Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
V zahradnictví už je jaro! / 15.02.2001
Dny otevřených dveří v Zahradnictví Kolář mají více než třicetiletou tradici. Pravidelně přilákají stovky návštěvníků, kteří se přicházejí nejen potěšit z květin, ale také nakoupit semena a různé zahrádkářské potřeby. Většina z nich také využívá nabídku oborného poradenství.
Zatímco venku ještě vládne zima, ve sklenících se mohou návštěvníci radovat ze spousty květů. V posledních letech se výstava koná o víkendu před svatým Valentýnem. O důvod víc, proč koupit hezkou kytičku..
Keramika z ateliéru Radost Věrky Pichové bývá příjemným zpestřením výstavy.
Letos poprvé doplňovaly nabídku i zahrádkářské potřeby společnosti Bonas.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Koupí město stromy? / 05.01.2001
Mezi Jitexem a vlakovým nádražím lemuje ulici cesta a stromová alej. Pozemek se v roce 1992 stal na základě restitučního zákona soukromým majetkem původních vlastníků. Až do současné doby jej užívá a udržuje město.

Aby se protiprávní situace vyřešila, dali majitelé pozemku městu Milevsku podnět k jeho vykoupení. Zástupci města návrh přijali a nabídli běžnou cenu.Ta je 100Kč za 1m2 pozemku. Obchod se ale neuskutečnil. Majitelé považují nabídku za podhodnocenou a chtějí peníze nejenom za pozemek, ale i za porost. Město za stromy platit nechce, protože je kdysi vysázelo.

A tak to vypadá, že situace zatím vyřešena nebude. Město užívá cestu neoprávněně, zároveň ji i udržuje.Pro vlastníky je pozemek nevyužitelný a rádi by ho městu prodali. Na jedné straně je cena určená znalcem (za pozemek a veřejnou zeleň), na druhé straně skutečnost, že na obchodování musejí být dva. Nejenom ten, který chce prodat, ale i někdo, kdo chce požadovanou částku zaplatit.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Co dělají skauti v zimě? / 05.01.2001
Milevští junáci měli v prosinci plné ruce práce. Společně s pionýrskou skupinou Havráňata a dětmi ze Základní umělecké školy vytvořili krásný betlém, který ve vánoční době zdobil milevské náměstí a poutal obrovskou pozornost obyvatel i návštěvníků města.
Vánoce oslavili besídkou, při které zpívali koledy, hráli hry a soutěžili. Nechybělo dobré cukroví a spousta hezkých (většinou vlastnoručně vyrobených) dárků.
Před Štědrým dnem se za ranního mrazu vydali na tradiční výpravu, jejímž cílem bylo ozdobení stromku v lese. Protože měl udělat radost zvířatům, tak na něj pověsili mrkve, jablka a brambory. Horní větve posloužily k umístění dobrot pro ptáky a pod strom se ještě vešlo plno kaštanů, sušeného pečiva a dalšího krmení.

Společným zazpíváním u hřejícího ohýnku pak ukončili rok plný zajímavých akcí.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Milevský kraj o.p.s. / 01.12.2000
Když pominu nabubřelý název společnosti a možnost uvedení veřejnosti v omyl, že se jedná o územně správní celek, nemohu pominout, že jde o vcelku elegantní způsob, jak se vyhnout nutnosti konat veřejná výběrová řízení na obsazení pracovních míst, dodávky vybavení, zadávání zakázek apod. Tato nutnost není dána jen zákonem o zadávání veřejných zakázek, který lze uplatnit jen někdy (a lze jej snadno obejít), ale i slušností, nebo chcete-li potřebou transparentnosti, a mělo by jít o standardní způsob, jak spořit veřejné prostředky. V této souvislosti podotýkám, že ředitel schválené o.p.s. Milevský kraj je již předem znám, a skutečnost, že v jedné z verzi předkladatelé projektu dříve zvaného Gerlachus počítají s výdaji na nákup vybaveni, software a hardware s celkovou sumičkou 3.1 mil. Kč!

autor:Ondřej Bernot
Pavel Bolek           
Milevský kraj zahajuje / 24.11.2000
Milevský kraj o.p.s. je obecně prospěšnou společností, kterou společně založili Město Milevsko, Sdružení obcí Milevska, Spolek pro mezinárodní spolupráci Milevsko a Spolek pro rozvoj kultury Milevsko. Společnost bude shromažďovat, zpracovávat a poskytovat informace o Milevsku a jeho okolí včetně informací o aktuálním dění v regionu. Bude zajišťovat propagaci Milevska a milevského regionu v médiích a vykonávat další obecně prospěšné služby. Doplňkovou činností pak bude koupě a prodej zboží, zprostředkování služeb, kopírovací práce, vydavatelské a nakladatelské činnosti, činnost reklamní atd. Odpůrcem založení této společnosti je zastupitel Ing.Ondřej Bernot, který se vyjádřil, že: "Jde o snahu utrácet peníze dříve, než jsme je vydělali". (dále viz příspěvek "Milevský kraj o.p.s.")

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Co s dividendou? / 24.11.2000
Valná hromada ZVVZ a.s. rozhodla, že v letošním roce vyplatí svým akcionářům dividendy. Město Milevsko vlastní 5% akcí a od ZVVZ a.s. by tedy mělo obdržet 2.776.720 Kč. Protože ZVVZ není natolik finančně silná, aby mohla tuto částku bez pomoci úvěru vyplatit, nabídla městu jako kompenzaci za dividendy bývalou administrativní budovu závodu Montáže. Tato nabídka se městu jeví jako výhodná, protože užitná hodnota objektu převyšuje objem dividend. A navíc město nemá zájem rozšiřovat problémy významnému zaměstnavateli místních obyvatel.

Převod nemovitostí jako náhrady za neuskutečněnou výplatu výnosu z dividend byl součástí 24. jednání městského zastupitelstva. Jeho členové převod schválili, hlasováno ale bylo až po bohaté diskusi. Padla otázka, zda je budova pro město opravdu výhodnější než peníze, a také návrh, že by město mělo pověřit znalce, který by vypracoval plán budoucích investic. A úvaha, zda je vůbec naturální výplata dividend možná. Pak Mudr.Hobzek položil základní otázku: "Co s ní?"

Podle vypracované studie by budovu bylo možné přestavět na ubytovnu se 43 pokoji (náklady cca 2,4 mil.Kč), nebo v ní vybudovat 24 malometrážních bytů (náklady cca 5 mil. Kč + zateplení budovy). Proti druhé variantě hovoří to, že objekt není v zóně určené pro bydlení, a náklady na přestavbu by silně zvýšily deficit rozpočtu na rok 2001.

Starostka Mgr. Stráská připomněla, že cena je pro město výhodná a že město nezná rozsah služeb, které bude muset zajišťovat v souvislosti se statutem obce 3.stupně. Je možné, že v blízké době bude potřebovat velké množství kanceláří. Na holobyty by podle starostky bylo budovy škoda. Pokud by město nenašlo vhodné využití, může budovu nějaký čas podržet a pak prodat. Zastupitelka Slunéčková podporuje levné ubytování pro turisty, které v Milevsku chybí. Zastupitel Solař navrhl, že část budovy by mohla být využívána jako zázemí pro opuštěné matky - podobně jako Domov sv. Alžběty ve Veselíčku.

Máte jiný nápad, jak by bylo možné novou budovu města využít? Pište, volejte, mailujte!

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Byt na prodej / 24.11.2000
Městské zastupitelstvo vyhlásilo záměr na prodej bytu v ulici Karla Čapka, č. p.786 (na starém sídlišti). Jedná se o volnou bytovou jednotku I. kategorie, velikost 1+2. Je vybavena kuchyňskou linkou, el. sporákem, spížní skříní, el. ohřívačem vody, ústředním vytápěním, vodoměrem na studenou vodu, vanou, umyvadlem, kompletním WC. Součástí bytu je také balkón a sklep. Celková podlahová plocha (včetně příslušenství) měří 66,25 m2.

Byt bude prodán tomu, kdo podá nejvyšší nabídku. Výchozí cena je 219.096 Kč plus cena za poměrnou část zastavěného pozemku 3.067 Kč. (Bližší informace obdržíte na městském úřadě). Takže - pokud nemáte byt (nebo vás to v tom co máte nebaví), neváhejte!

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]