Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Úspěšný projekt SOŠ a SOU Milevsko / 18.10.2007
Jednou z možností, jak získat finanční prostředky na potřebné vybavení, je úspěšná účast v grantových programech. Jihočeský kraj vyhlásil program s názvem Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol. SOŠ a SOU Milevsko na základě této výzvy vypracovala projekt "Modernizace odborného výcviku strojírenských oborů", který probíhá od dubna do října letošního roku. Projekt je určen žákům strojírenských oborů - zámečník a mechanik strojů a zařízení. Žáci si v průběhu projektu rozšířili svůj profil o dovednosti ze strojního obrábění kovů s důrazem na přesnost a kvalitu vykonávané práce. Díky kvalitnímu zpracování se tak podařilo SOŠ a SOU Milevsko získat od jihočeského kraje finanční příspěvek ve výši 200 000 Kč, který byl použit na zakoupení dvou stojanových vrtaček.
Josef Kašpar           
Jednací řád odložen / 18.10.2007
Zastupitelé Města Milevska na svém 9.zasedání odložili projednání a schválení nového jednacího řádu, který 10 měsíců připravovala pracovní skupina pod vedením Mgr. Martina Třeštíka. Důvodem odložení bylo prohlášení zastupitele Mgr.Šrámka a právníka Městského úřadu JUDr.Čunátové, že návrh nového jednacího řádu je v rozporu se Zákonem o obcích. Rozpory jsou údajně v tom, že nový jednací řád necituje zákon doslova, ale používá vlastních formulací. Námitku ing. Doubka, že při tomto výkladu je v rozporu se zákonem i stávající jednací řád, zastupitelé nevzali v úvahu.
Pavel Bolek           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]