Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Maškary 99 / 17.02.1999
Pohádkový les
Zveme malý, zveme velký, pojďte s námi do pohádky
v sobotu 28.8.1999 od 13 do 15 hodin
Skřítkové a lesní víly,
s obrem přijďte změřit síly.
Taky čerti v tmavém pekle,
čarodějnic kdo se lekne ?
Šašek, princ i indiáni
budou tady všichni s vámi,
Růženka co stále spí,
děd Vševěd zas všechno ví.
A tak přijďte spolu s námi
rozloučit se s prázdninami.

Letos již počtvrté do pohádkového lesa kolem Pytláku Vás srdečně zve
Maškarní sdružení Milevsko

Připravena je spousta her a krásné ceny.

Připili jste si na zdraví s maškarou?
Po celou dobu masopustního průvodu sněžilo. Nezdálo se, že by kvůli tomu byl někdo moc nerad. Sníh nad městem vypadal pohádkově - a navíc tu byla možnost koupit si u stánku grog, nebo si rovnou připít s některým z příslušníků zvířecí říše.
Žádné rozpaky nemohly být na místě. Masopust je přece obdobím, kdy si člověk nejintenzivněji uvědomuje své pozemské bytí, a především jeho radosti a slasti. Má se radovat, jíst a pít, tancovat a smát se. Jednoduše si to užít, protože zakrátko přijde doba půstu.

Nejsem si jista, zda účastníkům sobotního masopustního reje připadalo důležité připomenout si symboliku rituálů našich předků, nebo zda-li se přišli spíše uvolnit a “podívat se na masky”; stejně tak, jako se chodí na kolotoče nebo do ZOO. Domnívám se, že se jednalo především o to koukání, o zpestření odpoledne a “něco pro děti.” A říkám to bez jakékoli trpkosti a tolik módní nostalgie po starých dobrých časech.

Doba je zkrátka jiná. Je rychlejší. Neptá se PROČ, ale JAK. A hlavně: Všichni ti úžasní trestanci, husité, velbloudi a bludičky nechodí ulicemi proto, abychom měli spřádat složité metafyzické úvahy. Myslím, že jejich největším posláním je vnuknout divákům pocit, že při masopustu je celkem veselo. A za rok bude zas.

autor:Iva Hanzlíková
Iva Hanzlíková           
Zdá se vám naše nabídka výhodná? / 06.02.1999
Stihneme odpovědět do 14 dnů?

Vážený pane tajemníku,

Odpovídám na Váš dopis ze dne 25.1.1999 týkající se možností oficiální prezentace Města Milevska v doméně www.milevsko.cz.

1. V úvodu píšete, že naši nabídku na tvorbu a prezentaci stránek Města Milevska v naší doméně www.milevsko.cz nemůžete přijmout, protože máte výhodnější již rozpracovanou nabídku v rámci projektu “Města a obce online”. Mne i naše čtenáře by zajímalo, v čem konkrétně je tato nabídka výhodnější, kdo je jejím autorem, jaké služby nabízí a za jakou cenu. Také laskavě uveďte, kdo prováděl porovnání obou nabídek a zda a kdy o nich již jednala městská rada nebo zastupitelstvo. V neposlední řadě laskavě uveďte, kdo rozhodl, aby Město Milevsko zadalo tvorbu svých www stránek organizaci, která pro ně není schopna zajistit požadovanou doménu. Zveřejnění těchto informací bude pro nás dobrým výchozím bodem k dalšímu jednání.

2. Souhlasím s Vámi, že stránky www.milevsko.cz mají mít charakter informativní, a také ho mají a mít budou, dokud je bude vlastnit naše společnost. Můžete se o tom kdykoliv přesvědčit. Na druhé straně bych se zase já rád přesvědčil o charakteru oficiálních www stránek Města Milevska, které byly v poslední době prostřednictvím firmy Datamat několikrát inzerovány v místním tisku v souvislosti s propagací komerčních aktivit. Žádám Vás proto o sdělení jejich www adresy. Doufám, že stránky již existují, jinak by šlo o klamavou reklamu. Děkuji.

3. Pokud se týká Vámi požadovaného ocenění domény www.milevsko.cz, pokusil jsem se odhadnout její hodnotu i přesto, že vůbec nemáme v úmyslu ji prodat. Při započtení všech vynaložených nákladů, očekávaných výnosů v příštích 5 letech a skutečnosti, že tato doména je již součástí image naší firmy, má pro nás k dnešnímu dni cenu 300.000 Kč. Má-li pro Město Milevsko větší cenu, pak je o čem jednat. V opačném případě znovu zvažte naší nabídku na spolupráci zaslanou Vám v minulém dopise, popřípadě Vám doporučujeme zaregistrovat si jinou doménu (např. www.mesto-milevsko.cz je dosud volná). I v tomto případě by však bylo vhodné informovat daňové poplatníky, co je to bude stát.

4. Závěrem bych Vás chtěl upozornit, že zatímco mi ve svém dopise z 25.1.1999 nabízíte jednání o převodu domény, na jejíž ocenění mi dáváte lhůtu 14 dnů, Vaše podřízená paní Ing. Jana Nováková odeslala již 20.1.1999 na organizaci CZ-NIC žádost o zahájení sporu proti nám, ve které navíc uvádí některé nepravdivé údaje. Tento rozpor mezi Vašimi slovy a činy Vaší podřízené mne překvapuje, a prosím, abyste mi jej vysvětlil. Děkuji.

S pozdravem

Ing. Pavel Bolek, jednatel
Pavel Bolek           
Čeká nás soud? / 07.01.1999
Začalo to tímto dopisem :

Co na to odpovědět..?

Vážený pane tajemníku,

Odpovídám na Váš dopis ze dne 14.12.1998 týkající se možností oficiální prezentace města Milevska v doméně www.milevsko.cz.

Majitelem této domény je již několik měsíců naše společnost. Snažíme se zde poskytovat nezávislý informační servis pro obyvatele i návštěvníky našeho města. Počítáme také s rozsáhlou prezentací místních podniků a institucí. V jejím rámci Vám nabízíme několik možností spolupráce :

Publikování úředních informací Městského úřadu dodaných v elektronické formě zdarma.
Vytvoření oficiálních www stránek Městského úřadu, jejich publikování a správa v naší doméně www.milevsko.cz nebo v jiné dosud volné doméně podle objednávky Městského úřadu (ceník přikládám).
Vytvoření a pronájem domény 3. úrovně (např. www.mesto.milevsko.cz) se samostatným přístupovým jménem a heslem.
Přijetí některého z návrhů pod bodem 2 nebo 3 zajistí Městskému úřadu požadovanou kontrolu nad obsahem svých stránek. Budu-li pozván, podrobnosti rád vysvětlím Městské radě nebo zastupitelstvu, až budou o těchto návrzích jednat.

Nechcete-li si objednat naše služby, ale máte připomínky k obsahu našich stránek, laskavě nám napište, co konkrétně bychom měli zlepšit. Za každou připomínku Vám budeme vděčni.

Ve Vašem dopise zpochybňujete “právo” naší společnosti na doménu www.milevsko.cz. Nevím, jaké právo máte na mysli. Z hlediska obchodního je naše právo na uvedenou doménu nezpochybnitelné. Vzniklo tím, že jsme si tuto volnou doménu včas zaregistrovali a zaplatili příslušné registrační poplatky.

Co se týká “morálního práva”, nevím, jak je definováno, ale mám pocit, že ani s ním nejsme v rozporu. Název naší společnosti obsahuje dvě slova : “Kompas” a “Milevsko”. Protože doménu www.kompas.cz má již zaregistrovanou jiná společnost, zvolili jsme pro naši doménu název www.milevsko.cz.

Za nedovolené používání městského znaku se omlouvám. Pokud jsme tím způsobili městu nějakou prokazatelnou škodu, jsme připraveni ji nahradit. V současné době jsme Městský znak z našich stránek již odstranili a znovu jej tam umístíme pouze se souhlasem Městské rady nebo zastupitelstva, pokud jej obdržíme. Zároveň Vás prosíme o informaci, jaký právního předpis upravuje možnosti používání městského znaku (např. řada soukromých automobilů má vylepený Městský znak pravděpodobně bez souhlasu Městské rady a zastupitelstva).

Vaši žádost o uvolnění domény nemůžeme akceptovat, neboť má pro naši společnost do budoucna velký podnikatelský význam. Pokud byste měli zájem doménu odkoupit, jsme připraveni k jednání, ale upozorňujeme, že cena by nám měla nahradit veškeré dosud vynaložené náklady a očekávané příjmy z provozu domény za příštích 5 roků.

S pozdravem

Ing. Pavel Bolek, jednatel
Pavel Bolek           
Milevsko má doménu ! / 30.12.1998
Milevsko má doménu !
(na rozdíl od Písku)
Ano, Milevsko má již od 9. července 1998 svou internetovou doménu se snadno zapamatovatelným názvem www.milevsko.cz. Najdete v ní aktuality z jednání zastupitelstva, komentáře, rozhovory s významnými osobnostmi, historii, fotografie a mapu města, seznam podniků a institucí (už jste se zaregistrovali ?), bezplatnou i placenou inzerci a řadu užitečných odkazů (obchodní rejstřík, jízdní řády, akcie, informace pro podnikatele a další). Co je však nejdůležitější: Ta doména je nás všech - milevských občanů. Všichni máme možnost podílet se na její tvorbě svými články, názory, inzeráty, fotografiemi, připomínkami a návrhy na další vývoj. Buďte hrdí na tuto možnost, kterou má jen málo měst, a využijte jí. Vždyť svoje necenzurované názory můžete publikovat v plném znění ! Doménu totiž nevlastní žádný úřad, ale soukromá společnost Kompas Milevsko s.r.o., která provoz domény i tvorbu stránek hradí ze svých prostředků a z placené inzerce.

Zjistili jsme, že v Internetu existují také oficiální stránky Města Milevska, vytvořené za peníze daňových poplatníků společností Česká vydavatelská pro Internet s.r.o. Mají adresu www.mesta.obce.cz/vyhledat.asp?zuj=549576 a najdete na nich tři stránky textových informací o struktuře Městského úřadu a samosprávy (údaj platný k 31.3.1999). Také na tyto stránky můžete umístit svou bezplatnou inzerci, doufáte-li, že je někdo bude číst. Existují tedy jak oficiální tak neoficiální internetové milevské stránky. Že by to někomu vadilo ? Vždyť s tištěnými novinami jsme na tom stejně . Alespoň můžeme srovnávat jejich úroveň.

Mnohem hůře je na tom s internetovou adresou spousta měst. Např. adresu www.pisek.cz vlastní společnost "GLOBE Internet s.r.o. Praha 6, Nad Závěrkou 16". Nevyužívá ji, pouze ji blokuje proti použití někým jiným. Proto dnes Písek narozdíl od Milevska nemá svou doménu a své stránky vystavuje na adrese www.mesta.obce.cz/pisek. Adresu www.milevsko.cz by patrně stihl stejný osud, kdyby si ji včas nezaregistrovala společnost Kompas (proč si ji včas nezaregistroval Městský úřad, to skutečně nevím).

V současné době Městský úřad v Milevsku nevyužívá možnosti publikovat v doméně www.milevsko.cz, ale usiluje o její získání od společnosti Kompas. Ta sice nemá v úmyslu ji prodat, ale v případě skutečně atraktivní cenové nabídky i tuto možnost připouští. Město však zatím společnosti Kompas vůbec žádnou cenovou nabídku nepředložilo. Místo toho ve svých dopisech slibuje "použití všech možných nástrojů". Jaké nástroje to jsou a jak obratně s nimi Město zachází si každý může přečíst na Internetu. Nicméně spor nespor, doména tu je a funguje. A kdo nemá Internet doma ani v práci, může si svou doménu prohlédnout třeba v cukrárně Kompas při dobré kávě a čerstvém zákusku.

Pavel Bolek
Pavel Bolek           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]