Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Euroregion Silva Nortica / 08.04.2002
Euroregion Silva Nortica je zájmové sdružení, které se v současné době zakládá na hranicích Jihočeského kraje a spolkové země Dolní Rakousko, region Waldviertel. Do procesu se v současné době vedle Regionálních rozvojových agentur zapojují i města a obce ležící na území jižních Čech a regionu Waldviertel.
Zakladatelé sdružení vycházeli z názoru, že přeshraniční spolupráce vytváří dobré sousedské vztahy a přibližuje realizaci myšlenky sjednocené Evropy. Spolupráce by se měla rozvíjet nejen v hospodářské a ekologické oblasti, ale i ve sportu, turistice a podobně. Svaz měst a obcí Jihočeského kraje se obrátil na starostku města Milevska s návrhem, aby se i naše město účastnilo zakládání sdružení Silva Nortica a přispělo tak ke zlepšení česko-rakouské spolupráce. Účast Milevska na projektu bude projednána zastupitelstvem města.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Mírné zvýšení ceny vody v roce 2002 / 08.04.2002
Na začátku letošního roku vstoupily v platnost nové zákony upravující problematiku vodního hospodářství. Stanovily celou řadu nových povinností a to se projevuje i v kalkulaci cen vodného a stočného. Je to ale jediný faktor, který ovlivňuje cenu vody, za kterou ji bude v následujícím období 1.JVS a.s. v Milevsku prodávat. Díky dřívějším investicím do dispečinku je nyní možné efektivněji řídit vodovodní síť města Milevska a tím se výrazně snižují ztráty.
V roce 2002 zaplatí domácnosti i ostatní odběratelé za kubík vody 39,49 Kč (26Kč vodné a 13,49Kč stočné). V loňském roce to bylo 38,64Kč.
Pro srovnání - v Písku platí odběratelé 38,46Kč, v Táboře 41,90Kč, v Jindřichově Hradci 42,00Kč, ve Strakonicích 41,10Kč, v Českém Krumlově 48,50Kč, v Prachaticích 41,00Kč. Č. Krumlov a Prachatice ale dotují z městských rozpočtů cenu domácnostem.
Letošní zvýšení ceny vody v Milevsku je velmi mírné a nepřesahuje úroveň očekávané inflace. Do budoucna ale lze počítat s dalším nárostem cen vodného a stočného. Česká legislativa se bude sjednocovat s normami Evropské unie, což přinese zpřísnění předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a to se promítne i do ceny vody.
Ceny jsou uváděny bez 5% DPH.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Hrdelní právo na Milevsku / 08.04.2002
Hrdelní právo a katovské řemeslo na Milevsku - tak se jmenovala jedna z přednášek pořádaných Milevským muzeem. Přednášejícím byl Vladimír Šindelář - spisovatel a historik, který se zajímá hlavně o dějiny šermířství a soubojů.
Posluchači přednášky si mohli udělat jasnou představu o tom, co by je potkalo za nepříjemnosti, kdyby v 16. - 18.století spáchali zločin. Žádná celkem pohodlná vyšetřovací vazba, žádní shovívaví soudci rozhodující podle mírného trestního zákoníku. Žádné odnětí svobody, po kterém se v dnešní době některým recidivistům stýská a proto se znovu pokoušejí spáchat trestný čin, aby se k teplu a nicnedělání za mřížemi mohli vrátit.
Zlobivý občan šestnáctého století trávil vazbu v jednom ze tří vězení - v přední světnici, v zadním sklepě nebo v žaláři. Kdo byl váženým občanem města a měl na svědomí jen malý přestupek, ten byl "ubytován" v přední světnici a mohl se volně pohybovat po budově (radnici). Kdo byl méně vážený nebo měl na svědomí těžší přestupek, ten byl zavřený v zadním sklepě (bűrgrovně). Nejhorším vězením byl žalář podobající se hladomorně. V bűrgrovně a v žaláři byli obvinění zamčeni do klády, která je nutila sedět na jednom místě. Když měli biřicové línou náladu, tak se jim kládu nechtělo odemykat. Obvinění pak nemohli na WC a museli kálet přímo na místo, kde trvale seděli.
Kdo měl na svědomí těžký zločin a nepřiznal se k němu, ten se mohl těšit na některý z tehdejších rozmanitých způsobů mučení (španělská bota, pálení, lámání kolem,...). Trestem za spáchaný zločin mohlo být třeba vypálení cejchu nebo useknutí ruky. Trestní rejstřík pak byl přímo čitelný na zločincích.
Nejhorší trest - trest smrti - byl před několika staletími poměrně častý. Město Milevsko mělo hrdelní právo a bylo na něj pyšné. Ale nemělo vlastního kata. Popravovalo se zde asi jedenkrát za rok a tak by se kat neuživil. Kata neměl ani Písek. Město Tábor mělo kata vždy a odtud si ho asi Milevsko půjčovalo.
V Milevsku byly dvě popraviště - nejdříve se trest smrti vykonával na Hůrkách v místech, kde dnes stojí kaplička. Později (17.-18. stol.) se popravovalo na severozápadní straně města na kopci, který se dodnes jmenuje Šibený. Odsouzení chodili na popraviště pěšky nebo byli taženi koněm po zemi. Trest smrti se vykonával oběšením nebo setnutím hlavy, někdy upálením. Čtvrcení těla nebo uvaření se v Čechách naštěstí nepraktikovalo.
Tresty doby minulé byly kruté. Ale jejich veřejné vykonávání mělo jistě velmi výchovný účinek.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Dotyky tisíciletí / 17.07.2001
Dne 30.6.2001 byla v Milevském muzeu zpřístupněna nová expozice „Dotyky tisíciletí“.
Slavnostní vernisáž byla doprovázena hudební produkcí, projevem významných osobností a bohatým občerstvením.
Ředitelka muzea paní Špačková seznámila návštěvníky s obsahem expozice, archeolog Ing. Břicháček upozornil na nejzajímavější exponáty.
Starostka Milevska Mgr. Stráská poděkovala za dobrou práci paní ředitelce i všem, kdo se na vybudování expozice podíleli.
Zajímavým exponátem jsou věžní hodiny, které dodnes ukazují čas.
Svou funkci dodnes plní také kamenný oblouk umístěný nad vchodem do přízemí expozice.
Všechny návštěvníky mile překvapily krásně zdobené staročeské perníčky, jediné opravdu jedlé exponáty v celém muzeu.
K nejvzácnějším exponátům patří Jarlochova kronika, druhá nejstarší v Čechách, kterou lze spatřit na vlastní oči pouze zde.
Ludmila Kolářová           
Absolventský koncert ZUŠ se vydařil / 17.07.2001
V úterý 5. června se v milevské Základní umělecké škole konal absolventský koncert vycházejících žáků.
Většině mladých absolventů se letos vystoupení před plným sálem diváků opravdu vydařilo.
A tak byli spokojeni všichni: absolventi, jejich učitelé, rodiče i ostatní diváci.
Závěrečný koncert pro dva klavíry byl zážitkem, který si v Milevsku nemůžeme dopřát příliš často.
Pavel Bolek           
Znáte jednací řád? / 12.06.2001
Zastupitelstvo města Milevska bude měnit svůj jednací řád. Protože ten současný v podstatě vyhovuje, nebude se zřejmě vypracovávat řád nový, ale v řádu stávajícím se provedou úpravy. Zastupitel Ing.Bernot řekl, že není nutné vymýšlet vymyšlené a navrhl, aby se jako jednací řád Města Milevska převzal řád písecký. Ostatní zastupitelé ale považují za vhodnejší, aby se milevský řád přepracoval. Bude to úkolem komise, která bude složená ze zástupců jednotlivých politických klubů.

Mnozí občané města asi jednací řád neznají a tak ani nevědí, že se před zasedáním zastupitelstva mohou přihlásit do jeho rozpravy. O slyšení občana, který se do diskuse nepřihlásil, rozhoduje předsedající. Ve skutečnosti to ale vypadá tak, že všichni občané v závěru jednání slovo dostávají, a tak mohou říci svoje připomínky nebo vznést dotazy. Pri květnovém zasedání tohoto práva využili dva lidé. Jeden žádal, aby městská policie zameřila svoji pozornost na Komenského ulici, kde hodně řidičů aut a cyklistů jezdí v protisměru. Druhou připomínkou byla prosba, aby se rychle vyřešila záležitost opravy kostela. Věřící lidé zajistili z vlastních zdrojů opravu vnitřku. Vnější opravu sami zajistit nemohou a kostel je vizitkou celého města.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
O parkování / 12.06.2001
Někteří řidiči odmítají platit v Milevsku parkovné a jako důvod uvádějí, že město vybírá poplatky neoprávněně, neboť parkoviště není na jeho pozemku.(Není to pravda – pozemek městu patří). Podle zastupitele Ing.Bernota by bylo vhodné, kdyby občané trvale bydlící v Milevsku měli zvláštní parkovací karty. Připadá mu absurdní, že člověk, který ve městě platí daně, má ještě platit za to, že na chvilku zastaví auto (aby si doběhl koupit noviny nebo zjistil otevírací dobu spořitelny). Zdravotně postižený občan zase navrhl, aby si městská policie více všímala situací, kdy na vyhrazených parkovištích stojí auta, která tam nepatří. Česká spořitelna je jediná banka v Milevsku, před kterou se platí parkovné a tím je možná diskriminovaná. Jiný problém je u Komerční banky. Na neplaceném parkovišti města si pracovníci banky vyhrazují parkovací místa.

Špatná situace je u polikliniky.Ve směru do kopce je zákaz stání a přesto tam celodenně stává řada aut. Jsou to většinou auta zaměstnanců polikliniky. Ti parkují v místech určených pro „vykládání“ pacientů, protože na jejich parkovišti za poliklinikou nechávají auta pracovníci jiných firem. Situace před poliklinikou se tak stává neúnosnou.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]