Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Nové územní uspořádání / 24.11.2000
Vznikem krajských zastupitelstev začal proces zásadní reformy státní správy a samosprávy. Dojde ke změně územního uspořádání, během dvou let budou zrušeny okresní úřady a pravomoci přejdou na tzv. pověřené obce III.stupně. Naši zastupitelé odsouhlasili, aby se touto obcí stalo také Milevsko. Město nyní deklaruje vůli přijmout jakékoli obce, které budou mít zájem o připojení k jeho správnímu území.

Ministerstvo vnitra předložilo model, jak by nové správní obvody mohly vypadat. Podle něho by do obvodu Milevska mohly patřit tyto obce: Kožlí, Orlík nad Vltavou, Králova Lhota, Probulov, Nevězice, Smetanova Lhota, Varvažov, Kovářov, Hrazany, Kostelec nad Vltavou, Hrejkovice, Zbelítov, Osek, Jickovice, Kučeř, Zvíkovské Podhradí, Oslov, Květov, Jetětice, Temešvár, Podolí I, Bernartice, Křenovice,Veslíčko, Stehlovice, Křižanov, Zběšičky, Opařany, Sepekov, Okroulá, Branice, Božetice, Přeštěnice, Přeborov, Zhoř,Vlksice, Nadějkov a Chyšky.

Ministerstvo při návrhu území zvažovalo dvě kritéria: vzdálenost obcí od města, které se jeví jako příhodné pro sídlo městského úřadu, a počet obyvatel předpokládaného správního okrsku. Všechna ostatní kritéria (terénní specifika, dopravní obslužnost, tradice, atd.) jsou zvažována samotnými obcemi. Jejich starostové obdrželi dotazníky, do kterých po projednání v zastupitelsvu napíší stanovisko, jak chce být obec zařazena. Na jednotlivých obcích tedy záleží, jaké území bude náš budoucí správní obvod pokrývat.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Město prodá šicí stroje / 24.11.2000
Město odprodá stroje pro textilní výrobu - několik kusů šicích strojů a jednu strojní pilu. Kupujícím je firma J.M.Straka s.r.o., která si před časem tyto deset let staré stroje od města pronajala. Stroje jsou opotřebené a firma vedle placení nájemného ještě investovala do jejich oprav a výměny vadných dílů. Nyní už bude investovat do svého.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Hokejisté vypověděli smlouvu / 30.06.2000
Hokejový klub HC Milevsko vypověděl městu smlouvu na provoz areálu Zimního stadionu. Od 1.7.2000 provozuje areál majitel - Město Milevsko, které s ním přebírá 3 zaměstnance a 3 podnájemníky. HC si bude od města pronajímat jen ledovou plochu. Cena se pohybuje v srpnu a září kolem 1500 Kč/h, v ostatních měsících 1000 Kč/h. HC dostane slevu 75% za podmínky, že ve zbylém čase dá městu zdarma k dispozici šatny. Ty má HC bezplatně pronajaté od firmy MAVL & MIM do konce roku 2000.

Zastupitelstvo návrh podmínek pro HC Milevsko schválilo.

Reakce zastupitelů
Vladimír Kotrba
Sleva 75% z nájemného za ledovou plochu je pro HC nedostatečná a může vést k likvidaci hokeje. Doporučuje rozhodnutí zastupitelstva odložit vzhledem k personálním změnám, které proběhly nadávno ve vedení HC Milevsko.

Martin Třeštík
Sleva je tak vysoká, že HC na tom bude od 1.7.2000 finančně stejně jako do 30.6.2000, kdy provozovalo areál samo. Bude sice muset platit nájemné za led, ale ubydou mu náklady na provoz areálu.

Bohuslav Beneš
Město nemůže pokrýt veškeré potřeby HC Milevsko. Zatím dává co může, a pokud to HC nestačí, musí si buď sehnat další peníze sami nebo rezignovat na udržení v profesionální soutěži. V žádném případě to však neznamená zánik hokeje v Milevsku - na žáky, mládež a amatérské soutěže se peníze v rozpočtu města vždy najdou.

autor:Pavel Bolek
Pavel Bolek           
Co je projekt GERLACUS? / 30.06.2000
Dne 28.6.2000 Městskému zastuitelstvo projednávalo projekt na založení "Obecně prospěšné společnosti GERLACUS", který předložili Martin Třeštík, Petr Bašík, Jiří Kálal a Vladimír Šindelář.

Cílem projektu má být "zásadní a trvalé oživení turistiky v milevském regionu".

Motto autorů: "Za poněkud více peněz podstatně více muziky, zejména takové, jaká se dosud nehrála, ale bylo by dobré ji slýchat."

Plnění cíle projektu má zajišťovat nově založená nezisková organizace GERLACUS, kterou založí a budou kontrolovat: Řád Premonstrátů
Spolek pro mezinárodní spolupráci
Spolek pro rozvoj kultury
Sdružení obcí milevska
Město Milevsko.

Předmětem činnosti organizace GERLACUS má být především: Shromažďovat a poskytovat informace o regionu (turistické cíle, doprava, ubytování)
Propagace regionu v ČR a v zahraničí, vydávání periodické tiskoviny
Organizace turistického, kulturního a společenského využití milevského kláštera
Převzetí prostředků a agendy Informačního centra Datamat od Městské knihovny
Spolupráce a koordinace činnosti Domu kultury a Milevského muzea

Personálně mají činnost organizace GERLACUS zajišťovat 4 placené osoby (ředitel, asistent, vedoucí IC, pracovník)
Financovat činnost organizace GERLACUS má trvale Město Milevsko, z malé části i ostatní zakladatelé. Předpokládané roční náklady jsou kolem 1,8 mil.Kč.

Reakce zastupitelů
Ivana Stráská
Budoucnost milevského regionu je především v turistice a drobném podnikání, proto je třeba navrhovanou aktivitu podpořit. Tento projekt přinese dlouhodobě ekonomický prospěch celému regionu. Ve Francii jsem navštívila několik měst srovnatelných s Milevskem a všude měli turistickou agenturu financovanou převážně z městského rozpočtu.
Martin Třeštík
Projekt sice není dokonalý, ale je dost podrobný na to, aby zastupitelé rozhodli, zda se v něm má pokračovat. Založení nové neziskové organizace je nezbytné, aby tato organizace mohla čerpat dotace z rozpočtů nejen Města Milevska, ale i okolních obcí, případně z prostředků EU. Město samo takové dotace čerpat nemůže.
Dotace obcí a EU však podle předloženého projektu pokryjí jen malou část nákladů - zbytek stejně zaplatí Město Milevsko (poznámka redaktora).
Ondřej Bernot
Navrhované činnosti má v náplni práce Informační centrum DATAMAT, do něhož město vložilo nemalé prostředky. Jestliže své úkoly neplní, je třeba hledat a odstraňovat příčiny, ne zakládat další firmu a dávat do ní další peníze. Projekt také neobsahuje žádná kritéria hodnocení úspěšnosti organizace ani výši zřizovacích výdajů.
Dagmar Novotná
Budoucnost milevska není jen v turistice, ale i v zemědělství a průmyslu. Neplní-li DATAMAT svou funkci, může z toho Městský úřad jako zřizovatel vyvodit důsledky. Není třeba a plýtvat penězi na zakládání další neziskové organizace.
Zdeněk Hobzek
Rozvoj turistiky v Milevsku je třeba urychlit, ale nemusí to být formou zakládání nové organizace. Potřebné činnosti může zajišťovat třeba pověřený pracovík Městského úřadu. Co se týká názvu projektu, doporučuji změnu z GERLACUS na MILEVSKO. Slovo GERLACUS má sice podle autorů symbolizovat prvního milevského opata Jarlocha, ale většině milevšťáků ani turistů dnes nic neříká. Zato slovo MILEVSKO je nejen název města, ale i název regionu.

Zastupitelé nakonec rozhodli, že Město Milevsko přistoupí k projektu GERLACUS jako jeho hlavní a dlouhodobý garant. Proti hlasovali zastupitelé Ondřej Bernot a Dagmar Novotná.

autor:Pavel Bolek
Pavel Bolek           
Setkání osobností v Milevsku / 22.06.2000
V sobotu 17.června 2000 se v amfiteátru Domu kultury v Milevsku konalo první setkání významných osobností z Milevska a okolí. Součástí akce byla autogramiáda a rozhovory s aktéry, moderované Markem Neumannem a Karlem Reinišem. Hudební doprovod zajistil RM band muzikantů Jindřicha Müllera a Ivana Radosty.

Z jedenácti pozvaných osobností se setkání zúčastnili:
Markéta Svobodná
2.Vicemiss a Miss Sympatie 2000

Hokejista Radek Ťoupal
Začínal v Milevsku, hrál na zimních OH, MS, později ve Finsku a v Německu

Motocyklista Jaroslav Huleš
Účastník MS silničních motocyklů,
nyní jezdec italské stáje ITALJET

Režisér Vlastimil Venclík
milevský chalupář a tenista.
Filmy: Nezvaný host, Společenská hra, Národ sobě, Zpráva o strachu a násilí, Zpráva o dvou osudech,...

Cyklista Jan Kubeš
držitel 8 medailí z MS a ME,
trénoval ZVVZ Milevsko, reprezentaci ČSSR a SRN

Hokejista Radek Dvořák
Pochází z Tábora, Mistr světa z roku 1999,
hráč NHL New York Rangers

Hokejista Roman Žák
obránce IHC Písek, bavič,
od nové sezony hráč HK Becherovka K.Vary

Motokárař Jindřich Vácha
Pochází z Písku, čtyřnásobný mistr republiky,
tovární jezdec VM Motosport Racing Team

Motocyklista Antonín Klatovský
bydlí v Božeticích, držitel tří medailí z MS na ledové ploché dráze

Celou akci připravil bývalý hokejový brankář ZVVZ Milevsko Julius Maar, který v současné době provozuje v Milevsku masérské služby, solárium a perličkové koupele.
Akce byla sponzorována řadou firem z Milevska a okolí. Výtěžek - šek na 77.000 Kč byl v závěru autogramiády předán Unii Roska, která pomáhá nemocným s roztroušenou sklerózou.


autor:Pavel Bolek
Pavel Bolek           
Nezákonná výběrová řízení / 29.09.1999
Podnět občana Pavla Bolka na 10. zasedání MZ v Milevsku

Vážení radní, vážení zastupitelé.
Děkuji Vám za všechno dobré, co jste dosud pro město vykonali. Mimo jiné i za nový jednací řád, který občanům dává právo vznášet dotazy a podněty na Vašem jednání.

Můj podnět se týká toho, co jste dosud nevykonat nestačili. Jde o záležitost, která bývá často předmětem nedorozumění, někdy i zneužití, a přitom patří k hlavním nástrojům řízení veřejných financí. Jsou to tzv. "Veřejné zakázky". Zákon č.199/1994 o zadávání veřejných zakázek není dokonalý tím, že neumožňuje veřejnou kontrolu svého dodržování. Proto také dochází občas k jeho porušování, a to bohužel i v našem městě.

Abych byl konkrétní, uvedu dva příklady: Veřejnou soutěž na dodávky počítačů pro Městský úřad za 500.000 Kč v červenci 1998 vyhrála společnost, která neměla živnostenské oprávnění potřebné pro montáž počítačů, a měla být podle zákona ze soutěže vyřazena. Další veřejnou soutěž na internetové připojení Městské knihovny v Milevsku za 250.000 Kč v srpnu 1998 vyhrála shodou okolností táž společnost, přestože neměla potřebné živnostenské oprávnění ani pro montáž telekomunikačních zařízení, a navíc nabízela připojení k neexistujícímu internetovému uzlu. V obou případech výběrová komise i zadavatel jednoznačně porušili zákon, a všechny smlouvy uzavřené na základě těchto veřejných soutěží jsou proto neplatné. Nyní je na Vás, abyste složitě napravovali, co Vaši předchůdci pokazili. Výzva k nápravě těchto konkrétních pochybení je první částí mého podnětu.

Ptáte se, proč někdo z dalších účastníků soutěže, mezi které patřila i naše společnost KOMPAS, neupozornil na porušení zákona a nevznesl proti výsledku soutěže námitku ? Odpověď je jednoduchá : Protože o porušení zákona ostatní účastníci soutěže nevěděli a vědět ani nemohli. Bez souhlasu autora vítězné nabídky totiž zadavatel soutěže nesmí zveřejnit její obsah. Ostatní účastníci soutěže tak nemohou v zákonné lhůtě 7 dnů zjistit, zda vítězná nabídka je či není v rozporu se zákonem nebo s kritérii soutěže, a nemají své případné námitky o co opřít. Přitom by stačilo do zadávacích podmínek každé veřejné soutěže napsat, že účastníci souhlasí s tím, aby jejich nabídky byly zveřejněny. Pravděpodobně by tím přibylo námitek, ale snížilo by se riziko následného porušení zákona. A jak zajistit, aby se o každé veřejné soutěži dozvěděli všichni potenciální uchazeči ? Nabízí se využít "Milevský zpravodaj", pro který právě společně hledáme smysluplnou náplň. Druhou částí mého podnětu je proto výzva k vydání městské vyhlášky zprůhledňující průběh veřejných soutěží v našem městě. Na její přípravě jsem v případě Vašeho zájmu ochoten spolupracovat.

Děkuji Vám za pozornost.
Pavel Bolek
Pavel Bolek           
Jednací řád / 01.09.1999
Jednací řád městského zastupitelstva v Milevsku platný od 1.9.1999

Obsah :
Obecná ustanovení
Orgány zastupitelstva
Procedurální náležitosti zasedání
Průběh zasedání
Projednávání záležitostí
Nové záležitosti
Dotazy a podněty zastupitelů
Hlasování a volby
Dokumenty a evidence
Závěrečná ustanovení

l. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1 Městské zastupitelstvo
Městské zastupitelstvo (dále jen zastupitelstvo) je nejvyšším orgánem města v oblasti samosprávy. Rozhoduje o všech samosprávných záležitostech města, které do jeho kompetence svěřuje přímo zákon o obcích nebo v souladu s ním vyhlášky městského zastupitelstva. Jednání a rozhodování zastupitelstva musí být vždy v souladu s platnými zákony.

1.2 Jednací řád
Tento jednací řád upravuje zejména způsob přípravy a svolávání zasedání zastupitelstva, jeho průběh, vymezuje role jednotlivých orgánů a způsoby dokumentování.

1.3 Jedinečnost zasedání při rozhodování
Zasedání (dále jen zasedání) je společná schůze všech členů zastupitelstva (dále jen zastupitelů), jedině na svém zasedání může zastupitelstvo přijmout rozhodnutí nebo provést volbu.

1.4 Svolávání zasedání
Zasedání svolává starosta, který zároveň zodpovídá za zveřejnění termínu a programu zasedání.

Zasedání svolává starosta na základě rozhodnutí svého, rozhodnutí městské rady (dále jen rady), písemné žádosti alespoň sedmi zastupitelů, nebo na žádost přednosty okresního úřadu. Zasedání svolá tak, aby se konalo nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí žádosti nebo rozhodnutí rady.

Doručení pozvánky a materiálů na zasedání zastupitelům, zveřejnění termínu a programu zasedání na úřední desce musí proběhnout vždy nejméně 5 dnů před datem zasedání.

Termín a program zasedání je dále zveřejněn prostřednictvím výlepu plakátů, otištěním v městském periodickém zpravodaji a podáním informace v periodické relaci místního televizního vysílání.

1.5 Účast zastupitelů na jednání
Zastupitelé jsou povinni účastnit se všech zasedání. V odůvodněných případech jsou povinni omluvit se starostovi. Stejný postup platí také pro pozdní příchod, případně předčasný odchod. Účast na zasedání stvrzují zastupitelé svým podpisem na prezenční listině.

1.6. Schopnost usnášení
Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Pokud při zahájení zasedání není zastupitelstvo usnášeníschopné, ukončí předsedající zasedání a starosta svolá zasedání náhradní tak, aby se konalo nejpozději do 14 dnů.

1.7 Účast dalších orgánů města
Zasedání se účastní tajemník městského úřadu (dále jen tajemník) nebo jeho zástupce a zapisovatel z řad pracovníků městského úřadu. Zasedání jsou dále přítomni starostou určení vedoucí odborů městského úřadu nebo jejich zástupci a velitel Městské policie nebo jeho zástupce. Zastupitelstvo, rada nebo starosta může též přikázat účast na zasedání vedoucím organizací zřízených městem.

1.8. Veřejnost
Zasedání jsou veřejná. Pravidla pro aktivní vstup přítomných občanů do jednání jsou určena tímto řádem.

2. ORGÁNY ZASTUPITELSTVA
2.1 Předsedající
Předsedajícím zasedání je obvykle starosta města, v případě nepřítomnosti zastoupený v pořadí zástupcem starosty, jiným členem rady nebo jiným zastupitelem. Člen rady nebo jiný zastupitel je do této funkce zastupitelstvem volen.

2.2 Ověřovatelé zápisu
Ověřovateli zápisu určí předsedající vždy pro každé zasedání dva přítomné zastupitele. Jejich úkolem je potvrdit podpisem správnost zápisu ze zasedání. Toto potvrzení provedou po vyhotovení zápisu. V případě změny zápisu na základě rozhodnutí následujícího zasedání potvrdí i jeho nové vyhotovení.

2.3 Tajenmník
Tajemník zajišťuje s využitím městského úřadu organizačně a administrativně veškerou agendu zastupitelstva. Tajemník se účastní zasedání s hlasem poradním. Je oprávněn vystupovat na zasedání v rozpravě o záležitostech.

2.4 Zapisovatel
Pro každé zasedání pověří tajemník jednoho pracovníka městského úřadu výkonem funkce zapisovatele. Zapisovatel v průběhu zasedání pořizuje zápis a při veřejném hlasování provádí sčítání hlasů.

2.5 Návrhová komise
Návrhová komise má tři členy. Jejím úkolem je formulovat znění rozhodnutí nebo jejich částí v jednotlivých záležitostech a na vyzvání předsedajícího tyto formulace předkládat zastupitelstvu. Dále komise s konečnou platností rozhoduje o způsobilosti dílčích pozměňovacích návrhů k projednání.

2.6 Městská rada
Členové rady na zasedání vystupují při projednávání záležitostí, v nichž jsou k tomu radou zmocněni, jako mluvčí rady, v ostatním jsou postaveni na roveň ostatních zastupitelů.

2.7 Občané
Za občany jsou pro potřeby tohoto jednacího řádu považovány všechny osoby přítomné na zasedání (vyjma zastupitelů a tajemníka), bez ohledu na to, zda ve smyslu příslušného volebního zákona jsou oprávněnými voliči při volbách do zastupitelstva města Milevska či ne.

Občané mohou vstoupit do jednání zastupitelstva osobním slyšením při rozpravě k záležitosti, podáním podnětu nebo vznesením dotazu.

3. PROCEDURÁLNÍ NÁLEŽITOSTI ZASEDÁNÍ
3.1 Organizace jednací místnosti
V čele místnosti je stůl předsedajícího. U něj sedí předsedající, starosta (pokud zasedání nepředsedá), zástupce starosty, tajemník a zapisovatel. V blízkosti sedí společně členové rady. Proti a vedle stolu předsedajícího jsou obráceny stoly zastupitelů.

V sestavě stolů je vyhrazeno dobře přístupné místo pro vystoupení občanů.

V první řadě míst pro občany jsou rezervována místa pro vedoucí odborů městského úřadu, vedoucí městských podniků a pro ohlášené zástupce sdělovacích prostředků.

3.2 Pořizování záznamů
Pořizování audiozáznamu a videozáznamu je dovoleno. Volný pohyb po zasedací místnosti během zasedání může tajemník těmto osobám povolit na základě předchozí ústní žádosti.

3.3. Způsob vystupování
Všichni přítomní vystupují jen na vyzvání předsedajícího. Pouze zastupitelé, tajemník a vedoucí odborů mohou mluvit ze svého místa, všichni ostatní výhradně z místa pro řečníka.

0 slovo se hlásí zastupitelé a tajemník zdviženou rukou. Ostatní občané mohou vystoupit jen na vyzvání předsedajícího a sami se o slovo nehlásí. Předsedající jim může udělit během rozpravy slovo na základě vyžádání zastupitele nebo tajemníka.

Občané, přihlášení ke slyšení při rozpravě o záležitosti, hovoří z místa pro řečníka.

S výjimkou předsedajícího nesmí nikdo přerušovat vystupujícího a svévolně a bez vyzvání vstupovat do jednání.

3.4 Dodržování jednacího řádu
Kontrola dodržování jednacího řádu je prvořadou předsedajícího. Dohledem nad dodržováním jednacího řádu je současně také pověřen tajemník městského úřadu, který ze zákona také dohlíží na dodržování všech ostatních vyšších zákonných norem.

Každý zastupitel je oprávněn a povinen v průběhu zasedání vyžadovat od předsedajícího okamžitou nápravu zjištěných nedostatků v dodržování jednacího řádu.

3.5 Pravomoci předsedajícího
Předsedající řídí celý chod jednání v souladu s tímto jednacím řádem, tedy především udělování slova v rozpravě, předkládání otázek pro hlasování, řízení hlasování o záležitostech.

Předsedající má právo odebrat podle svého uvážení vystupujícímu slovo, zejména v případě, že se řečník nedrží tématu, překračuje nepřiměřeně vymezený čas nebo svým vystoupením hrubě znevažuje některého z přítomných či vlastní jednání zastupitelstva.

Předsedající dbá na nerušený průběh jednání zastupitelstva. Pokud někdo z přítomných jednání narušuje, může jej předsedající nejprve napomenout a vyzvat k pořádku, poté vykázat z jednací místnosti. V případě neúčinnosti výzvy k opuštění místnosti a pokračujícího narušování může nechat dotyčného vyvést městskou policií (ne však zastupitele). V krajním případě může předsedající zasedání ukončit.

4. PRŮBĚH ZASEDÁNÍ
4.1 Zahájení zasedání
Předsedající zahájí zasedání uvítáním přítomných, uvede počet přítomných zastupitelů a konstatuje, že je přítomno více než polovina všech zastupitelů. V opačném případě ukončí zasedání a starosta svolá v zákonné lhůtě zasedání nové.

Předsedající dále uvede jména těch zastupitelů, kteří se řádně omluvili ze zasedání a jména těch, kteří omluveni nejsou.

4.2 Ustavení orgánů zasedání
Předsedající určí dva ověřovatele zápisu z řad přítomných zastupitelů a představí zapisovatele předem určeného tajemníkem.

Za členy návrhové komise navrhne předsedající na počátku každého zasedání tři z přítomných zastupitelů. Zastupitelstvo složení komise jako celek schvaluje v jediném procedurálním hlasování. Komise poté určí svého mluvčího.

4.3 Schválení zápisu minulého zasedání
Zápis z předchozího zasedání je během zasedání vyložen k nahlédnutí u tajemníka.

Předsedající se dotáže zastupitelů na jejich pozměňovací návrhy k zápisu minulého zasedání. Zápis, k němuž nebyl vznesen žádný pozměňovací návrh, prohlásí předsedající za schválený.

Pokud se vyskytnou pozměňovací návrhy, netýkající se usnesení, jasně formulující úpravu nebo doplnění textu zápisu, řídí předsedající jejich bezprostřední projednání a schválení zastupitelstvem.

Pokud je některý z předložených pozměňovacích návrhů zastupitelstvem přijat, bude nový (pozměněný) zápis vyhotoven obvyklým způsobem a po podpisu týchž ověřovatelů, kteří podepsali zápis původní, znovu předložen zastupitelstvu ke schválení na dalším zasedání.

4.4 Projednávání záležitostí
V tomto bloku jsou postupně projednány všechny záležitosti v pořadí:

řádné záležitosti (zařazené ve zveřejněném programu) - v pořadí určeném programem
mimořádné záležitosti (zařazené jako naléhavé radou) - v pořadí určeném předsedajícím
Způsob projednávání každé jednotlivé záležitostí je podrobně vymezen v 5. kapitole tohoto řádu.

4.5 Projednání návrhů na nové záležitosti
Postup přijímání návrhů na nové záležitosti je podrobně vymezen v 6. kapitole tohoto řádu.

4.6 Informace rady a úřadu
Tento blok je vyhrazen informacím pro zastupitelstvo, které předloží prostřednictvím svého zástupce nebo tajemníka městská rada, městský úřad nebo orgány státní správy. V této části jednání předá tajemník zastupitelům také kopie došlých dopisů, adresovaných výslovně zastupitelstvu.

4.7 Dotazy a podněty zastupitelů
V pořadí podle přidělených jednacích čísel jsou projednány nejprve dotazy zastupitelů vznesené na některém z předchozích zasedání, které dosud nebyly zodpovězeny.

Poté mohou zastupitelé vznést nové dotazy.

Na závěr rada vyslechne a zaznamená nové podněty zastupitelů. Postup projednávání dotazů a přijímání podnětů zastupitelů je podrobně vymezen v 7. kapitole tohoto řádu.

4.8 Dotazy a podněty občanů
V pořadí podle přidělených jednacích čísel jsou projednány nejprve dotazy občanů vznesené na některém z předchozích zasedání, které dosud nebyly zodpovězeny.

Poté mohou občané vznést nové dotazy.

Na závěr rada vyslechne a zaznamená nové podněty občanů.

Pro postup projednávání dotazů a přijímání podnětů občanů platí přiměřeně všechna ustanovení 7. kapitoly tohoto řádu.

4.9 Ukončení zasedání
Pokud byl program zasedání vyčerpán, oznámí předsedající předpokládaný termín příštího zasedání a zasedání ukončí.

5. PROJEDNÁVÁNÍ ZÁLEŽITOSTÍ
5.1 Pořadí projednávání
Záležitosti se podle způsobu předložení dělí na:

řádné záležitosti
mimořádné záležitosti
Řádné záležitosti jsou takové záležitosti, které jsou zahrnuty ve zveřejněném programu zasedání.

Mimořádně záležitosti jsou takové záležitosti, které rada předkládá k přednostnímu projednání, i když k nim nemusely být řádně a včas předloženy písemné podklady a nejsou uvedeny ve zveřejněném programu zasedání. Jedná se zejména o ty případy, ve kterých by prodlení při rozhodování mohlo přivodit městu bezprostřední hmotnou, finanční či jinou škodu respektive ztrátu nebo snížení výhody. Tyto záležitosti může do programu doplnit výhradně městská rada, starosta nebo zástupce starosty.

5.2 Posouzení připravenosti
Předsedající oznámí projednávanou záležitost jejím pořadovým číslem a názvem, krátce záležitost charakterizuje a vyzve zastupitele, aby vznesli své námitky proti způsobilosti záležitosti k projednání. Pokud takové námitky nejsou, následuje vlastní projednání.

Pokud se vyskytne námitka k připravenosti materiálů záležitosti, je předsedající povinen nechat zastupitelstvo o způsobilosti záležitosti k projednávání rozhodnout v procedurálním hlasování. V případě negativního výsledku tohoto hlasování je tím automaticky předkladateli uloženo, aby zajistil přípravu podkladů dostatečných pro kvalifikované posouzení záležitosti do příštího zasedání.

V této části jednání může též předkladatel záležitost stáhnout z pořadu jednání. Pokud tak učiní, posuzuje se záležitost v dalším jako neprojednávaná a musí být k případnému pozdějšímu projednání předložena obvyklým způsobem.

5.3 Rozprava k záležitosti
Po schválení připravenosti záležitosti zahájí předsedající rozpravu. V ní budou nejprve v pořadí podaných přihlášek slyšeni přihlášení občané, poté mohou vystupovat nebo podávat své pozměňující návrhy zastupitelé.

Na návrh některého ze zastupitelů, který ale musí být v rozpravě k záležitosti přednesen jako první, může být vystupování v rozpravě omezeno co do počtu vstupů jednotlivých zastupitelů nebo délky trvání vstupů. O stanovení omezení rozhodne zastupitelstvo procedurálním hlasováním.

5.4 Slyšení občanů
Na úvod rozpravy záležitosti vyzve předsedající do rozpravy přihlášené občany, aby přednesli svůj příspěvek. Doba jednoho slyšení by neměla přesáhnout 3 minuty. Předsedající má právo podle svého uvážení vystupujícímu slovo odejmout. Vystoupení je jednorázové a nezakládá právo občana se opětovně zapojovat do rozpravy k záležitosti, vedené následně zastupiteli.

K osobnímu slyšení při projednávání záležitosti se může občan ústně nebo písemně přihlásit tajemníkovi nejpozději do okamžiku zahájení zasedání, stanoveného zveřejněným programem. Musí uvést své jméno a adresu a označení záležitosti, v níž chce být zastupitelstvem slyšen. V případě, že je občan mluvčím nějaké skupiny občanů, spolku nebo jiné organizace, musí to být přesně specifikováno. Tajemník přihlášky ke slyšení předá před začátkem zasedání předsedajícímu, který v určený okamžik přihlášené vyzve.

5.5 Projednání dílčích pozměňovacích návrhů
Pokud se vyskytne dílčí pozměňující návrh, provede o něm předsedající na závěr jeho projednání procedurální hlasování tak, že se hlasuje o přijetí tohoto dílčího pozměňovacího návrhu.

Předsedající může odmítnout projednat dílčí pozměňovací návrh, pokud: Dílčí pozměňovací návrh zcela mění smysl navrhovaného rozhodnutí a není možné ho proto chápat jako dílčí
Dílčí pozměňovací návrh k rozpočtu není postaven tak, že jasně vymezuje rozpočtovou změnu na straně příjmů i výdajů.


5.6 Rozhodnutí o záležitosti
Po projednání všech dílčích pozměňovacích návrhů dá předsedající zastupitelům příležitost k celkovému vyjádření a poté rozpravu k záležitosti ukončí.

Výsledné znění rozhodnutí zastupitelstva, upravené na základě přijatých dílčích pozměňujících návrhů, sestaví návrhová komise a její mluvčí jej na vyzvání předsedajícího přednese.

Na závěr provede předsedající řádné hlasování o záležitosti.

6. NOVÉ ZÁLEŽITOSTI
6.1 Pořadí projednávání
Po ukončení projednávání záležitostí se projednají všechny návrhy na nové záležitosti v takovém pořadí, v jakém byly předkladateli předány tajemníkovi.

6.2. Náležitosti návrhu
Návrh musí být písemný a musí být podepsán alespoň jedním zastupitelem, musí obsahovat označení záležitosti, základní charakteristiku problému, stručné zdůvodnění potřeby řešení v zastupitelstvu, požadavky na přípravu podkladů.

Návrhy nových záležitostí musí být podány tajemníkovi nejpozději 5 dnů před zahájením zasedání, aby jejich kopie byly na zasedání k dispozici všem zastupitelům. Na návrhu záležitosti musí být vyznačen jmenovitě jeden zastupitel, který je předkladatelem návrhu (mluvčím předkladatelů).

6.3 Revize záležitostí a personální změny
Návrhy na revizi již uzavřených záležitostí a návrhy na změny v personálních otázkách v kompetenci zastupitelstva musí být opatřeny podpisy více než jedné třetiny všech zastupitelů.

Návrhy na revizi již uzavřených záležitostí a návrhy na změny v personálních otázkách v kompetenci zastupitelstva mohou být přijaty v nezměněné podobě až po uplynutí 6 měsíců od zasedání, na kterém bylo přijato poslední rozhodnutí v dané záležitosti. Dřívější návrh musí být doplněn o nové podstatné důvody nebo skutečnosti.

6.4 Rozhodnutí o přijetí záležitosti
Předsedající vyzve mluvčího předkladatelů, aby návrh zdůvodnil a doplnil. Potom mluvčí odpoví na dotazy zastupitelů. Po ukončení rozpravy se provede řádné hlasování o přijetí záležitosti.

Je-li návrh záležitosti přijat, bude záležitost zařazena jako řádná do programu zasedání, které bude jako první následovat po vyhotovení podkladových materiálů záležitosti.

7. DOTAZY A PODNĚTY ZASTUPITELŮ
7.1 Dotazy a podněty
Dotaz zastupitele je ústně položená otázka, kterou pokládá zastupitel na zasedání radě. Na dotaz se očekává stručná a zřetelně formulovaná odpověď, která může být dána ihned nebo na dalším zasedání.

Podnět zastupitele je ústně předložený návrh nebo námět na řešení nějakého problému, který zastupitel na zasedání předkládá radě. Ta podnět zaznamená a podle vlastního uvážení jej použije ve své vlastní činnosti a rozhodování. Podnět nepředpokládá vysvětlení ani odpověď ani následnou zprávu o tom, jak s ním rada naložila.

7.2 Předchozí dotazy
Nejprve jsou v pořadí podle přidělených jednacích čísel zodpovídány dotazy, které byly položeny na některém předcházejícím zasedání, a dosud nebyly zodpovězeny. Předsedající dotaz uvede číslem, zněním a jménem tazatele, pak vyzve mluvčího rady, aby odpověděl.

7.3 Nové dotazy
V dalším bloku jsou postupně pokládány dotazy zastupitelů, kteří se k jejich položení hlásí. V jednom vstupu může zastupitel podat jediný dotaz. Odpověď' mluvčího rady nebo její odročení následuje bezprostředně.

7.4 Podněty
V tomto bloku se postupně hlásí zastupitelé k předkládání podnětů. V jednom vstupu může zastupitel podat jediný podnět.

8. HLASOVÁNÍ A VOLBY
8.1 Způsoby hlasování zastupitelstva
Tento jednací řád rozlišuje tři způsoby rozhodování: řádné hlasování
procedurální hlasování
volby


8.2 Řádné hlasování
Předmět hlasování:
Řádným hlasováním se provádí rozhodování o projednávaných záležitostech.

Veřejnost a tajnost hlasování:
Řádné hlasování je obvykle veřejné, vždy tajná jsou pouze hlasování o odvolání starosty, zástupce starosty a členů rady. Pokud některý zastupitel žádá tajné hlasování u běžné záležitosti, musí tak učinit během rozpravy k záležitosti. V takovém případě musí před vlastním hlasováním předsedající provést procedurální hlasování s otázkou "Kdo souhlasí s tím, aby hlasování o projednávané záležitosti bylo tajné?". Pokud je rozhodnuto o tajném hlasování, řídí předsedající zvolení volební komise. Pak předá řízení volby jejímu předsedovi a hlasování proběhne podle pravidel pro volby.

Hlasovací procedura při veřejném hlasování:
Při vlastním hlasování předsedající zopakuje název záležitosti, navrhované znění rozhodnutí a poté položí zastupitelstvu jasně a pozitivně formulovanou otázku uvedenou slovy "Kdo souhlasí ...?" Hlasy ve veřejném hlasování sčítá zapisovatel. Hlasující musí držet ruku viditelně zdviženu až do doby, kdy zapisovatel oznámí počet kladně hlasujících a předsedající dá pokyn k ukončení. Stejně se postupuje u následných otázek "Kdo je proti?" a "Kdo se zdržel hlasování?". Na závěr předsedající oznámí výsledek hlasování zastupitelstvu slovy: "Pro přijetí navrhovaného rozhodnutí hlasovalo ... zastupitelů a rozhodnutí tedy je (není) přijato".

Hlasovací procedura při tajném hlasování:
Tajné hlasování řídí předseda volební komise. Ta zajistí přípravu hlasovacích lístků. Z hlasovacího lístku musí být jasně patrné, které záležitosti se volba týká. Hlasovací lístky jsou sestaveny obvykle tak, že předkládají text rozhodnutí a dvě varianty odpovědi, tedy "souhlasím" respektive "nesouhlasím". Hlasující na nich v pozitivním smyslu vyznačí (zaškrtne) volenou variantu. V jednom tajném hlasování musí být vždy rozhodováno jen o jediné záležitosti.

Přijetí rozhodnutí:
Pro přijetí rozhodnutí v řádném hlasování je zapotřebí souhlasu nadpolovičního počtu všech zastupitelů.

8.3 Procedurální hlasování
Pojmem procedurální hlasování rozumí tento jednací řád pomocná hlasování, ve kterých se rozhoduje o organizačních a procedurálních otázkách souvisejících s průběhem zasedání. Výsledek procedurálního hlasování se pak bezprostředně uplatní při řízení zasedání. Procedurální hlasování je vždy veřejné. V ostatním je jeho průběh a způsob hodnocení výsledků totožný s řádným hlasováním.

8.4 Volební řád
Předmět volby:
Volbou se vždy rozhoduje o obsazení funkce starosty, zástupce starosty a členů rady.

O obsazování dalších funkcí v kompetenci zastupitelstva - například zástupců v okresním shromáždění, přísedících soudů, zástupců města ve sdruženích apod. může proběhnout volba veřejně a současně jen pokud v rozpravě vyjde najevo, že počet kandidátů je shodný s počtem obsazovaných funkcí. V takovém případě se volba řídí regulemi platnými pro řádné hlasování.

Průběh přijímání návrhů na kandidáty a rozpravu k těmto návrhům řídí předsedající. Každý navrhovaný kandidát musí na výzvu předsedajícího v rozpravě jasně oznámit, zda kandidaturu přijímá. Po ukončení rozpravy předá předsedající řízení volby předsedovi volební komise.

Volební komise:
Volební komisi zvolí zastupitelstvo vždy v okamžiku, kdy z průběhu zasedání a tohoto jednacího řádu vyplyne potřeba ji zřídit (v případě nutnosti provést první tajné hlasování nebo první volbu zasedání). Takto zvolená komise pak řídí průběh všech voleb a tajných hlasování daného zasedání.

Komise je tříčlenná a je volena vždy jako celek procedurálním hlasováním. Složení komise navrhuje předsedající tak, aby její členové nebyli kandidáty ve volbách, jehož průběh mají řídit a vyhodnocovat. Pokud by v tomto měla vzniknout kolize, provede předsedající novou volbu volební komise s navrženými novými členy.

Průběh volby:
Vlastní volební proceduru řídí předseda volební komise. Ta zajistí přípravu hlasovacích lístků. Z hlasovacího lístku musí být jasně patrné, o volbu jaké funkce se jedná, které osoby na ni kandidují a o které hlasovací kolo se jedná. Hlasovací lístky jsou sestaveny obvykle tak, že hlasující v pozitivním smyslu vyznačí (zaškrtne) voleného kandidáta.

V jedné volbě může být vždy rozhodováno jen o obsazení jediné funkce. Pokud na některou funkci kandiduje více než jeden kandidát a v prvním kole volby žádný z kandidátů nezíská potřebnou nadpoloviční většinu hlasů, postupují do dalšího kola pouze ti kandidáti, kteří v prvním kole získali největší a druhý největší počet hlasů. Pokud by i poté měla pro druhé kolo voleb být kandidátka shodná s kolem prvním, volba se ukončí bez výsledku. V takovém případě musí volba v celém rozsahu (včetně podávání návrhů a přijímání kandidatury) proběhnout znovu na příštím zasedání.

Pokud je způsob označování hlasovacích lístků jiný, musí předseda volební komise před provedením volby zastupitele dostatečně poučit o způsobu jejich úpravy.

Pro volby musí být v zasedací místnosti k dispozici volební urna a volba musí být organizována tak, aby umožnila zastupitelům o samotě upravit hlasovací lístky. Zastupitelé přistupují k volbě jednotlivě tak, aby byla zaručena tajnost prováděné volby.

Výsledek voleb respektive tajného hlasování:
Otevření urny a vyhodnocení výsledku provedou společně členové volební komise na odloučeném místě, které zajišťuje regulérnost a diskrétnost vyhodnocení. Použité hlasovací lístky předá po ukončení voleb předseda volební komise tajemníkovi, který zajistí jejich likvidaci. Protokol o vyhodnocení všech volebních kol s podpisy členů volební komise bude uložen k dokumentům zasedání.

Pro zvolení osoby nebo schválení předloženého rozhodnutí tajnou volbou je zapotřebí kladná volba nadpoloviční většiny všech zastupitelů.

Předseda volební komise po vyhodnocení sdělí zastupitelstvu výsledek volby. Mandát zvolených osob pro obsazované funkce vzniká okamžikem tohoto vyhlášení.

9. DOKUMENTY A EVIDENCE
9.1 Rozsah dokumentace a evidencí
Tajemník za pomoci městského úřadu vede pro zastupitelstvo: evidenci došlé pošty včetně originálů této korespondence
knihu záležitostí
knihu dotazů a podnětů zastupitelů
knihu dotazů a podnětů občanů
zápisy zasedání
archiv dokumentů záležitostí


Veškeré dokumenty a evidence zastupitelstva jsou zastupitelům k dispozici k nahlížení u tajemníka.

9.2 Zápis
O průběhu zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a určení ověřovatelé. Zápis musí být vyhotoven do sedmi dnů po ukončení zasedání a je uložen u tajemníka k nahlédnutí veřejnosti.

Kopii zápisu zasedání. obdrží všichni členové zastupitelstva.

Zápis zasedání zachycuje především: Den a místo jednání, hodinu zahájení a ukončení, záznamy o přerušení.
Řádně předložený a zveřejněný program zasedání.
Záznam o zařazení mimořádných záležitostí.
Jmenovitý přehled o účasti členů zastupitelstva, omluvené a neomluvené neúčasti.
Složení všech orgánů zastupitelstva na zasedání.
Informaci o schválení zápisu předchozího zasedání.
Konečnou formulaci rozhodnutí o jednotlivých záležitostech a záznam o způsobu přijetí tohoto rozhodnutí (výsledek hlasování, forma hlasování).
Znění pozměňovacích návrhů - i odmítnutých.
Záznam o průběhu přijímání nových záležitostí.
Záznam o podaných informacích rady.
Záznam o odpovědích na dřívější dotazy, kdo podával, kdo a jak odpovídal.
Záznamy o nových dotazech, kdo podává, jak odpovězeno nebo odročeno.
Přehled vznesených ústních dotazů a stručnou charakteristiku odpovědí, kdo se tázal, kdo odpovídal.
U všech bodů programu stručné charakteristiky podstatných vystoupení zastupitelů a dalších přítomných.
Další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí zastupitelů měly stát součástí zápisu.


9. DOKUMENTY A EVIDENCE
9.1 Rozsah dokumentace a evidencí
Tajemník za pomoci městského úřadu vede pro zastupitelstvo: evidenci došlé pošty včetně originálů této korespondence
knihu záležitostí
knihu dotazů a podnětů zastupitelů
knihu dotazů a podnětů občanů
zápisy zasedání
archiv dokumentů záležitostí


Veškeré dokumenty a evidence zastupitelstva jsou zastupitelům k dispozici k nahlížení u tajemníka.

9.2 Zápis
O průběhu zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a určení ověřovatelé. Zápis musí být vyhotoven do sedmi dnů po ukončení zasedání a je uložen u tajemníka k nahlédnutí veřejnosti.

Kopii zápisu zasedání. obdrží všichni členové zastupitelstva.

Zápis zasedání zachycuje především: Den a místo jednání, hodinu zahájení a ukončení, záznamy o přerušení.
Řádně předložený a zveřejněný program zasedání.
Záznam o zařazení mimořádných záležitostí.
Jmenovitý přehled o účasti členů zastupitelstva, omluvené a neomluvené neúčasti.
Složení všech orgánů zastupitelstva na zasedání.
Informaci o schválení zápisu předchozího zasedání.
Konečnou formulaci rozhodnutí o jednotlivých záležitostech a záznam o způsobu přijetí tohoto rozhodnutí (výsledek hlasování, forma hlasování).
Znění pozměňovacích návrhů - i odmítnutých.
Záznam o průběhu přijímání nových záležitostí.
Záznam o podaných informacích rady.
Záznam o odpovědích na dřívější dotazy, kdo podával, kdo a jak odpovídal.
Záznamy o nových dotazech, kdo podává, jak odpovězeno nebo odročeno.
Přehled vznesených ústních dotazů a stručnou charakteristiku odpovědí, kdo se tázal, kdo odpovídal.
U všech bodů programu stručné charakteristiky podstatných vystoupení zastupitelů a dalších přítomných.
Další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí zastupitelů měly stát součástí zápisu.


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1 Rozsah platnosti
Tento jednací řád je obecně závaznou vyhláškou městského zastupitelstva. Je závazný pro všechny občany města Milevska i občany účastnící se zasedání zastupitelstva.

10.2 Rušící ustanovení
Dnem účinnosti tohoto řádu se ruší JEDNACÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA schválený na zasedání městského zastupitelstva dne ____________.

10.3 Účinnost
Tento jednací řád byl schválen na zasedání městského zastupitelstva dne 1.9.1999. Nabývá platnosti a účinnosti dnem1.9.1999.

Starosta: Mgr. Ivana Stráská
Zástupce starosty: Mgr. Jan Humpál
Pavel Bolek           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]