Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Oficiální otevření nové sociální služby - NZDM sv. Františka z Assisi / 11.10.2014
Ve středu 24.9.2014 jsme slavnostně otevřeli nový „nízkopráh“,který bude sloužit dětem a mládeži v Milevsku a okolí. Symbolickou pásku přestřihly hned troje nůžky: v rukou pana děkana Františka Míčka, starosty města Zdeňka Herouta a ředitelky FCHM Aleny Růžičkové. P. František Marek Míček prostory vysvětil, starosta popřál mnoho úspěchů a přislíbil dětem pingpongový stůl. V klubu jsou dětem k dispozici stolní hry, fotbálek, hudebna a PC. K objektu patří i malá zahrada. Objekt je zrekonstruován pomocí daru nadace německých katolíků Renovabis a dalších drobných dárců. Celá akce probíhala v celostátním týdnu „nízkoprahů“. Součástí otevření byla prohlídka všech prostor, hudební vystoupení pod vedením Dorotky Lukášové, slavnostní přípitek a malé občerstvení. Návštěvníků jsme přivítali cca šedesát. Všichni si přejeme, aby si klub našel ve městě své místo a mládež v něm vždy nalezla pomoc, radu a podporu – jako alternativu života na ulici.
Farní charita Milevsko           
Cyklistické závody dětí a mládeže BAŽANTNICE 2014 / 23.06.2014
V neděli 22.6.2014 uspořádal Klub amatérských cyklistů v Milevsku závody dětí ve věku 4-16 let na kolech a odstrkovadlech. Počasí závodu přálo, a tak nebyla nouze o závodníky ani diváky. Děkujeme pořadatelům za hezkou akci!
<A href="/fotky/bazantnice_2014_vysledky.pdf">Výsledková listina</A>
<A href="/fotky/bazantnice_2014_u4_priprava.jpg">Příprava na start kategorie U4</A>
<A href="/fotky/bazantnice_2014_u4_start.jpg">Start kategorie U4</A>
<A href="/fotky/bazantnice_2014_u4_jizda.jpg">Jízda závodnice kategorie U4</A>
<A href="/fotky/bazantnice_2014_u6_start.jpg">Start kategorie U6</A>
<A href="/fotky/bazantnice_2014_u12_vitezi.jpg">Vítězi kategorie U12</A>
Pavel Bolek           
Ivan Hlas Trio - ohlédnutí / 17.06.2014
Zdravím všechny příznivce Hudebních Sklepů v Milevsku!

11. ročník Hudebních sklepů v Milevsku je nenávratně pryč, a tak ještě jednou díky vám divákům za hojnou účast. Dále díky sponzorům, jihočeskému kraji a domu kultury milevsko za finanční podporu, zvukařům (milan dvořák a honza škorec) za skvělý zvuk a vinotéce KD Wine za občerstvení...

Ke dvěma posledním koncertům se vracím několika fotkami, neboť ty nejlépe vyjadřují "jak bylo".

Hezké léto všem!
Josef Veverka

Pavel Bolek           
Přednáška v Latinské škole- Láska a bezpečí v rodině / 18.05.2014
Duše chodí pěšky
Ve středu 14.5.2014 uspořádala Farní charita Milevsko ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií a Římskokatolickou farností Milevsko přednášku manželů Poláčkových z Diecézního centra pro rodinu z Českých Budějovic. Téma bylo Láska a bezpečí v rodině. Zazněly zde různé rady a zkušenosti, jak osvěžit partnerský vztah, protože manželé Poláčkovi pracují v manželské poradně, Pavel Poláček vykonává také jáhenskou službu. Vyslechli jsme příklady z praxe z poradny i ze svého společného života, vždyť manžely jsou Poláčkovi již 34 roků! Pro rodinu a děti jsou důležité společné rituály (pohádka před spaním, společná modlitba…), společně strávený čas. Často se v současné době stává, že technika sice na jedné straně pomáhá, ale na straně druhé lidi odcizuje. Rychlý vývoj technologií způsobuje zvláště u starších stres, že nestíhají, nerozumí, ti mladší často upřednostňují komunikaci přes e-mail, skype, sms než osobní rozhovor. Vše se jaksi odlidšťuje a zrychluje. A duše chodí pěšky, potřebuje čas. Důležité jsou vztahy, zpomalme, dávejme se, investujme čas, aby děti měly do života dobrý vzor táty a mámy, aby rodina byla bezpečným přístavem pro všechny. Na závěr byl prostor pro diskuzi, kterého všichni přítomní rádi využili.
Na volné pokračování přednášky (Vztahy v rodině) se můžeme těšit 23.září 2014 v 17 hodin v Latinské škole milevského kláštera.
Alena Růžičková
Farní charita Milevsko           
…..byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Mt.,25,36 / 27.04.2014
Křeslo pro hosta v Latinské škole bylo v úterý 22.4.2014 připraveno pro Gabrielu Kabátovou, předsedkyni za Českou republiku v Mezinárodním vězeňském společenství. Toto společenství je křesťanské, v ČR existuje s pomocí darů a nadací, většina spolupracovníků jsou dobrovolníci. Mezinárodní společenství (Prison Fellowship) zahrnuje 127 zemí světa, Česká republika vstoupila před třemi lety. Činnost organizace je široká, pomáhá obětem trestního činu, viníkům-vězňům, propuštěným vězňům, pomáhá rodinám vězňů, ale i justici – zaměstnancům věznic. Organizace např. dělá program pro děti vězňů na Vánoce, tzv. Andělský strom. Přání dětí vyplní prostřednictvím dárců a farností. Dárek doplní rodič ve vězení průvodním dopisem dítěti. Organizace vězeňského společenství pracuje i na dalším projektu (Bilding Bridges), kde po dobu osmi týdnů se setkávají v řízeném dialogu pachatelé a oběti (k sobě nepatřící). Oběti trestných činů slyší výpovědi pachatelů, často mají hrozné zážitky z dětství. A pachatelé často mají soucit s oběťmi.
Recidiva pachatelů je vysoká, asi 60 procent. Často je na vině tzv. prisonizace, poškození člověka, není schopen rozhodování, ve vězení je apaticky poslušný, uzavřený do sebe, nerozumí světu venku….. Jedním z trestů ve vězení je pobyt na samotce – „v díře“. I v naší ateistické společnosti přišli na to, že bible je záchranný kruh, bible je jediný předmět, který si vězeň tam může vzít s sebou. Člověk se ve vězení nenapraví, pokud se nezmění po duchovní stránce a nepřijme morální a etické hodnoty. V tomto směru je velice důležitá práce vězeňských kaplanů.
Gabriela Kabátová vyprávěla velice zajímavě o práci tohoto křesťanského společenství, které můžeme podpořit modlitbou, darem, pomocí –např. vězeňská korespondence. Přečetla nám text amerického soudce a spisovatele Dennise Challeena, který vystihl, proč vězeňský systém nefunguje nápravně: „Chceme, aby vězňové byli zodpovědní. Tak jim všechny zodpovědnosti a povinnosti vezmeme. Chceme, aby byli součástí naší společnosti. Tak je od společnosti izolujeme. Chceme, aby jednali pozitivně a konstruktivně. Tak je zcela ponížíme a neumožníme jim být jakkoli užiteční. Chceme, aby se jim dalo důvěřovat. Tak je zavřeme na místo, kde neexistuje důvěra. Chceme, aby se nechovali násilně. Tak je umístíme někam, kde je násilí naprosto obklopuje. Chceme, aby se z nich stali laskaví a milující lidé. Tak je vystavíme nenávisti a krutosti. Chceme, aby přestali být drsní. Tak je zavřeme na místo, kde ostatní respektují jen drsné. Chceme, aby se přestali stýkat s lidmi, kteří v životě všechno pokazili. Tak všechny životní zkrachovalce shromáždíme pod jednou střechou. Chceme, aby nás přestali využívat. Tak je dáme na místo, kde nás využívají. Chceme, aby převzali kontrolu nad svým životem, svými vlastními problémy a přestali být parazity. Tak se postaráme o to, aby na nás byli zcela závislí.“
Alena Růžičková
Farní charita Milevsko           
Hudební sklepy GWYN ASHTON TRIO 21.03.2014 / 08.04.2014
Zdravím všechny příznivce Hudebních sklepů v Milevsku a zasílám zprávu z minulého týdne. Jak stojí ve starých ruských bájích a pověstích: vypovědět ani vypsat se to nedá. Každý z nás pětasedmdesáti, kdo na koncertě byl, ví o čem mluvím, kdo nebyl, má smůlu, neboť takový nářez Galerie M snad ještě nežila (byl tam s námi Jimmi Page, Jimmi Hendrix, „ejsídísí“ a další hvězdy bigbeatu…).

Josef Veverka
Pavel Bolek           
Učíme se společně, dlouhodobý program pro děti připravila Farní charita Milevsko / 05.03.2014
Co se dá vykouzlit z obyčejného kroužku na záclony ukázala zájemcům o háčkování sociální pracovnice služby Rozárka Jaroslava Parašínová, DiS. Dnešní odpoledne bylo první z dlouhodobého programu (Učíme se společně), který je určen všem dětem, které se chtějí něco naučit. Přišly čtyři děvčata různého věku, věříme, že příště jich už bude více a třeba přijdou i kluci. V příjemné atmosféře se dílo dařilo a vlastnoručně vyrobený originální dárek určitě potěší!!!
Farní charita Milevsko           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]