Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Dotyky tisíciletí / 17.07.2001
Dne 30.6.2001 byla v Milevském muzeu zpřístupněna nová expozice „Dotyky tisíciletí“.
Slavnostní vernisáž byla doprovázena hudební produkcí, projevem významných osobností a bohatým občerstvením.
Ředitelka muzea paní Špačková seznámila návštěvníky s obsahem expozice, archeolog Ing. Břicháček upozornil na nejzajímavější exponáty.
Starostka Milevska Mgr. Stráská poděkovala za dobrou práci paní ředitelce i všem, kdo se na vybudování expozice podíleli.
Zajímavým exponátem jsou věžní hodiny, které dodnes ukazují čas.
Svou funkci dodnes plní také kamenný oblouk umístěný nad vchodem do přízemí expozice.
Všechny návštěvníky mile překvapily krásně zdobené staročeské perníčky, jediné opravdu jedlé exponáty v celém muzeu.
K nejvzácnějším exponátům patří Jarlochova kronika, druhá nejstarší v Čechách, kterou lze spatřit na vlastní oči pouze zde.
Ludmila Kolářová           
Absolventský koncert ZUŠ se vydařil / 17.07.2001
V úterý 5. června se v milevské Základní umělecké škole konal absolventský koncert vycházejících žáků.
Většině mladých absolventů se letos vystoupení před plným sálem diváků opravdu vydařilo.
A tak byli spokojeni všichni: absolventi, jejich učitelé, rodiče i ostatní diváci.
Závěrečný koncert pro dva klavíry byl zážitkem, který si v Milevsku nemůžeme dopřát příliš často.
Pavel Bolek           
Znáte jednací řád? / 12.06.2001
Zastupitelstvo města Milevska bude měnit svůj jednací řád. Protože ten současný v podstatě vyhovuje, nebude se zřejmě vypracovávat řád nový, ale v řádu stávajícím se provedou úpravy. Zastupitel Ing.Bernot řekl, že není nutné vymýšlet vymyšlené a navrhl, aby se jako jednací řád Města Milevska převzal řád písecký. Ostatní zastupitelé ale považují za vhodnejší, aby se milevský řád přepracoval. Bude to úkolem komise, která bude složená ze zástupců jednotlivých politických klubů.

Mnozí občané města asi jednací řád neznají a tak ani nevědí, že se před zasedáním zastupitelstva mohou přihlásit do jeho rozpravy. O slyšení občana, který se do diskuse nepřihlásil, rozhoduje předsedající. Ve skutečnosti to ale vypadá tak, že všichni občané v závěru jednání slovo dostávají, a tak mohou říci svoje připomínky nebo vznést dotazy. Pri květnovém zasedání tohoto práva využili dva lidé. Jeden žádal, aby městská policie zameřila svoji pozornost na Komenského ulici, kde hodně řidičů aut a cyklistů jezdí v protisměru. Druhou připomínkou byla prosba, aby se rychle vyřešila záležitost opravy kostela. Věřící lidé zajistili z vlastních zdrojů opravu vnitřku. Vnější opravu sami zajistit nemohou a kostel je vizitkou celého města.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
O parkování / 12.06.2001
Někteří řidiči odmítají platit v Milevsku parkovné a jako důvod uvádějí, že město vybírá poplatky neoprávněně, neboť parkoviště není na jeho pozemku.(Není to pravda – pozemek městu patří). Podle zastupitele Ing.Bernota by bylo vhodné, kdyby občané trvale bydlící v Milevsku měli zvláštní parkovací karty. Připadá mu absurdní, že člověk, který ve městě platí daně, má ještě platit za to, že na chvilku zastaví auto (aby si doběhl koupit noviny nebo zjistil otevírací dobu spořitelny). Zdravotně postižený občan zase navrhl, aby si městská policie více všímala situací, kdy na vyhrazených parkovištích stojí auta, která tam nepatří. Česká spořitelna je jediná banka v Milevsku, před kterou se platí parkovné a tím je možná diskriminovaná. Jiný problém je u Komerční banky. Na neplaceném parkovišti města si pracovníci banky vyhrazují parkovací místa.

Špatná situace je u polikliniky.Ve směru do kopce je zákaz stání a přesto tam celodenně stává řada aut. Jsou to většinou auta zaměstnanců polikliniky. Ti parkují v místech určených pro „vykládání“ pacientů, protože na jejich parkovišti za poliklinikou nechávají auta pracovníci jiných firem. Situace před poliklinikou se tak stává neúnosnou.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Změní se to po „smrťáku“? / 12.06.2001
Přechody pro chodce se staly bezpečnějšími. Stačí, když člověk jdoucí po chodníku u přechodu zpomalí krok a auta již brzdí a zastavují. Řidiči jsou opatrnější a chodci méně ohrožení. To ovšem platí jenom tam, kde lze existenci přechodů předpokládat. Řidič, který v Plzni dupne na plyn a spěchá do Brna určitě netuší, že kdesi na silnici E19 je přechod mimo obec. A milevský chodec, který je na přechodu od Sokolovské ulice směrem k bývalé Madetě zase možná neví, že není v obci, neboť ta podle značení začíná u kláštera a u vjezdu na E19 končí. Silnice je široká a přechod dlouhý, člověk se musí rychle rozhlédnout a rychle přejít. Bohužel právě tato trasa je jednou z cest na hřbitov, kam často chodí staří lidé, kteří se špatně pohybují a někdy i špatně vidí. A řidiči? Těm se v rychlosti 90km/hod špatně zastavuje…

Podle dopravního inspektorátu nelze značení změnit, protože silnice je obchvatem, nikoliv součástí obce. Na některých nebezpečných místech se dopravní podmínky změnily až po několika „smrťácích“. Bude tomu tak i na silnici E19 u Milevska?

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Změna názvu ulice / 12.06.2001
Ulice vedoucí z Komenského k ZVVZ je stále pojmenovaná po veliteli sovětských vojsk kapitánu Sažinovi a přesto změnila svůj název. Protože milevšťáci běžně říkají ulice Sažinova a tento název používají i firmy, tak se „Sažinova“ stane názvem oficiálním. Je vžitý a proto má přednost před dřívějším názvem Kpt. Sažinova i před slovem Sažinovova, které by bylo správné z jazykového hlediska.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Cukrárna U Maarů / 05.06.2001
Prvního června 2001 byla v Riegrově ulici v centru Milevska otevřena nová cukrárna "U Maarů". Návštěvníky překvapí příjemnou obsluhou, vkusným interiérem a dlouhou provozní dobou ve všední dny od 8:30 do 17:30 hodin. V sobotu je otevřeno od 8:30 do 11:30 hodin a v neděli od 9 do 11 hodin a odpoledne od 14 do 17 hodin.
Cukrárna je určena výhradně nekuřákům, kteří zde mohou zakoupit a v salonku pro 28 osob také zkonzumovat chutné čerstvé zákusky, dorty, cukrovinky, teplé i studené nápoje, koktejly a další dobroty.
Hlavní zásluhu na vytvoření vkusného interiéru má provozovatelka paní Blanka Maarová a její manžel Julius Maar, kteří pracovali podle návrhů Ing. Petry Smejkalové a architekta Jana Hlavína. Výsledek jejich píle každého mile překvapí, a tak nová cukrárna jistě nebude mít nouzi o spokojené zákazníky.
Ludmila Kolářová           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]