Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
F.R.Dragoun / 02.08.1999
Výstava obrazů akademického malíře
Františka Romana Dragouna
Milevské Muzeum 25.6. - 31.7.1999

Na vernisáži v pátek 25.června zazněl Menuet J.S.Bacha a Sonatina F-dur Christofa Pepuche pro dvě flétny a violoncello v podání milevských hudebnic (zleva) Doroty Kofroňové, Ludmily Bolkové a Pavlíny Bolkové.
Syn malíře pan Roman Dragoun na sebe prozradil, že rád zhudebňuje básně svého otce. Jednu z nich krásně zazpíval s vlastním doprovodem na klávesy.

Malíř F.R.Dragoun (rodák z Písku) při vernisáži nakreslil během 20 minut portrét jedné z přítomných návštěvnic. Čas kreslení vyplnil poutavým líčením svých zajímavých životních příběhů a setkání s významnými osobnostmi.

autor:Pavel Bolek
Pavel Bolek           
Městské zastupitelstvo 30.6.1999 / 04.07.1999
8. zasedání Městského zastupitelstva
Obsah
Oprava střechy kostela
Prodej bytů
Převod pozemků pro bytové družstvo
Dotace a půjčka na čistírnu
Informace úřadu
Investice

Oprava střechy kostela
Zastupitelé schválili příspěvek Města Milevska 700.000 Kč na opravu střechy kostela na náměstí E.Beneše. Rozpočet opravy je na 1.000.000 Kč, zbylých 300.000 Kč zajistí Děkanský úřad v Milevsku, který bude investorem akce. Výběr dodavatele provede investor výběrovým řízením, do kterého Město Milevsko navrhne své kandidáty.

Prodej bytů
Zastupitelstvo schválilo záměr na prodej uvolněného bytu v ulici Karla Čapka č.p.789 o výměře 32 m2.

Zastupitelstvo dále schválilo odklad zaplacení kupní ceny za prodej bytu do 15.12.1999 manželům Stromkovým, Šimákovým a panu Kolářovi (Karla Čapka 790) a manželům Kotherovým (Karlova 507).

Převod pozemků pro bytové družstvo
Někteří uživatelé družstevních bytů si chtějí koupit byt do osobního vlastnictví. Zákon jim k tomu ukládá koupit zároveň příslušnou část zastavěného pozemku. Zatímco majitelem domů je bytové družstvo, majitelem pozemků, na kterých domy stojí, je v řadě případů Město Milevsko. To sice dostalo pozemky od státu bezplatně, ale nechce je bezplatně převést na bytové družstvo, protože by muselo zaplatit darovací daň a správní poplatky. Bytové družstvo zase nemá peníze na odkoupení pozemků. Peníze zřejmě mají družstevníci, kteří byt kupují, ale režijní náklady spojené s převodem pozemků pro každého z nich zvlášť jsou nepřiměřeně vysoké. Na doporučení Městské rady nakonec zastupitelé rozhodli počkat, zda do 2 měsíců nevyřeší situaci stát tím, že by městu převedl jiné pozemky výměnou za zastavěné, které by pak obratem daroval bytovému družstvu (stát je narozdíl od města osvobozen od darovací daně).

Dotace a půjčka na čistírnu odpadních vod
Dne 28.6.1999 obdržel Městský úřad od Státního fondu pro životní prostředí dlouho očekávaný návrh smlouvy o dotaci a půjčce na výstavbu nové čistírny odpadních vod. Z celkových rozpočtových nákladů 25 mil.Kč činí dotace 3 mil. Kč a půjčka 15 mil. Kč. Půjčka je na výhodný 3% úrok a Město Milevsko se k jejímu zajištění rozhodlo dát do zástavy budovu Sporthotelu, novou radnici a akcie ZVVZ a.s. Zastupitelé smlouvu schválili.

Dále pan místostarosta Humpál a někteří zastupitelé informovali o probíhajících a připravovaných akcích.
Budova MAVL&MIM na prodej
Společnost MAVL & MIM a.s. nabídla městu budovu, která je součástí areálu zimního stadionu. Bližší podmínky nebyly zveřejněny, podle našich informací by město mohlo mít o budovu zájem, ale výrazně se liší představy o její ceně. Jednání budou pravděpodobně pokračovat.

Doména www.milevsko.cz
Společnost KOMPAS Milevsko s.r.o. souhlasila na zasedání Městské rady dne 27.5.1999 s prodejem své Internetové domény Městu Milevsku za 300.000 Kč. Platnost nabídky vypršela 1.7.1999, aniž by společnost KOMPAS Milevsko jakoukoliv písemnou nabídku obdržela. Další jednání o převodu domény jsou proto bezpředmětná.

Nový vedoucí sociálního odboru
V náročném výběrovém řízení byl na místo nového vedoucího sociálního odboru Městského úřadu vybrán pan Kotalík, stávající pracovník źivnostenského útvaru Městského úřadu. Tím se zároveň uvolnilo jeho stávající pracovní místo, které bude obsazeno dalším výběrovým řízením.

Jednací řád opět odložen
Bez bližšího vysvětlení bylo již potřetí odloženo schválení nového jednacího řádu Městského zastupitelstva. Protože během prázdnin se zastupitelstvo nesejde, dočkáme se nového jednacího řádu nejdříve v září 1999 (nedojde-li k dalšímu odkladu).

Co s telefonní ústřednou ?
Stávající telefonní ústředna Městského úřadu Siemens pro 50 poboček pocházející z roku 1995 zažila letos několik poruch, s jejichž odstraněním si pracovníci firmy Siemens podle informace JUDr.Čunátové příliš nepospíšili. Navíc odstraňování těchto poruch není zahrnuto v preventivní údržbě, za kterou Město Milevsko platí společnosti Siemens 6.000 Kč měsíčně. Situaci již obhlíží konkurenční telekomunikační firma DeTeWe nabízející městu výměnu stávající ústředny za novou za podmínek možná trochu příznivějších. Zastupitel Solař naopak doporučuje stávající ústřednu ponechat a zrušit pouze servisní smlouvu se Siemensem. Jiná firma by tutéž práci odvedla za podstatně nižší cenu (např. Telecom nabízí 1.800 Kč měsíčně).


Nové investice
Radní pan Beneš seznámil přítomné s plánem investic na rok 1999. Z něj citujeme některé akce :

Opravy vodovodu a kanalizace na starém sídlišti
Rozšíření skládky Jenišovice
Kotelna 1. Mateřská škola
Rekonstruce 1. patra Polikliniky
Smažící pánev pro školní jídelnu 2. základní školy
Rozšíření pohřebiště
Informační systémy - rozšíření přístupu k Internetu, Přechod na rok 2000, propojení počítačové sítě
Oprava vodojemu Zvíkovec
Oprava staré radnice - namísto fasády zadní části budovy doporučeno opravit nejprve střechu, krov a izolace. Jinak by opravená fasáda moc dlouho nevydržela.
Kašna na náměstí - zatím došel jediný architektonický návrh, počká se, až bude možno vybrat z více variant.

autor:PavelBolek
Pavel Bolek           
Za půvabem do Bechyně / 15.06.1999
V neděli 6. června v Bechyni vyvrcholil Festival divadelního a slovesného umění spojený s přehlídkou folkové a komorní hudby. Hlavním lákadlem nedělního odpoledne byla soutěžní přehlídka souborů mažoretek z celé republiky.

Diváci - a byla jich na tak horký den spousta - mohli obdivovat jejich propracovaná vystoupení, nápadité kostýmy i úsměvy, které na tvářích mažoretek vydržely i přesto, že až příliš často selhávala technika, a ony musely bavit publikum i bez hudby.

Zajímavé bylo také vystoupení známého svalovce, který si říká Železný Zekon a který se nechal přejet felicií bechyňského starosty. Další známou osobou odpoledne byla krasavice Monika Žídková , Miss Evropa ´95, která zasedala v porotě a rozdávala autogramy malým slečnám. K tomu zpíval Jiří Halekal, chlubící se tím, že zpívá jedině živě, s humorným vystoupením přispěli pánové Sobota a Srstka.

Celou show uváděl Petr Jančařík. Ti, kdo v neděli zavítali do Bechyně, se mohli přesvědčit, že jeho úvodní slova o tom, že toto odpoledne je věnováno půvabu a kráse, nebyly pouhou frází.

autor:Iva Hanzlíková
Iva Hanzlíková           
Kovářov patřil lidovému umění / 09.06.1999
Devatenáct souborů dospělých i dětí se v pátek a v sobotu 4. a 5. června představilo na IV. setkání jihočeských folklorních souborů v Kovářově. Pořádající soubor Kovářovan letos slaví 15 let svého trvání, dětský soubor Kovářovánek byl založen před pěti lety. Mezi vystupujícími soubory byl také třiačtyřicetičlenný švýcarský soubor Jodlerchorli Zytroseli.

Etnografka Vlasta Ondrušová při zahájení festivalu mimo jiné řekla:”Význam činnosti folklorních souborů zatím nedokážeme docenit. V době, kdy mizí hranice mezi státy, je důležité, aby si regiony zachovaly svůj kolorit. Toto bohatství našich předků musíme uchovat i pro další generace.”

Kovářovské setkání organizoval kromě obce Kovářova také Ústav lidové kultury ve Strážnici a Folklorní sdružení ČR.

Přehlídkám souborů předcházel jarmark, na němž se představila například Věra Pichová se svým hrnčířským uměním, Štěpánka Candrová se věnovala paličkování krajkových obrázků, Jarmila Straková se chlubila, co všechno se dá vytvarovat ze slaného těsta.

Návštěvníci folklorního setkání si akci vesměs pochvalovali. Ozývaly se hlavně hlasy, podle kterých jsou setkání podobného druhu nesmírně významné pro národní sebeuvědomění a oživení dávných tradic.

autor:Iva Hanzlíková
Iva Hanzlíková           
Parkurová sobota v Přeštěnici / 09.06.1999
Příjemnou tradicí se stávají jezdecké závody ve vesnici Přeštěnice u Milevska. V sobotu 5. června je tu podruhé pořádal Jezdecký klub MAVL Milevsko spolu s Penzionem Přeštěnice. Milovníci parkurového skákání si rozhodně přišli na své, ale nenudili se ani ti, kteří sem zavítali spíše náhodou.

A výsledky? V kategorii žen si pro zlato “doskákala” Kateřina Hanušová s koněm Walli z kladenské stáje. V kategorii mužů to byl Jiří Majer s koněm Noon Santa, taktéž z Kladna.

Zasoutěžily si i děti do 14 let. Nejlepší byla Lenka Kocourková a její klisna Arabela z jezdeckého oddílu Březnice.

Za rok nashledanou!

autor:Iva Hanzlíková
Iva Hanzlíková           
Městské zastupitelstvo 2. června 1999 / 05.06.1999
7. zasedání Městského zastupitelstva

Obsah
Prodej pozemků
Odpis pohledávek
Prodej bytů
Jednací řád
Hospodaření podniku Služby Města Milevska
Příspěvek na Kosovo
Diskuse, návrhy, připomínky
1. Prodej pozemků v ulici Za Krejcárkem
Manželé Smetánkovi a manželé Truhlářovi požádali o odprodej pozemků 120m2 a 158m2 u jejich domů. Tyto pozemky užívají již 30 let s tím, že je omylem považovali za součást původní parcely, kterou koupili. (Geometři ji špatně vytyčili ?) Nyní svůj omyl zjistili a chtějí celou záležitost majetkově dořešit. Zastupitelstvo prodej schválilo za cenu 100Kč/m2. O nájemném za 30 let užívání zastupitelstvo nejednalo.

Prodej pozemku v ulici J.Kytky
Manželé Kazimourovi koupili v roce 1993 od města zahradu. Při zaměření sousedních pozemků v roce 1997 bylo zjištěno, že si omylem si zaplotili výměru větší o 19m2. Nyní žádají o prodej zaplocené části. Zastupitelstvo záměr schvállilo za cenu 100Kč/m2.

Převod státního pozemku do vlastnictví města
Část parcely 504/1 o výměře 2.686m2, kterou tvoří zeleń mezi domy v ul. B.Němcové a Kpt.Sažinova, se na základě zákona č.172/1991 bezplatně převádí do vlastnictví Města Milevska.


2. Odpis pohledávek za obcí Veselíčko
V letech 1993-1997 účtoval MěÚ Milevsko okolním obcím úhradu neinvestičních nákladů za žáky, kteří v nich měli trvalý pobyt a chodili do škol v Milevsku. Jak se později ukázalo, údaje MěÚ o počtu těchto žáků nebyly přesné, a dotčené obce uznaly za oprávněné náklady nižší. Neoprávněně vyúčtované náklady vůči obci Veselíčko v hodnotě 5.839Kč rozhodlo zastupitelstvo odepsat.


3. Prodloužení termínu koupě bytu manželů Petrákových
Manželé Petrákovi požádali o odložení termínu uzavření kupní smlouvy na byt o jeden měsíc, aby peníze ve spořitelně mohli vybrat po uplynutí výpovědní lhůty a nemuseli platit poplatky za předčasný výběr. Tento bod programu vyvolal diskusi zastupitelů o tom, jak k podobným žádostem přistupovat. (Zastupitelka Jelínková navrhla, aby termíny byly prodlužovány maximálně o dva měsíce. Zastupitel Třeštík doporučil nedělat obecné zásady, ale řešit případy jednotlivě. Zastupitel Hobzek navrhl řídit se doporučením Městské rady, která zná situaci žadatelů lépe než zastupitelstvo. Žádost byla schválena.

Prodloužení termínu koupě bytu nájemců v domech č.p.808 a 789
Dvanáct nájemců z č.p. 808 podle jejich slov uvedla v omyl paní Nováková z realitní kanceláře NOVA REAL, když jim sdělila, že předpokládaný termín uzavření kupní smlouvy na byt říjen 1999. Nyní jim byly předloženy smlouvy s termínem 14.7.1999. S tím nájemníci nepočítali, peníze nemají připravené, a žádají proto o odklad do 15.11.1997.

Panu Ševčíkovi z č.p. 789 končí stavební spoření v roce 2000, proto žádá o prodloužení lhůty o jeden rok.

Paní Buzková si nestihla zajistit potřebnou hotovost do 15.6.1999, proto žádá o prodloužení termínu o 6 měsíců.

V diskusi zastupitel Kotrba doporučil, aby při oddálení termínu splatnosti byla placená suma zvýšena o přiměřený úrok, o který přijdou ti, kteří platí včas. Místostarosta Humpál řekl, že každý věděl včas, že bude kupovat byt, a že hrozí nebezpečí laviny žádostí o stále delší a delší odklady. Starostka Stráská navrhla stanovit všem žadatelům stejný termín prodloužení do 15.prosince 1999 (bez úroků). Návrh byl zastupiteli schválen.

Prodej volného bytu 1+2 č.19 v domě č.p. 816, ul. Nádražní
Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej tohoto bytu paní Jaroslavě Šabatkové, která byla jednou z pěti zájemců a nabídla nejvyšší sumu 381.000Kč.

Prodej obsazeného bytu č.18 v domě č.p. 816, ul. Nádražní
Tento neprodaný byt s nájemcem byl v souladu se schválenými zásadami přednostně nabídnut ostatním nájemcům v domě. Zájemci byli původně dva, rozhodnout mělo losování. Jeden z nich si to však rozmyslel, a proto byt včetně poměrné části zastavěného pozemku získá druhý zájemce pan František Prášek za kupní cenu 100.301Kč.


4. Jednací řád Městského zastupitelstva
Ani na tomto zasedání nedošlo ke schválení nového jednacího řádu, neboť k němu stále přicházejí připomínky. Lhůta pro připomínky byla prodloužena do 11. června, aby na příštím zasedání zastupitelstva mohlo být přijato definitivní znění.


5. Hospodaření společnosti Služby Města Milevska s.r.o. za rok 1998
Městské zastupitelstvo je valnou hromadou společnosti. Zastupitel Třeštík informoval z pozice člena dozorčí rady, že na rozdíl od předchozích let je společnost za poslední 3 roky zisková, nemá nedobytné pohledávky a její hospodaření je stabilní bez vážnějších problémů. V roce 1998 vytvořila zisk po zdanění 394.900Kč, z něhož půjde 100.000Kč do sociálního fondu společnosti a zbytek bude ponechán jako nerozdělený zisk. Zastupitelstvo výsledek hospodaření a rozdělení zisku schválilo.


6. Příspěvek Kosovu
Město Milevsko přispěje částkou 30.000Kč do veřejné sbírky "Češi Kosovu" organizované Ministerstvem zahraničních věcí ČR.


7. Návrhy na nové záležitosti, připomínky a dotazy
Zastupitel Kotrba připomněl nutnost opravy vozovky v Jeřábkově ulici a doporučil opravu fasády na zadní straně radnice (tajemník Ing. Setikovský vysvětlil, že oprava fasády je finančně náročná, a proto byla odložena).
Dále připomněl, že by se Město mělo postarat o obnovu koupaliště (pláž na Pytláku je ve špatném stavu, jiné koupaliště není) a náměstí (zchátralá kašna, nevyužitá plocha).

Místostarosta Humpál informoval, že od 1.6. se začnou vybírat parkovací poplatky na náměstí.
Proběhne také jednání s ČSAD o přeměně části autobusového nádraží na parkoviště nebo tržiště.
Plánuje se oprava střechy městského kostela, probíhají jednání s Premonstráty.
Definitivní oprava Jeřábkovy ulice je plánována až v roce 2000 po dokončení plynofikace a opravy hlavního vodovodního řádu VAKem. Letos by mělo dojít k provizorní opravě umožňující bezpečný silniční provoz.
Z řad občanů jsou připomínky, že Služby Města Milevska na některých místech nesečou trávu. Jedná se o pozemky jiných vlastníků nebo nájemců než Města. Vlastníkům a nájemcům bude nabídnuto sekání za úhradu.
Kdo bude novým velitelem městské policie se ještě nerozhodlo, zvažuje se vyhlášení konkursu.

Zastupitelka Machartová upozornila na potřebu vybudování spojovací cesty mezi Píseckým předměstím a Komenského ulicí ve směru přes stadion. Denně zde chodí proudy lidí a tím trpí zeleń. Také vysvětlila, kam zmizely stromečky vysázené na stadioně : Vypiplané keříky byly předány do péče sportovcům, ti je nechali obrůst vysokou travou a společně s ní je pak posekali. Zbytek zašlapali chodci ...
Dále navrhla, aby městská policie kontrolovala pořádek za zahradami. Lidé si na městských pozemcích dělají komposty, odkládají zde věci atd. Budou pak za čas chtít tyto pozemky odkupovat z důvodů dlouhodobého užívání ? (Místostarosta Humpál odpověděl, že to policie již kontroluje).

Zastupitel Bernot připoměl, že je potřeba obnovit značení přechodů pro chodce.

Zastupitel Kalina upozornil, že parkovací lístky vydávané Službami Města Milevska vypadají jako papírky naškubané z pytlíku. (Místostarosta Humpál přislíbil řešení).

Občanka Eva Veselá upozornila na špatnou péči o atletickou dráhu na stadioně, která zarůstá travou. Pokud se včas nezasáhne, bude její obnova velmi nákladná. Místostarosta Humpál odpověděl, že dráhu má v pronájmu fotbalový klub FC ZVVZ Milevsko, se kterým bude vyvoláno jednání.

Starostka Stráská informovala, že konečná verze návrhu Územního plánu bude v nejbližší době vyvěšena a následně předložena zastupitelům ke schvální. Případné další požadavky doporučuje řešit změnou Územního plánu nejdříve za 6 měsíců po jeho schválení.

Příští zasedání Městského zastupitelstva bude ve středu 30.6.1999 od 17 hodin.

autor:Ludmila Kolářová,Pavel Bolek
Ludmila Kolářová           
Božetická neckyáda / 03.06.1999
Všechno bylo tak, jak má. Slunce pralo, fronta na pivo nebo limonádu se zdála neskutečná, potkávali jste lidi, které jste neviděli rok (naposledy loni při neckyádě), děti troubily na pouťové trumpetky, muži se pyšnili svými nastrojenými manželkami v pestrých šatech.
Ve vodě se na neckách předháněli závodníci, navzájem se nosili přes dlouhou, úzkou lávku, vyhrávali dárkové koše a komentátor soutěže byl tradičně roztomile roztržitý a “lidový.”
Jednoduše to byla jedna z těch pouťových neděl, které se zdají být zdánlivě banálními, a přesto se jich rok co rok účastníme a říkáme si: “To to ale zase uteklo.”

autor:Iva Hanzlíková
Iva Hanzlíková           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]