Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Web města trápí zastupitele / 19.10.2007
Na webu Města Milevska 'www.milevsko-mesto.cz' bylo nedávno spuštěno veřené diskusní fórum umožňující publikování anonymních příspěvků. Fórum plní svůj účel, to znamená, že se na něm objevují různé dotazy a kritické názory. Témata jsou aktuální: Muzeum, Odvolání ředitele SPOS, Parkovací automaty, Cvičák pro psy a podobně. Jak se dalo čekat, anonymní diskutující si neberou servítky a s pravdivostí ani stylem svých názorů si hlavu nelámou.

Diskusi se snaží moderovat a na dotazy čtenářů odpovídá převážně místostarosta pan Polanecký. Na 9.zasedání Zastupitelé Města Milevska 30 minut diskutovali o tom, zda to dělá dobře. Někteří zastupitelé v čele s panem starostou Heroutem hájili možnost anonymní diskuse, jiní (pan Kašpar, pan Procházka, paní Stráská a další) žádali zpřísnit cenzuru. Když však pan Polanecký nabídl, aby se kritici ujali role moderátora, nikdo ze zastupitelů tuto roli nepřijal.

Zastupitelé pan Šrámek a paní Stráská prohlásili, že na internetovém fóru Města Milevska nejen že nebudou odpovídat na dotazy čtenářů, ale že je ani nečtou, protože se jim styl příspěvků nelíbí. Z toho plyne, že někteří zastupitelé nemají v úmyslu využívat prostředky vložené do tvorby webových stránek města a trpělivými slušnými odpověďmi vychovávat svoje neposlušné, protivné a škodolibé spoluobčany. Proč se tedy nechali zvolit?

Pan Šrámek svůj záporný přístup k internetovému fóru odůvodnil tím, že je připraven s občany diskutovat osobně z očí do očí. Vyznělo to tak, že pan Šrámek místo internetové diskuse dává přednost osobním setkáním s občany, ale neuvedl místo ani časový plán těchto setkání. Na můj e-mailový dotaz zda a kdy s ním mohou občané veřejně diskutovat odpověděl:
"Dobrý den. Nepořádám žádná veřejná setkání s občany. Myslel jsem tím, že raději řeším věci osobně než přes e-mail a to i přesto, že těch e-mailů vyřizuju tak 25 denně.
Mějte pěkný den L.Šrámek"

Překvapilo mne, kolik času zasupitelé věnovali tomuto celkem banálnímu problému. Jak totiž správně řekl pan starosta, anonymní příspěvky nevypovídají o úrovni úřadu ani zastupitelů, ale o úrovni občanů. Pokud budou povoleny, mohou se zastupitelé a úřad dozvědět, co si o nich myslí jejich kritici. Pokud povoleny nebudou, nejspíš se to nedozví.
Pavel Bolek           
Úspěšný projekt SOŠ a SOU Milevsko / 18.10.2007
Jednou z možností, jak získat finanční prostředky na potřebné vybavení, je úspěšná účast v grantových programech. Jihočeský kraj vyhlásil program s názvem Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol. SOŠ a SOU Milevsko na základě této výzvy vypracovala projekt "Modernizace odborného výcviku strojírenských oborů", který probíhá od dubna do října letošního roku. Projekt je určen žákům strojírenských oborů - zámečník a mechanik strojů a zařízení. Žáci si v průběhu projektu rozšířili svůj profil o dovednosti ze strojního obrábění kovů s důrazem na přesnost a kvalitu vykonávané práce. Díky kvalitnímu zpracování se tak podařilo SOŠ a SOU Milevsko získat od jihočeského kraje finanční příspěvek ve výši 200 000 Kč, který byl použit na zakoupení dvou stojanových vrtaček.
Josef Kašpar           
Jednací řád odložen / 18.10.2007
Zastupitelé Města Milevska na svém 9.zasedání odložili projednání a schválení nového jednacího řádu, který 10 měsíců připravovala pracovní skupina pod vedením Mgr. Martina Třeštíka. Důvodem odložení bylo prohlášení zastupitele Mgr.Šrámka a právníka Městského úřadu JUDr.Čunátové, že návrh nového jednacího řádu je v rozporu se Zákonem o obcích. Rozpory jsou údajně v tom, že nový jednací řád necituje zákon doslova, ale používá vlastních formulací. Námitku ing. Doubka, že při tomto výkladu je v rozporu se zákonem i stávající jednací řád, zastupitelé nevzali v úvahu.
Pavel Bolek           
Soudkyni lhaní nevadí / 25.07.2007
Soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. Jaroslava Lobotková v hlavním líčení dne 23.7.2007 zamítla žalobu Ing. Pavla Bolka, kterou se podle Tiskového zákona č. 46/2000Sb. domáhal uveřejnění své odpovědi proti nepravdivým urážejícím skutkovým tvrzením publikovaným na první straně deníku "PRÁVO" dne 17.10.2006. V průběhu jednání soudkyně přečetla všechny důkazy žalobce i žalovaného, z nichž bylo zřejmé, že článek obsahoval řadu lží a polopravd. Když Pavel Bolek upozornil, že ve spisu chybí zpráva Policie ČR, podle které se nedopustil žádného trestného činu, soudkyně vysvětlila, že se spis v průběhu procesu ztratil a musel být rekonstruován.
Rozsudek zatím není pravomocný. Soudkyně jej odůvodnila tím, že text odpovědi navrhovaný Pavlem Bolkem přímo nesouvisí s nepravdami publikovanými v deníku PRÁVO. Jednání soudu bylo veřejné, přihlíželi mu mladí lidé. Někteří z nich po skončení jednání prohlásili, že se jim bude v tomto státě špatně žít, protože ztratili důvěru v české soudnictví.
Pavel Bolek           
Poliklinika Milevsko zvyšuje základní jmění / 28.06.2007
Společnost Poliklinika Milevsko s.r.o. přijímá nového společníka - dětskou lékařku MUDr. Naděždu Urbanovou. Její základní vklad bude 100.000 Kč a zvýší se o něj základní jmění společnosti. Město Milevsko jako jeden ze společníků s tímto postupem souhlasí a vzdává se přednostního práva k novému vkladu ve prospěch MUDr. Naděždy Urbanové. Město tím chce pomoci Poliklinice Milevsko s.r.o. stabilizovat pracovní tým.
Pavel Bolek           
Jednatel společnosti SPOS odvolán / 28.06.2007
Dne 14.6.2007 byl odvolán z funkce jednatel společnosti SPOS Ing. Arnošt Novák. Rozhodla o tom Rada Města Milevska na základě veřejnosprávní kontroly Dozorčí rady společnosti SPOS ze dne 6.6.2007. Společnost SPOS je vlastněna a dotována Městem Milevskem a jejím úkolem je provozovat městská sportoviště. Společnost SPOS vykázala za rok 2006 vysokou hospodářskou ztrátu.
Pavel Bolek           
Město Milevsko kupuje pozemky / 28.06.2007
Na základě nabídky Pozemkového fondu ČR má Město Milevsko v plánu investovat do nákupu asi 3ha pozemků pro průmyslovou zónu. Cena pozenků ještě není známa, ale měla by být pro město výhodná. Z nabídky Pozemkového fondu ČR město vybralo jen pozemky, které sousedí se stávajícími pozemky města nebo mají strategicky důležitou polohu. Znění kupní smlouvy včetně kupní ceny bude ještě schvalovat příští jednání Zastupitelstva Města Milevska. Nákup pozemků si vyžádá změnu rozpočtu Města Milevska.
Pavel Bolek           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]