Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Přednáška v Latinské škole- Láska a bezpečí v rodině / 18.05.2014
Duše chodí pěšky
Ve středu 14.5.2014 uspořádala Farní charita Milevsko ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií a Římskokatolickou farností Milevsko přednášku manželů Poláčkových z Diecézního centra pro rodinu z Českých Budějovic. Téma bylo Láska a bezpečí v rodině. Zazněly zde různé rady a zkušenosti, jak osvěžit partnerský vztah, protože manželé Poláčkovi pracují v manželské poradně, Pavel Poláček vykonává také jáhenskou službu. Vyslechli jsme příklady z praxe z poradny i ze svého společného života, vždyť manžely jsou Poláčkovi již 34 roků! Pro rodinu a děti jsou důležité společné rituály (pohádka před spaním, společná modlitba…), společně strávený čas. Často se v současné době stává, že technika sice na jedné straně pomáhá, ale na straně druhé lidi odcizuje. Rychlý vývoj technologií způsobuje zvláště u starších stres, že nestíhají, nerozumí, ti mladší často upřednostňují komunikaci přes e-mail, skype, sms než osobní rozhovor. Vše se jaksi odlidšťuje a zrychluje. A duše chodí pěšky, potřebuje čas. Důležité jsou vztahy, zpomalme, dávejme se, investujme čas, aby děti měly do života dobrý vzor táty a mámy, aby rodina byla bezpečným přístavem pro všechny. Na závěr byl prostor pro diskuzi, kterého všichni přítomní rádi využili.
Na volné pokračování přednášky (Vztahy v rodině) se můžeme těšit 23.září 2014 v 17 hodin v Latinské škole milevského kláštera.
Alena Růžičková
Farní charita Milevsko           
…..byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Mt.,25,36 / 27.04.2014
Křeslo pro hosta v Latinské škole bylo v úterý 22.4.2014 připraveno pro Gabrielu Kabátovou, předsedkyni za Českou republiku v Mezinárodním vězeňském společenství. Toto společenství je křesťanské, v ČR existuje s pomocí darů a nadací, většina spolupracovníků jsou dobrovolníci. Mezinárodní společenství (Prison Fellowship) zahrnuje 127 zemí světa, Česká republika vstoupila před třemi lety. Činnost organizace je široká, pomáhá obětem trestního činu, viníkům-vězňům, propuštěným vězňům, pomáhá rodinám vězňů, ale i justici – zaměstnancům věznic. Organizace např. dělá program pro děti vězňů na Vánoce, tzv. Andělský strom. Přání dětí vyplní prostřednictvím dárců a farností. Dárek doplní rodič ve vězení průvodním dopisem dítěti. Organizace vězeňského společenství pracuje i na dalším projektu (Bilding Bridges), kde po dobu osmi týdnů se setkávají v řízeném dialogu pachatelé a oběti (k sobě nepatřící). Oběti trestných činů slyší výpovědi pachatelů, často mají hrozné zážitky z dětství. A pachatelé často mají soucit s oběťmi.
Recidiva pachatelů je vysoká, asi 60 procent. Často je na vině tzv. prisonizace, poškození člověka, není schopen rozhodování, ve vězení je apaticky poslušný, uzavřený do sebe, nerozumí světu venku….. Jedním z trestů ve vězení je pobyt na samotce – „v díře“. I v naší ateistické společnosti přišli na to, že bible je záchranný kruh, bible je jediný předmět, který si vězeň tam může vzít s sebou. Člověk se ve vězení nenapraví, pokud se nezmění po duchovní stránce a nepřijme morální a etické hodnoty. V tomto směru je velice důležitá práce vězeňských kaplanů.
Gabriela Kabátová vyprávěla velice zajímavě o práci tohoto křesťanského společenství, které můžeme podpořit modlitbou, darem, pomocí –např. vězeňská korespondence. Přečetla nám text amerického soudce a spisovatele Dennise Challeena, který vystihl, proč vězeňský systém nefunguje nápravně: „Chceme, aby vězňové byli zodpovědní. Tak jim všechny zodpovědnosti a povinnosti vezmeme. Chceme, aby byli součástí naší společnosti. Tak je od společnosti izolujeme. Chceme, aby jednali pozitivně a konstruktivně. Tak je zcela ponížíme a neumožníme jim být jakkoli užiteční. Chceme, aby se jim dalo důvěřovat. Tak je zavřeme na místo, kde neexistuje důvěra. Chceme, aby se nechovali násilně. Tak je umístíme někam, kde je násilí naprosto obklopuje. Chceme, aby se z nich stali laskaví a milující lidé. Tak je vystavíme nenávisti a krutosti. Chceme, aby přestali být drsní. Tak je zavřeme na místo, kde ostatní respektují jen drsné. Chceme, aby se přestali stýkat s lidmi, kteří v životě všechno pokazili. Tak všechny životní zkrachovalce shromáždíme pod jednou střechou. Chceme, aby nás přestali využívat. Tak je dáme na místo, kde nás využívají. Chceme, aby převzali kontrolu nad svým životem, svými vlastními problémy a přestali být parazity. Tak se postaráme o to, aby na nás byli zcela závislí.“
Alena Růžičková
Farní charita Milevsko           
Hudební sklepy GWYN ASHTON TRIO 21.03.2014 / 08.04.2014
Zdravím všechny příznivce Hudebních sklepů v Milevsku a zasílám zprávu z minulého týdne. Jak stojí ve starých ruských bájích a pověstích: vypovědět ani vypsat se to nedá. Každý z nás pětasedmdesáti, kdo na koncertě byl, ví o čem mluvím, kdo nebyl, má smůlu, neboť takový nářez Galerie M snad ještě nežila (byl tam s námi Jimmi Page, Jimmi Hendrix, „ejsídísí“ a další hvězdy bigbeatu…).

Josef Veverka
Pavel Bolek           
Učíme se společně, dlouhodobý program pro děti připravila Farní charita Milevsko / 05.03.2014
Co se dá vykouzlit z obyčejného kroužku na záclony ukázala zájemcům o háčkování sociální pracovnice služby Rozárka Jaroslava Parašínová, DiS. Dnešní odpoledne bylo první z dlouhodobého programu (Učíme se společně), který je určen všem dětem, které se chtějí něco naučit. Přišly čtyři děvčata různého věku, věříme, že příště jich už bude více a třeba přijdou i kluci. V příjemné atmosféře se dílo dařilo a vlastnoručně vyrobený originální dárek určitě potěší!!!
Farní charita Milevsko           
Koncert Nezmarů v Latinské škole v neděli 2.3.2014 / 05.03.2014
Milevští asi byli unaveni z předchozího dne, kdy městem prošel průvod Milevských maškar. Ale menší návštěvnost koncertu skupiny Nezmaři nebyla újmou v kvalitě koncertu. Vždyť slyšet hudbu a zpěv naživo, bez použití zvukové aparatury, to je opravdu zážitek. I kontakt muzikantů s publikem byl výborný. Slyšeli jsme kromě starších skladeb také písničky z CD Stopy bláznů. Tuto novou desku požehnal P.Mikuláš s přáním, aby písničky přinášely lidem radost a aby se deska dobře prodávala. Zdůraznil, že se nejedná o křest, jak se často prezentuje. Koncert byl podpořen z Grantu kultury města Milevsko. Výnos bude použit na budoucí potřeby vznikajícího Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

Děkujeme všem, kteří si udělali čas a podpořili naši charitu.
Na fotografii jsou spokojení posluchači, které hřálo nejenom sluníčko.
Farní charita Milevsko           
Morální teolog v Latinské škole / 01.03.2014
….abych SLYŠEL, musím nechat jiné hlasy utichnout.
Milevsko – Latinská škola – dalším hostem P. Františka Míčka, který usedl do křesla pro hosta, byl ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D (*1973). Tento mladý morální teolog učí na katedře teologické etiky a spirituální teologie Univerzity Karlovy v Praze, také překládá z němčiny a z latiny a publikuje. Je otcem čtyř dětí.
Tématem jeho přednášky byly první tři přikázání Mojžíšova Dekalogu z hory Sinaje. Jeho přednáška byla strhující tím, jak dokázal propojit jednotlivé myšlenky starého zákona s novým. Desatero Božích přikázání asi znali všichni přítomní. Přesto nový pohled tohoto hosta na dané téma byl často překvapivý. První tři přikázání se týkají úcty k Bohu, nelze oddělit vztah k Bohu a vztah k bližnímu. Otroctví, kterého nás Ježíš přišel zbavit, je otroctví našeho vnitřního světa, světa hříchu. Rysem každého hříchu je sobectví (chtěli bychom všechny krásy světa pro sebe, bez utrpení, bez neúspěchu….). J. Lorman nám vysvětloval nové přikázání lásky – milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás…. Abychom dokázali mít v pořádku svůj vztah s Bohem, musíme dát do pořádku vztahy s lidmi. Mimo spousty podnětných myšlenek J. Lorman vyzdvihl význam 7.dne, neděle. Člověk musí být vnitřně svobodný, aby dokázal mít v neděli volno a odpočíval, tedy aby pustil věci ze své ruky.
Cesta k lepšímu (obrácení se) není reformou společnosti, ale nás jednotlivě. Když se změním já, zlepším se, zlepší se církev a o kousek se zlepší celý svět. My pokřtění máme Dar Ducha svatého, je to vnitřní pomoc, abychom slyšeli Boží hlas. A abychom ho slyšeli, musíme nechat jiné hlasy utichnout.
Na závěr byla diskuze a příslib, že Jaroslav Lorman v Milevsku (ve čtvrtek 20.2.2014) nebyl naposledy.
Alena Růžičková
Foto: Ondřej Krejčí
Farní charita Milevsko           
Hudební sklepy - Vladimír Merta 21.2.2014 / 28.02.2014
Hudební sklepy v Galerii M pokračovaly 21. února koncertem tria Vladimír Merta (kytara, sax, flétna, zpěv), Jan Hrubý (housle), Ondřej Fencl (kytara, klávesy, zpěv). Ač má Merta na svém kontě 35 alb, nejvíce písní zaznělo z legendárního alba „P.S.“ natočeného v roce 1977. V písni K pětadvaceti z tohoto alba si „zadžemoval“ i milevský bubeník Jiří Zelenka. Návrat k písničkářství podtržený dialogy s houslemi Mertovi sedí, a tak si posluchači užili přemíru čisté muzikantské inspirace, improvizace a hlavně radosti ze společného hraní. Mezi hudebníky a zaplněnou galerií to zase jednou pořádně jiskřilo…

Josef Veverka
Pavel Bolek           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]