Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Úprava odměn zastupitelů / 05.06.2002
Na základě vládního nařízení došlo v březnu k úpravě měsíčních odměn pro neuvolněné členy obecního zastupitelstva. Proto Rada Města Milevska navrhla změnu výše odměn zastupitelům a také občanům pracujícím v komisích a výborech. Na jednání zastupitelstva řekl Ing Bernot, že pokud jde členům zastupitelstva o věc a nikoliv o peníze, odměny by se neměly zvyšovat. Jako protiargument zaznělo upozornění, že se zvyšují úřednické platy, proto by měla být i lépe ohodnocena práce zastupitelů. A v návrhu nebylo zvýšení odměn na maximální možnou mez, ale pouze zvýšení částečné.
Starostka města řekla, že navýšení je tak malé, že městskou kasu nemůže porazit. A finanční ohodnocení je ukázkou toho, jak si město práce zastupitelstva cenní. Podle jejího názoru pracuje celá řada zastupitelů daleko více, než odpovídá jejich peněžní odměně.
Nakonec zastupitelé odsouhlasili (15 hlasy ze 17 přítomných) mírné navýšení svých odměn v závislosti na typu vykonávané funkce. Odsouhlasili také zvýšení odměn nečlenům zastupitelstva za práci v komisích a výborech. Členům zastupitelstva (nečlenům rady a výborů) se tak zvyšuje měsíční odměna z 300,-Kč na 330,-Kč. Občané (nečlenové zastupitelstva) pracující v komisích budou nyní místo 170,-Kč dostávat 190,-Kč za jedno zasedání.
Kdo někdy pracoval v zastupitelstvu ví, že tuto práci nelze dělat pro peníze. Dobrým zastupitelem může být jen ten, kdo chce obětovat svůj osobní čas pro dobro města. Práce zastupitele nespočívá jen v účasti na zasedání, ale také ve sbírání potřebných informací, ve studiu materiálů, v rozhovorech s občany, v pomáhání jim s řešením problémů. Je to čas, který nezaplatí ani částka 300,-Kč a ani částka o 30,-Kč vyšší.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Město rozdělilo finanční podpory / 05.06.2002
Na základě došlých žádostí rozdělilo v dubnu Město Milevsko finanční podpory pro subjekty, které vykazují jinou než sportovní činnost. Sportovním organizacím byla podpora rozdělena již při schvalování rozpočtu na rok 2000.
O dotace a dary požádalo celkem devatenáct nesportovních subjektů, klubů a neziskových organizací. Peněžní dar ve výši 10.000,-Kč věnovalo město Jihočeskému folklornímu souboru Kovářovan jako příspěvek na letošní festival. Neinvestičních dotaci ve výši 10.000,-Kč získalo Sdružení přátel 1.ZŠ T.G.Masaryka Milevsko, stejná částka byla poskytnuta Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při 2.ZŠ Milevsko. Oba subjekty využijí peníze na mimoškolní aktivity dětí (mimo sportu). Nadační fond při Domu dětí a mládeže v Milevsku získal 10.000,-Kč na mimoškolní aktivity dětí a vybavení tělocvičny. Dům kultury získal příspěvek 30.000,-Kč na podporu Milevského dětského sboru, který letos slaví 30.výročí založení. Junák Milevsko a Pionýrská skupina Havráňata Milevsko získali po 15.000,-Kč na nákup potřeb a činnost v letošním roce.
Dětské umělecké studio upotřebí částku 25.000,-Kč na uspořádání akce "Milevské divadelní léto 2002", které se zúčastní několik zahraničních divadelních souborů. Sdružení zdravotně postižených Milevsko a Svaz neslyšících a nedoslýchavých Písek obdrží po 5.000,-Kč. Stejnou částku získá Farní Charita Milevsko. Farní charita Veselíčko využije 2.000,-Kč na činnost Domova sv.Alžběty. Písecká ROSKA získá od Milevska pomoc ve výši 10.000,-Kč.
Milevská kultura byla podpořena částkou 78.000 korun. Z toho 3.000 korun získalo Maškarní sdružení - spolek pro udržování tradic v Milevsku, a nepoměrně vyšší částku 75.000 korun získal Spolek pro rozvoj kultury. Ostatní spolky získaly tyto dotace:
Český kynologický svaz 30.000,-Kč,
Český svaz ochránců přírody, základní organizace Makov, 2.000,-Kč
Český svaz včelařů 5.000,-Kč
Český svaz bojovníků za svobodu 3.000,-Kč.
Pro nesportovní organizace tak bylo rozděleno 270.000,-Kč. Městu ještě zůstává určitá finanční rezerva na podporu organizací, které podají žádost po termínu. Pro srovnání - sportovním subjektům byly poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 3.965.000,-korun. Z toho bylo 1.737.000,-Kč vyčleněno pro HC ZVVZ Milevsko.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Květinový den / 05.06.2002
Letos se konal již 6.ročník Květinového dne, který pořádá Liga proti rakovině. Symbol akce, žlutý květ měsíčku lékařského, byl tentokrát doplněn stužkou bílé barvy.
Každý ročník Květinového dne je zaměřen na prevenci některého druhu rakoviny. Letošní upozorňoval na nebezpečí karcinomu tlustého střeva a konečníku. Právě v této diagnóze drží Česká republika nezáviděníhodný světový primát. Proto každý, kdo přispěl do kasičky, obdržel s měsíčkem i leták, který upozorňoval na rizikové faktory nemoci a seznamoval s prevencí, kterou je sám schopen realizovat.
V Milevsku již tradičně zabezpečili sbírku skauti.. Několik studentů a studentek gymnázia obléklo kroje a s kasičkami vybíralo příspěvky na boj proti zákeřné nemoci. Obyvatelům Milevska už je akce známá a proto s ochotou přispívali. Sluníčko svítilo, skauti se smáli a do kasiček napadalo celkem 19 135 korun.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Oprava kostela bude pokračovat / 05.06.2002
Představitelé města a představitelé církve mají společný zájem pokračovat v opravě kostela sv. Bartoloměje. Byla dokončena oprava střechy a nyní přichází na řadu další úpravy.
Církev bude dále investovat do vnitřních prostor. Ve vchodu bude umístěna ozdobná mříž, aby mohl kostel zůstávat otevřen a návštěvníci do něj mohli nahlížet. Kostel také potřebuje další venkovní opravy, které budou nákladné. Proto má církev zájem o finanční podporu města. Protože budova hodně ovlivňuje vzhled milevského centra, rozhodlo se město nyní přispět částkou 400.000,-Kč. Je to příspěvek na oplechování věže a na novou fasádu.
Na milevské radnici je studie opravy kostela z roku 1998. Ze strany církve jsou nyní upřesňovány technické detaily a je navrhován postup jednotlivých stavebních kroků. Nakonec se návrh upraví tak, aby byl přijatelný pro město i pro církev.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Fond rozvoje bydlení půjčoval / 12.05.2002
Město Milevsko v letošním roce opět podpořilo rozvoj bydlení a milevským občanům poskytlo půjčky na opravy domů a bytů. Jedná se o půjčky s nízkým úrokem, o které je každoročně zájem. Letos byly podány žádosti o 4,5 milionu korun, město mohlo půjčit jen 1,5 milionu. Proto zastupitelstvo jmenovalo komisi, která na svém jednání posoudila všechny došlé žádosti. Preferovala opravy střech a fasád a výměnu oken u rodinných domků, aby se zkvalitnil vzhled města. Dále zohlednila vytváření nových bytů. Z došlých 26 žádostí jich bylo uspokojeno 21. Jednotlivé částky nebyly kráceny, protože snížením půjčky by se v některých případech plánované rekonstrukci zamezilo.
Půjčky v hodnotě 150 000,-Kč byly schváleny pro Radka Harbáčka na vestavbu bytu do půdního prostoru a pro Hanu Paškovou na stejný účel. Manželé Radostovi získali 145 000 korun na opravu střechy a fasády a na zateplení a výměnu oken. Na stejné opravy použije Rudolf Bártík půjčku ve výši 125 000 korun. Marku Furbacherovi půjčuje město 100 000 korun na zřízení plynu, úpravu izolace, zateplení a obnovu fasády. Ostatní půjčky jsou v hodnotě 15 až 95 tisíc korun.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Kam na dobré víno? / 12.05.2002
Na kraji Havlíčkovy ulice blízko autobusového nádraží je cukrárna Oáza. Každý milevšťák asi zná výbornou točenou zmrzlinu, kterou zde prodávají. Méně je těch, kteří vědí, že v zadní části cukrárny je malá vinotéka. Tam si milovníci dobrého sudového vína mohou příjemně vychutnat svoji skleničku, aniž by jim někdo kazil chuť cigaretovým kouřem.
Majitelka cukrárny Inka Komárková dováží víno z oblasti Velkých Bílovic. Z červených vín je to například Frankovka, Vavřinecké a Cabernet Sauvignon. Z bílých vín si její zákazníci oblíbili Veltlínské zelené, Moravský muškát, Vlašský ryzlink a Műller Thurgau (Podle předpisů se tato vína sice mohou označovat pouze jako "stolní", ale vinaři je vytrvale nazývají jmény, která jim přísluší). Cena 10 Kč za dva decilitry dobrého vína vypitého v příjemném prostředí je jistě sympatická. Víno se prodává také přes ulici, většinou za cenu 39,-Kč za litr.
Pokud má zákazník zájem o víno v lahvi, může si vybrat asi ze 130 druhů. Mezi nimi jsou i méně známé značky, které jiní obchodníci v Milevsku nemají. To je jistě důvod, proč ve vinotéce pravidelně nakupují labužníci. Nejenom místní, ale i Ti, kteří do našeho městečka jezdí rekreačně.
Kdo se ve vinotéce potká s manželem majitelky, ten se o vínu i něco zajímavého dozví. Pan Komárek je jeho znalec a také výborný společník. Kdo má zájem, tomu o vínu rád něco poví.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Rozhlédni se člověče z Onoho světa / 17.04.2002
Už více než 60 let stojí ve Středočeské pahorkatině nad Lašovicemi chata Onen svět. V roce 1940 ji postavil Klub českých turistů.
Dlouhá léta byla chata opuštěná. Jako šípková Růženka zarůstala růžemi a trním a čekala na svého prince. Čekala, čekala až se dočkala. Před třemi roky se provozu na opuštěné chatě ujal pan Marek Kerner s manželkou. S Klubem českých turistů z Milevska pozvali turisty od Sedlčan, Březnice, Mirovic a Milevska a uskutečnili I.ročník pochodu "Z Onoho světa na Onen svět". Turisté přišli a prošli se a vzpomínali na kdysi krásné výhledy.
Na začátku roku 2001 byla díky pomoci sponzorů a dědiců Langova panství Zahrádka u Předbořic vybudována Langova rozhledna. Je 15m vysoká a při druhém ročníku pochodu ji slavnostně otevřel Ing. Nouza, autor televizního seriálu o rozhlednách. Od té doby celoročně přicházejí a přijíždějí turisté, aby se z Onoho světa rozhlédli do krásné krajiny v okolí Orlické přehrady. Na západě se nad jejím údolím zdvíhají Brdy s poutním barokním kostelem Maková Hora, na jihozápadě je zámek Orlík, za ním Písecké hory, za nimi na jihu Boubín s Bobíkem. Za jasného počasí jsou vidět vzdálené vrcholy Šumavy Libín, Kleť, Javor a Luzný. Na východě je "Čertova hrbatina" s Kozlovem.
I letos vás zvou pořadatelé (Chata Onen svět, KČT Milevsko, pivovar Eggenberg a rádio Blaník) na pochod "Z Onoho světa na Onen svět" (uskuteční se sobotu 27.4.2002) a na rozhlédnutí z Langovy rozhledny.
Je připraveno 28 tras pro pěší i pro cykloturisty v délce od 6 do 56 km.
Prezentace a starty jsou od 7.00 do 10.00
Onen svět - u chaty,
Krásná Hora - prodejna jednoty,
Kamýk nad Vlt. - čerpací stanice
Petrovice - zahradnictví Kloudová
Sedlčany - kultůrní dům
Milevsko- dům kultury, Příbram - nám. T.G.M. u kostela
Mirovice - autobus. Nádraží, březnice - u zámku Po pochodu je zajištěn rozvoz účastníků autobusem
V cíli každý účastník pochodu obdrží pamětní list a keramický přívěšek. Od 12.00 do 24.00 bude ve velkém stanu vyhrávat rádio Blaník české hity, budou se udit klobásky, kuřecí stehna, prodávat gulášek, pivo, limo, káva, pohledy, nanuky a suvenýry.
Ubytování je možné na Chatě Onen svět se snídaní za 190,-Kč (ve vlastních spacích pytlích na podlaze za 30kč).

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]