Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Co s dividendou? / 24.11.2000
Valná hromada ZVVZ a.s. rozhodla, že v letošním roce vyplatí svým akcionářům dividendy. Město Milevsko vlastní 5% akcí a od ZVVZ a.s. by tedy mělo obdržet 2.776.720 Kč. Protože ZVVZ není natolik finančně silná, aby mohla tuto částku bez pomoci úvěru vyplatit, nabídla městu jako kompenzaci za dividendy bývalou administrativní budovu závodu Montáže. Tato nabídka se městu jeví jako výhodná, protože užitná hodnota objektu převyšuje objem dividend. A navíc město nemá zájem rozšiřovat problémy významnému zaměstnavateli místních obyvatel.

Převod nemovitostí jako náhrady za neuskutečněnou výplatu výnosu z dividend byl součástí 24. jednání městského zastupitelstva. Jeho členové převod schválili, hlasováno ale bylo až po bohaté diskusi. Padla otázka, zda je budova pro město opravdu výhodnější než peníze, a také návrh, že by město mělo pověřit znalce, který by vypracoval plán budoucích investic. A úvaha, zda je vůbec naturální výplata dividend možná. Pak Mudr.Hobzek položil základní otázku: "Co s ní?"

Podle vypracované studie by budovu bylo možné přestavět na ubytovnu se 43 pokoji (náklady cca 2,4 mil.Kč), nebo v ní vybudovat 24 malometrážních bytů (náklady cca 5 mil. Kč + zateplení budovy). Proti druhé variantě hovoří to, že objekt není v zóně určené pro bydlení, a náklady na přestavbu by silně zvýšily deficit rozpočtu na rok 2001.

Starostka Mgr. Stráská připomněla, že cena je pro město výhodná a že město nezná rozsah služeb, které bude muset zajišťovat v souvislosti se statutem obce 3.stupně. Je možné, že v blízké době bude potřebovat velké množství kanceláří. Na holobyty by podle starostky bylo budovy škoda. Pokud by město nenašlo vhodné využití, může budovu nějaký čas podržet a pak prodat. Zastupitelka Slunéčková podporuje levné ubytování pro turisty, které v Milevsku chybí. Zastupitel Solař navrhl, že část budovy by mohla být využívána jako zázemí pro opuštěné matky - podobně jako Domov sv. Alžběty ve Veselíčku.

Máte jiný nápad, jak by bylo možné novou budovu města využít? Pište, volejte, mailujte!

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Byt na prodej / 24.11.2000
Městské zastupitelstvo vyhlásilo záměr na prodej bytu v ulici Karla Čapka, č. p.786 (na starém sídlišti). Jedná se o volnou bytovou jednotku I. kategorie, velikost 1+2. Je vybavena kuchyňskou linkou, el. sporákem, spížní skříní, el. ohřívačem vody, ústředním vytápěním, vodoměrem na studenou vodu, vanou, umyvadlem, kompletním WC. Součástí bytu je také balkón a sklep. Celková podlahová plocha (včetně příslušenství) měří 66,25 m2.

Byt bude prodán tomu, kdo podá nejvyšší nabídku. Výchozí cena je 219.096 Kč plus cena za poměrnou část zastavěného pozemku 3.067 Kč. (Bližší informace obdržíte na městském úřadě). Takže - pokud nemáte byt (nebo vás to v tom co máte nebaví), neváhejte!

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Nové územní uspořádání / 24.11.2000
Vznikem krajských zastupitelstev začal proces zásadní reformy státní správy a samosprávy. Dojde ke změně územního uspořádání, během dvou let budou zrušeny okresní úřady a pravomoci přejdou na tzv. pověřené obce III.stupně. Naši zastupitelé odsouhlasili, aby se touto obcí stalo také Milevsko. Město nyní deklaruje vůli přijmout jakékoli obce, které budou mít zájem o připojení k jeho správnímu území.

Ministerstvo vnitra předložilo model, jak by nové správní obvody mohly vypadat. Podle něho by do obvodu Milevska mohly patřit tyto obce: Kožlí, Orlík nad Vltavou, Králova Lhota, Probulov, Nevězice, Smetanova Lhota, Varvažov, Kovářov, Hrazany, Kostelec nad Vltavou, Hrejkovice, Zbelítov, Osek, Jickovice, Kučeř, Zvíkovské Podhradí, Oslov, Květov, Jetětice, Temešvár, Podolí I, Bernartice, Křenovice,Veslíčko, Stehlovice, Křižanov, Zběšičky, Opařany, Sepekov, Okroulá, Branice, Božetice, Přeštěnice, Přeborov, Zhoř,Vlksice, Nadějkov a Chyšky.

Ministerstvo při návrhu území zvažovalo dvě kritéria: vzdálenost obcí od města, které se jeví jako příhodné pro sídlo městského úřadu, a počet obyvatel předpokládaného správního okrsku. Všechna ostatní kritéria (terénní specifika, dopravní obslužnost, tradice, atd.) jsou zvažována samotnými obcemi. Jejich starostové obdrželi dotazníky, do kterých po projednání v zastupitelsvu napíší stanovisko, jak chce být obec zařazena. Na jednotlivých obcích tedy záleží, jaké území bude náš budoucí správní obvod pokrývat.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Město prodá šicí stroje / 24.11.2000
Město odprodá stroje pro textilní výrobu - několik kusů šicích strojů a jednu strojní pilu. Kupujícím je firma J.M.Straka s.r.o., která si před časem tyto deset let staré stroje od města pronajala. Stroje jsou opotřebené a firma vedle placení nájemného ještě investovala do jejich oprav a výměny vadných dílů. Nyní už bude investovat do svého.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Hokejisté vypověděli smlouvu / 30.06.2000
Hokejový klub HC Milevsko vypověděl městu smlouvu na provoz areálu Zimního stadionu. Od 1.7.2000 provozuje areál majitel - Město Milevsko, které s ním přebírá 3 zaměstnance a 3 podnájemníky. HC si bude od města pronajímat jen ledovou plochu. Cena se pohybuje v srpnu a září kolem 1500 Kč/h, v ostatních měsících 1000 Kč/h. HC dostane slevu 75% za podmínky, že ve zbylém čase dá městu zdarma k dispozici šatny. Ty má HC bezplatně pronajaté od firmy MAVL & MIM do konce roku 2000.

Zastupitelstvo návrh podmínek pro HC Milevsko schválilo.

Reakce zastupitelů
Vladimír Kotrba
Sleva 75% z nájemného za ledovou plochu je pro HC nedostatečná a může vést k likvidaci hokeje. Doporučuje rozhodnutí zastupitelstva odložit vzhledem k personálním změnám, které proběhly nadávno ve vedení HC Milevsko.

Martin Třeštík
Sleva je tak vysoká, že HC na tom bude od 1.7.2000 finančně stejně jako do 30.6.2000, kdy provozovalo areál samo. Bude sice muset platit nájemné za led, ale ubydou mu náklady na provoz areálu.

Bohuslav Beneš
Město nemůže pokrýt veškeré potřeby HC Milevsko. Zatím dává co může, a pokud to HC nestačí, musí si buď sehnat další peníze sami nebo rezignovat na udržení v profesionální soutěži. V žádném případě to však neznamená zánik hokeje v Milevsku - na žáky, mládež a amatérské soutěže se peníze v rozpočtu města vždy najdou.

autor:Pavel Bolek
Pavel Bolek           
Co je projekt GERLACUS? / 30.06.2000
Dne 28.6.2000 Městskému zastuitelstvo projednávalo projekt na založení "Obecně prospěšné společnosti GERLACUS", který předložili Martin Třeštík, Petr Bašík, Jiří Kálal a Vladimír Šindelář.

Cílem projektu má být "zásadní a trvalé oživení turistiky v milevském regionu".

Motto autorů: "Za poněkud více peněz podstatně více muziky, zejména takové, jaká se dosud nehrála, ale bylo by dobré ji slýchat."

Plnění cíle projektu má zajišťovat nově založená nezisková organizace GERLACUS, kterou založí a budou kontrolovat: Řád Premonstrátů
Spolek pro mezinárodní spolupráci
Spolek pro rozvoj kultury
Sdružení obcí milevska
Město Milevsko.

Předmětem činnosti organizace GERLACUS má být především: Shromažďovat a poskytovat informace o regionu (turistické cíle, doprava, ubytování)
Propagace regionu v ČR a v zahraničí, vydávání periodické tiskoviny
Organizace turistického, kulturního a společenského využití milevského kláštera
Převzetí prostředků a agendy Informačního centra Datamat od Městské knihovny
Spolupráce a koordinace činnosti Domu kultury a Milevského muzea

Personálně mají činnost organizace GERLACUS zajišťovat 4 placené osoby (ředitel, asistent, vedoucí IC, pracovník)
Financovat činnost organizace GERLACUS má trvale Město Milevsko, z malé části i ostatní zakladatelé. Předpokládané roční náklady jsou kolem 1,8 mil.Kč.

Reakce zastupitelů
Ivana Stráská
Budoucnost milevského regionu je především v turistice a drobném podnikání, proto je třeba navrhovanou aktivitu podpořit. Tento projekt přinese dlouhodobě ekonomický prospěch celému regionu. Ve Francii jsem navštívila několik měst srovnatelných s Milevskem a všude měli turistickou agenturu financovanou převážně z městského rozpočtu.
Martin Třeštík
Projekt sice není dokonalý, ale je dost podrobný na to, aby zastupitelé rozhodli, zda se v něm má pokračovat. Založení nové neziskové organizace je nezbytné, aby tato organizace mohla čerpat dotace z rozpočtů nejen Města Milevska, ale i okolních obcí, případně z prostředků EU. Město samo takové dotace čerpat nemůže.
Dotace obcí a EU však podle předloženého projektu pokryjí jen malou část nákladů - zbytek stejně zaplatí Město Milevsko (poznámka redaktora).
Ondřej Bernot
Navrhované činnosti má v náplni práce Informační centrum DATAMAT, do něhož město vložilo nemalé prostředky. Jestliže své úkoly neplní, je třeba hledat a odstraňovat příčiny, ne zakládat další firmu a dávat do ní další peníze. Projekt také neobsahuje žádná kritéria hodnocení úspěšnosti organizace ani výši zřizovacích výdajů.
Dagmar Novotná
Budoucnost milevska není jen v turistice, ale i v zemědělství a průmyslu. Neplní-li DATAMAT svou funkci, může z toho Městský úřad jako zřizovatel vyvodit důsledky. Není třeba a plýtvat penězi na zakládání další neziskové organizace.
Zdeněk Hobzek
Rozvoj turistiky v Milevsku je třeba urychlit, ale nemusí to být formou zakládání nové organizace. Potřebné činnosti může zajišťovat třeba pověřený pracovík Městského úřadu. Co se týká názvu projektu, doporučuji změnu z GERLACUS na MILEVSKO. Slovo GERLACUS má sice podle autorů symbolizovat prvního milevského opata Jarlocha, ale většině milevšťáků ani turistů dnes nic neříká. Zato slovo MILEVSKO je nejen název města, ale i název regionu.

Zastupitelé nakonec rozhodli, že Město Milevsko přistoupí k projektu GERLACUS jako jeho hlavní a dlouhodobý garant. Proti hlasovali zastupitelé Ondřej Bernot a Dagmar Novotná.

autor:Pavel Bolek
Pavel Bolek           
Setkání osobností v Milevsku / 22.06.2000
V sobotu 17.června 2000 se v amfiteátru Domu kultury v Milevsku konalo první setkání významných osobností z Milevska a okolí. Součástí akce byla autogramiáda a rozhovory s aktéry, moderované Markem Neumannem a Karlem Reinišem. Hudební doprovod zajistil RM band muzikantů Jindřicha Müllera a Ivana Radosty.

Z jedenácti pozvaných osobností se setkání zúčastnili:
Markéta Svobodná
2.Vicemiss a Miss Sympatie 2000

Hokejista Radek Ťoupal
Začínal v Milevsku, hrál na zimních OH, MS, později ve Finsku a v Německu

Motocyklista Jaroslav Huleš
Účastník MS silničních motocyklů,
nyní jezdec italské stáje ITALJET

Režisér Vlastimil Venclík
milevský chalupář a tenista.
Filmy: Nezvaný host, Společenská hra, Národ sobě, Zpráva o strachu a násilí, Zpráva o dvou osudech,...

Cyklista Jan Kubeš
držitel 8 medailí z MS a ME,
trénoval ZVVZ Milevsko, reprezentaci ČSSR a SRN

Hokejista Radek Dvořák
Pochází z Tábora, Mistr světa z roku 1999,
hráč NHL New York Rangers

Hokejista Roman Žák
obránce IHC Písek, bavič,
od nové sezony hráč HK Becherovka K.Vary

Motokárař Jindřich Vácha
Pochází z Písku, čtyřnásobný mistr republiky,
tovární jezdec VM Motosport Racing Team

Motocyklista Antonín Klatovský
bydlí v Božeticích, držitel tří medailí z MS na ledové ploché dráze

Celou akci připravil bývalý hokejový brankář ZVVZ Milevsko Julius Maar, který v současné době provozuje v Milevsku masérské služby, solárium a perličkové koupele.
Akce byla sponzorována řadou firem z Milevska a okolí. Výtěžek - šek na 77.000 Kč byl v závěru autogramiády předán Unii Roska, která pomáhá nemocným s roztroušenou sklerózou.


autor:Pavel Bolek
Pavel Bolek           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]