Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Co dělají skauti v zimě? / 05.01.2001
Milevští junáci měli v prosinci plné ruce práce. Společně s pionýrskou skupinou Havráňata a dětmi ze Základní umělecké školy vytvořili krásný betlém, který ve vánoční době zdobil milevské náměstí a poutal obrovskou pozornost obyvatel i návštěvníků města.
Vánoce oslavili besídkou, při které zpívali koledy, hráli hry a soutěžili. Nechybělo dobré cukroví a spousta hezkých (většinou vlastnoručně vyrobených) dárků.
Před Štědrým dnem se za ranního mrazu vydali na tradiční výpravu, jejímž cílem bylo ozdobení stromku v lese. Protože měl udělat radost zvířatům, tak na něj pověsili mrkve, jablka a brambory. Horní větve posloužily k umístění dobrot pro ptáky a pod strom se ještě vešlo plno kaštanů, sušeného pečiva a dalšího krmení.

Společným zazpíváním u hřejícího ohýnku pak ukončili rok plný zajímavých akcí.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Milevský kraj o.p.s. / 01.12.2000
Když pominu nabubřelý název společnosti a možnost uvedení veřejnosti v omyl, že se jedná o územně správní celek, nemohu pominout, že jde o vcelku elegantní způsob, jak se vyhnout nutnosti konat veřejná výběrová řízení na obsazení pracovních míst, dodávky vybavení, zadávání zakázek apod. Tato nutnost není dána jen zákonem o zadávání veřejných zakázek, který lze uplatnit jen někdy (a lze jej snadno obejít), ale i slušností, nebo chcete-li potřebou transparentnosti, a mělo by jít o standardní způsob, jak spořit veřejné prostředky. V této souvislosti podotýkám, že ředitel schválené o.p.s. Milevský kraj je již předem znám, a skutečnost, že v jedné z verzi předkladatelé projektu dříve zvaného Gerlachus počítají s výdaji na nákup vybaveni, software a hardware s celkovou sumičkou 3.1 mil. Kč!

autor:Ondřej Bernot
Pavel Bolek           
Milevský kraj zahajuje / 24.11.2000
Milevský kraj o.p.s. je obecně prospěšnou společností, kterou společně založili Město Milevsko, Sdružení obcí Milevska, Spolek pro mezinárodní spolupráci Milevsko a Spolek pro rozvoj kultury Milevsko. Společnost bude shromažďovat, zpracovávat a poskytovat informace o Milevsku a jeho okolí včetně informací o aktuálním dění v regionu. Bude zajišťovat propagaci Milevska a milevského regionu v médiích a vykonávat další obecně prospěšné služby. Doplňkovou činností pak bude koupě a prodej zboží, zprostředkování služeb, kopírovací práce, vydavatelské a nakladatelské činnosti, činnost reklamní atd. Odpůrcem založení této společnosti je zastupitel Ing.Ondřej Bernot, který se vyjádřil, že: "Jde o snahu utrácet peníze dříve, než jsme je vydělali". (dále viz příspěvek "Milevský kraj o.p.s.")

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Co s dividendou? / 24.11.2000
Valná hromada ZVVZ a.s. rozhodla, že v letošním roce vyplatí svým akcionářům dividendy. Město Milevsko vlastní 5% akcí a od ZVVZ a.s. by tedy mělo obdržet 2.776.720 Kč. Protože ZVVZ není natolik finančně silná, aby mohla tuto částku bez pomoci úvěru vyplatit, nabídla městu jako kompenzaci za dividendy bývalou administrativní budovu závodu Montáže. Tato nabídka se městu jeví jako výhodná, protože užitná hodnota objektu převyšuje objem dividend. A navíc město nemá zájem rozšiřovat problémy významnému zaměstnavateli místních obyvatel.

Převod nemovitostí jako náhrady za neuskutečněnou výplatu výnosu z dividend byl součástí 24. jednání městského zastupitelstva. Jeho členové převod schválili, hlasováno ale bylo až po bohaté diskusi. Padla otázka, zda je budova pro město opravdu výhodnější než peníze, a také návrh, že by město mělo pověřit znalce, který by vypracoval plán budoucích investic. A úvaha, zda je vůbec naturální výplata dividend možná. Pak Mudr.Hobzek položil základní otázku: "Co s ní?"

Podle vypracované studie by budovu bylo možné přestavět na ubytovnu se 43 pokoji (náklady cca 2,4 mil.Kč), nebo v ní vybudovat 24 malometrážních bytů (náklady cca 5 mil. Kč + zateplení budovy). Proti druhé variantě hovoří to, že objekt není v zóně určené pro bydlení, a náklady na přestavbu by silně zvýšily deficit rozpočtu na rok 2001.

Starostka Mgr. Stráská připomněla, že cena je pro město výhodná a že město nezná rozsah služeb, které bude muset zajišťovat v souvislosti se statutem obce 3.stupně. Je možné, že v blízké době bude potřebovat velké množství kanceláří. Na holobyty by podle starostky bylo budovy škoda. Pokud by město nenašlo vhodné využití, může budovu nějaký čas podržet a pak prodat. Zastupitelka Slunéčková podporuje levné ubytování pro turisty, které v Milevsku chybí. Zastupitel Solař navrhl, že část budovy by mohla být využívána jako zázemí pro opuštěné matky - podobně jako Domov sv. Alžběty ve Veselíčku.

Máte jiný nápad, jak by bylo možné novou budovu města využít? Pište, volejte, mailujte!

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Byt na prodej / 24.11.2000
Městské zastupitelstvo vyhlásilo záměr na prodej bytu v ulici Karla Čapka, č. p.786 (na starém sídlišti). Jedná se o volnou bytovou jednotku I. kategorie, velikost 1+2. Je vybavena kuchyňskou linkou, el. sporákem, spížní skříní, el. ohřívačem vody, ústředním vytápěním, vodoměrem na studenou vodu, vanou, umyvadlem, kompletním WC. Součástí bytu je také balkón a sklep. Celková podlahová plocha (včetně příslušenství) měří 66,25 m2.

Byt bude prodán tomu, kdo podá nejvyšší nabídku. Výchozí cena je 219.096 Kč plus cena za poměrnou část zastavěného pozemku 3.067 Kč. (Bližší informace obdržíte na městském úřadě). Takže - pokud nemáte byt (nebo vás to v tom co máte nebaví), neváhejte!

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Nové územní uspořádání / 24.11.2000
Vznikem krajských zastupitelstev začal proces zásadní reformy státní správy a samosprávy. Dojde ke změně územního uspořádání, během dvou let budou zrušeny okresní úřady a pravomoci přejdou na tzv. pověřené obce III.stupně. Naši zastupitelé odsouhlasili, aby se touto obcí stalo také Milevsko. Město nyní deklaruje vůli přijmout jakékoli obce, které budou mít zájem o připojení k jeho správnímu území.

Ministerstvo vnitra předložilo model, jak by nové správní obvody mohly vypadat. Podle něho by do obvodu Milevska mohly patřit tyto obce: Kožlí, Orlík nad Vltavou, Králova Lhota, Probulov, Nevězice, Smetanova Lhota, Varvažov, Kovářov, Hrazany, Kostelec nad Vltavou, Hrejkovice, Zbelítov, Osek, Jickovice, Kučeř, Zvíkovské Podhradí, Oslov, Květov, Jetětice, Temešvár, Podolí I, Bernartice, Křenovice,Veslíčko, Stehlovice, Křižanov, Zběšičky, Opařany, Sepekov, Okroulá, Branice, Božetice, Přeštěnice, Přeborov, Zhoř,Vlksice, Nadějkov a Chyšky.

Ministerstvo při návrhu území zvažovalo dvě kritéria: vzdálenost obcí od města, které se jeví jako příhodné pro sídlo městského úřadu, a počet obyvatel předpokládaného správního okrsku. Všechna ostatní kritéria (terénní specifika, dopravní obslužnost, tradice, atd.) jsou zvažována samotnými obcemi. Jejich starostové obdrželi dotazníky, do kterých po projednání v zastupitelsvu napíší stanovisko, jak chce být obec zařazena. Na jednotlivých obcích tedy záleží, jaké území bude náš budoucí správní obvod pokrývat.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Město prodá šicí stroje / 24.11.2000
Město odprodá stroje pro textilní výrobu - několik kusů šicích strojů a jednu strojní pilu. Kupujícím je firma J.M.Straka s.r.o., která si před časem tyto deset let staré stroje od města pronajala. Stroje jsou opotřebené a firma vedle placení nájemného ještě investovala do jejich oprav a výměny vadných dílů. Nyní už bude investovat do svého.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]