské komory najdete na http://www.jhk.cz.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Na milevském náměstí bude příjemněji / 10.10.2002
V centru města probíhá současně rekonstrukce dvou významných objektů. Jedním je věž kostela sv. Bartoloměje, druhým kašna.
Na věži kostela se obnovuje střecha a fasáda. V rámci opravy dojde i k výměně věžních hodin. To bude příjemné, protože z milevské radnice byly hodiny před několika lety sundány a zbývající kostelní šly často špatně. Nové elektrické hodiny budou nejenom ukazovat přesný čas, ale budou i zajišťovat zvonění. Opravu střechy zajišťuje firma Promont, opravu fasády firma Uniko. Na financování rekonstrukce se podílí město (800 tisíc korun), českobudějovické biskupství (250 tisíc korun) a milevské děkanství (200 tisíc korun). Občané města si povšimli, že v rámci opravy byla střešní krytina sundaná v době zářijových dešťů a do věže pršelo. Proto na posledním jednání zastupitelstva zaznělo upozornění, že je potřeba jednat o urychlení práce, aby vlhkost nepoškodila starou dřevěnou konstrukci věže. Výměna trámů by pak mohla znamenat další finanční investici v příštích letech.
V rámci rekonstrukce kašny se buduje nový betonový bazén , okolo něho pak budou osazeny původní kameny. Součástí kašny budou též vodotrysky a umělé osvětlení. Největší investicí je připojení na rozvod vody a na kanalizaci a elektřinu z přilehlé ulice. Oprava rozbité kašny se z finančních důvodů několik let odkládala. Pak město přijalo nabídku 1.JVS na dočasné financování rekonstrukce. Vodárenská společnost náklady uhradí, město pak bude dluh postupně splácet (jedná se o částku 1,2 miliony korun). Vlastní opravu zadala 1.JVS společnosti Kašparů-Koller.
Obě dvě rekonstrukce mají být hotové do konce října, tedy těsně před komunálními volbami.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Vzpomínka na Čeňka Zíbrta / 10.10.2002
Letos uplynulo sedmdesát let od smrti významné osobnosti našeho kraje, etnografa Čeňka Zíbrta. Doktor Zíbrt byl rodák z Kostelce nad Vltavou, studoval na píseckém gymnáziu a později se stal universitním profesorem kulturní historie. Po několik desetiletí redigoval národopisný časopis "Český lid".
V roce 1940 byla poprvé vydaná kniha Josefa Kytky "Milevsko a jeho kraj". O Doktoru Zíbrtovi autor napsal: Kostelec nad Vltavou je proslulý tím, že se v něm narodil dne 12.října 1864, v domě čp. 23, kde nyní stojí Maříkův hostinec a kde tehdy býval hostinec a řeznictví V. Soulka, znamenitý český folklorista dr. Čeňek Zíbrt, profesor university Karlovy a vrchní ředitel knihovny musea království českého. Rodiče mu zemřeli téměř současně r.1867. Byl proto vychován svou tetou u dědečka a babičky. R.1892 se habilitoval z kulturní historie a napsal řadu spisů o zvycích a řádech staročeských, např. Dějiny kroje do válek husitských, Jak se v Čechách tancovalo, Staročeské umění kuchařské, Z dějin českého knihtiskařství atd. Z našeho kraje zachoval přemnoho lidových zvyků a obyčejů, které mezi jinými památkami národopisnými uložil v časopise "Český lid", který vydával po třicet let. V jeho ročnících zachoval před zapomenutím přemnoho zvyklostí a dokladů o našem národopisu a lidové kultuře. Nejobsáhlejším jeho dílem jest pět velkých svazků Bibliografie české historie, která podává soupis téměř celé české literatury historické. Zemřel v Praze 14.února 1932 a zpopelněn byl v pražském krematoriu.
Letošní výročí úmrtí si připomněli obyvatelé Kostelce nad Vltavou i pracovníci milevského muzea. V Kostelci byly 24. - 26. května slavnosti, zahájené pátečním posezením v Obecním domě. V sobotu pokračovaly slavnostní bohoslužbou, po ní byla odhalena na bývalé škole pamětní deska. Součástí oslav byla i večerní tancovačka. V neděli se v Obecním domě konalo sympozium za účasti historiků z Jihočeské university.
Milevské muzeum připomnělo slavného rodáka výstavou, která návštěvníkům ukázala část Zíbrtova literárního díla a jeho osobní předměty. Jednalo se o exponáty, které jsou majetkem milevského muzea.
Na 21.listopadu je připravena přednáška s názvem Čeněk Zíbrt známý i neznámý. Přednášet budou doc.D.Blűmlová a doc.J.Blűml z Historického Ústavu Jihočeské university.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Milevská politika ožívá / 16.09.2002
Po přečtení titulku možná někdo namítne, že Milevsko je malé město a tudíž tu není žádná politika. Vždyť i zasedací síní radnice před časem zaznělo: "To, co mi tu děláme, přece není politika, tu dělají ve vládě...." S tím ale nelze souhlasit. Politika je všude tam, kde se jedná o věcech veřejných a o blahu občana. Politika je nejenom v Praze, na Hradě, ve vládě a na ministerstvech. Politický život pulsuje i v malém Milevsku. A vypadá to, že tentokrát před komunálními volbami pořádně ožije. Díky výsledkům parlamentních voleb si mnoho lidí uvědomilo, že je důležité zapojovat se do veřejného dění a také využívat voličského práva.
O přízeň voličů se při podzimních volbách bude v Milevsku ucházet šest politických seskupení. Ta se snažila získat na své kandidátky známé, důvěryhodné a zajímavé lidi, kteří jsou v případě zvolení do zastupitelstva ochotni věnovat svůj volný čas práci pro město. Jedenadvacet budoucích zastupitelů pak ze svých řad zvolí radu, starostu a jeho zástupce. V současné době se ještě pracuje na volebních programech, ale kandidáti do budoucího zastupitelstva už jsou známí.
Na prvním místě kandidátky ODS je právník Oldřich Kofroň, se kterým strana počítá jako s budoucím starostou. Pro voliče bude jistě zajímavou osobností - do politiky se zapojil již v době formování Občanského fóra, je jedním ze zakládajících členů místní ODS a má bohaté zkušenosti z práce v zastupitelstvu i v radě. Na druhém místě kandidátky je primář Mudr. Zdeněk Hobzek, na předních místech jsou také Zdeněk Herout a podnikatelka Eva Veselá.
Mgr. Ivana Stráská je lídrem na kandidátce ČSSD a také zřejmě získá hodně hlasů. Z výsledků parlamentních voleb je jasné, že sociální demokracie má hodně voličů. Stráská je navíc známá jako současná starostka a vedle kritiků má také mnoho příznivců. Na kandidátce ČSSD jsou i současní zastupitelé Mgr. Martin Třeštík, Mgr. Vlasta Machartová a Ing. Stanislav Kázecký.
Překvapením může být, že občané nenajdou na žádném volebním lístku Mgr. Jana Humpála a Ing. Ondřeje Bernota. Humpál se rozhodl v tomto období nekandidovat. Příznivci Bernota pravděpodobně dají hlasy jeho manželce Mudr. Ludmile Bernotové. Ta už v zastupitelstvu také pracovala a byla též známá svými zásadovými postoji. Kandiduje za politické sdružení Změna, které zformoval Jiří Koliha. Ten vstoupil do podvědomí milevských občanů jako autor článků v místním tisku. Upozorňuje v nich na nedostatky současného vedení města. Koliha je na druhém místě kandidátky (za Věrou Zvonařovou) a jeho zvolení do zastupitelstva by zřejmě přineslo "vítr" na milevskou radnici.
Příjemným překvapením je, že se do komunální politiky vrací Ing. Josef Horký. V paměti občanů zůstal jako druhý porevoluční starosta (po panu Mladém) a i on má ve městě vedle skupinky kritiků velké množství příznivců. ODA už svojí kandidátku nestaví a tak Ing. Horkého získala KDU-ČSL. Ta má na kandidátce také současné zastupitele Josefa Smrtku a Ing. Jelínkovou. Za KDU-ČSL kandiduje i bývalý zástupce starosty Vladimír Hadáček.
Kandiduje i další bývalý starosta Ladislav Kalina. Ten je na kandidátce hnutí Sdružení nezávislých hned za Pavlem Solařem. Kalina vykonával funkci starosty bez uvolněného místostarosty. To mu ale chuť do politické práce nevzalo, na kandidátkách se objevuje znovu a pracuje v zastupitelstvu.
KSČM postavila na přední místa kandidátní listiny například Ing.Beneše, učitelku Mgr. Novotnou a zubní lékařka Mudr. Kofroňovou. I oni jsou aktivní členové současného zastupitelstva.
Na volebních lístcích pro komunální volby bude mnoho známých tváří. Kandiduje většina současných zastupitelů, kandidují další členové i příznivci politických stran.O přízeň voličů se budou ucházet známí podnikatelé, lékaři a učitelé a také lidé známí svojí veřejně prospěšnou činností. Na volebních lístcích budou jména milevských patriotů i jména mladých lidí, kteří do politiky teprve vstupují. Voliči nemusí volit jen jeden politický subjekt, ale mohou rozdat hlasy jednotlivcům z různých kandidátek. Toho nejspíše využijí a prioritou pro ně bude důvěra k jednotlivým lidem před sympatiemi k politickým stranám. Velkou roli samozřejmě sehraje i to, co strany, sdružení a hnutí nabídnou občanům města ve svých volebních programech. Komunální volby se blíží a politika ve městě ožívá. Výsledky hlasování občanů mohou přinést zajímavé změny ve vedení města. Ve složení zastupitelstva a rady, v obsazení funkcí starosty a jeho zástupce i v obsazení předních úřednických míst na radnici.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Záplavy v Milevsku / 16.09.2002
Ve druhém srpnovém týdnu hodně pršelo, stoupla hladina Milevského potoka i okolních rybníků. Na čističce byl takový průtok vody, jaký její zaměstnanci nepamatovali. V neděli 11.srpna začal znovu padat déšť. Nepršelo moc, ale pršelo vytrvale. V pondělí se situace zhoršila, nebe se doslova protrhlo a padaly z něj husté provazy vody. Z jihu přicházely zlé zprávy a i nad naším krajem visel otazník, co se bude dít dál, jestli se počasí neumoudří. Povodňová komise vyhlásila třetí stupeň povodňové aktivity. V Milevském potoce tak stoupla voda, že byl zaplavený můstek i část silnice na Tábor.
Kritická situace byla na Korunním rybníku. Přestože hned ráno byla zcela uvolněna stavidla, hrozilo protržení hráze. Nebezpečně stoupala hladina Suchanova rybníka. Přetékal Kubík i rybník Sladkovský. Zle bylo i v okolí. Rozlily se rybníky ve Dmýšticích a v Jickovicích, přetékal rybník Hrejkovský, voda začala zaplavovat Velkou. Na Korunním rybníku se pracovalo na zpevnění hráze pomocí pytlů s pískem, pytlovalo se i u Hrůzáku. U Suchanova rybníka musela být snížena úroveň hráze.
Švermovou ulicí se valila voda z polí okolo kopce Zvíkovce. Proud s sebou nesl kamení, větve a štěrk. Obyvatelé domků čistili silnici a regulovali proud, díky tomu se voda dostala jen do několika průjezdů a do sklepů. Nejhorší situaci prožili lidé u Tyršova náměstí, kterým skrz obydlí protékala voda ze Suchanova rybníka. Ten den neměl nikdo klidný večer. Někteří lidé měli plné ruce práce se stoupající vodou, jiní se zděšením sledovali televizní obrazovky. Další se vydali na cestu městem, aby se podívali, jak se daří jejich spoluobčanům. Byla tma, padal hustý déšť a vichr mlátil s větvemi stromů.
Od Suchaňáku se valila řeka hnědé vody a tekla přes zahrady, dvorky a domy do Nádražní ulice. Na silnici se jí část vsakovala do kanálů, zbytek tekl k autobusovému nádraží. Obyvatelé ohrožených domků měli postavené barikády z pytlů s pískem, které bránily zatopení obytných místností. A lidé už nemohli dělat nic jiného, než stát na ulici a dívat se, jak se jim skrz chodby a průjezdy hrne vysoký proud vody. Situace mnoha lidem nedovolila ani chvilku spánku. Kdo si ho mohl dovolit, uléhal s myšlenkou na mnoho lidí z jihu Čech, kteří o komfort suché postele ve vlastním bytě přišli.
Úterý 13.srpna byl smutný den. Stále šedivá obloha, vítr a déšť. Domky na Tyršově náměstí ještě protékaly zbytky vody. V prodejnách nebyl denní tisk. Chybělo pečivo, protože jej dodala pouze milevská pekárna. Na některé linky nevyjely autobusy, byly zaplavené silnice. Přicházely stále špatné zprávy: V Protivíně, Bavorově a Vodňanech je zle, na starém píseckém mostě už jsou pod hladinou i hlavy soch. Jestli dojde k protržení rybníků na Chyšecku, bude zaplavena Květuš a Růžená. Právě se zaplavily Mirotice, Orlická přehrada zřejmě nevydrží nápor vody,...V Milevsku bylo na některých místech špatně, ale nikde nebylo úplně zle. Přesto byli lidé jako ochromeni, voda jim vzala úsměvy. Špatné zprávy z blízkých známých míst a otázka, co se ještě bude dít. To nikomu náladu nezvedalo.
Ve středu a ve čtvrtek se situace zlepšila. V Otavě a Vltavě voda poklesla, nebezpečí hrozilo na Lužnici. V Milevsku a okolí se zjišťovaly napáchané škody. Byla porušena hráz Korunního rybníka, byl zcela zanesený rybníček pod ním. Došlo ke zničení hrázek vybudovaných v rámci revitalizace Milevského potoka, byl poškozený most v Sokolovské ulici a také hráz Suchanova rybníka. Lidé odčerpávali vodu ze sklepů a opravovali škody. Volné chvíle trávili u televize, která přinášela zprávy z oblastí, kam velká voda teprve přicházela. A sledovali oblohu. Ta byla stále zahalena mraky, ze kterých se mohl spustit nový déšť.

V pátek se ukázalo sluníčko. V sobotu bylo nebe čistě modré, slunce hřálo a nad milevským údolím se nesly tóny z hudebního festivalu. Lidé se probírali ze starostí těžkého povodňového týdne a život se začal vracet do normálních kolejí.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]