Pravidla odměňování za publikované příspěvky

Vážení návštěvníci!

Vážím si Vás, kteří jste ochotni podělit se o zajímavé nebo užitečné informace se čtenáři tohoto webu. Proto jsem se rozhodl podpořit Vás finanční odměnou za každý publikovaný článek splňující níže uvedená kritéria.
 1. Článek je publikován v honorované rubrice.
  V současné době jsou honorované rubriky "Stalo se" a "Chystá se".

 2. Článek je časově aktuální.
  Infomace o minulých událostech jsou publikovány do 30 dnů po události. Infomace o budoucích událostech jsou publikovány nejméně 3 dny a nejvýše 60 dnů před událostí.

 3. Článek je věcně aktuální.
  Článek se týká události v regionu Milevsko a okolí, okres Písek, Tábor nebo Příbram.

 4. Článek je pravdivý.
  Autor je schopen na požádání doložit pravdivost publikovaných nformací.

 5. Článek je zajímavý.
  Obsah článku bude pravděpodobně zajímat alespoň 50 lidí z milevského regionu.

 6. Článek je srozumitelný.
  Článek je napsán česky, neobsahuje hrubé gramatické chyby a je napsán tak, aby mu porozuměl každý běžný čtenář.

 7. Článek má přiměřený rozsah.
  Článek obsahuje nejméně 200 a nejvýše 4000 slov.

 8. Článek je původní.
  Článek je dílem autora a nebyl v plném rozsahu dříve publikován v jiném médiu.

 9. Článek není v rozporu se zákonem.
  Článek například nepropaguje zakázaná hnutí nebo činnosti, nezobrazuje zakázané symboly, neobsahuje pomluvy ani urážky fyzických osob a podobně.

 10. Článek je autorizovaný.
  Článek je publikován přihlášeným čtenářem. Autor článku je podepsán jménem nebo pseudonymem.

Za článek splňující výše uvedená kritéria bude autorovi staršímu 15 let vyplacena odměna 100 Kč.
Je-li článek o uskutečněné události doplněn kvalitní fotografií, bude odměna zvýšena na 200 Kč.

Za kvalitní se považuje barevná fotografie o rozměrech minimálně 320x240 a maximálně 1024x768 pixelů, která se vztahuje k uskutečněné události a lze na ní bez námahy rozpoznat zobrazené předměty a osoby. Autor fotografie musí souhlasit s jejím publikováním. Fotografie nesmí být v rozporu se zákony České republiky.

Odměna podléhá srážkové dani z příjmů v rozsahu stanoveném zákonem (v současné době činí daň 10% z odměny).
Odměna se vyplácí v hotovosti v sídle firmy Kompas Milevsko s.r.o. nebo převodem na bankovní účet do 14 dnů od doručení žádosti autora. Žádost musí být doručena e-mailem na adresu kompas@milevsko.cz a musí obsahovat jméno a adresu autora, číslo OP a seznam publikovaných článků (rubriku, titulek, datum publikování). Má-li být odměna vyplacena převodem na účet, musí být v žádosti uvedeno číslo účtu a variabilní symbol.

Tato pravidla platí od 1.10.2011 do odvolání.                   Pavel Bolek