Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Sbírka školních potřeb byla ukončena / 04.09.2015
V prvním zářijovém týdnu jsme podělili deset dětí školními potřebami, které nám věnovali dárci. Vybralo se sedm batohů a aktovek, vodovky, tužky, psací potřeby, sešity a pastelky. Akci organizovala Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - Rozárka, při Farní charitě Milevsko. Na fotografii je vidět radost na tvářích sourozenců Pavlínky a Pavla, kteří půjdou do školy s novými školními batohy.
Farní charita Milevsko           
Děti z nízkoprahu na dětské vikariátní pouti / 11.06.2015
Na výletě s Fanoušem

Uživatelé sociální služby NZDM - klub Fanouš - v sobotu 30.5.2015, poprvé opustili hranice města Milevska a ve spolupráci s panem děkanem Františkem Míčkem, vyjeli na dětskou vikariátní pouť. Kromě duchovního rozměru to byla cesta za dobrodružstvím z Ražic do Putimi.

Děti samotný výlet popisují takto: \"Měli jsem za úkol zvládnout zkoušku vytrvalosti a ujít cca 5 km krásnou přírodou ražických lesů. Během putování po lese jsme plnili 3 úkoly, jejichž zadání nás nezaskočilo.

Cestou jsme poznávali také různé bylinky a rostliny - odvážlivci i ochutnali:) Po příchodu do Putimi nás čekalo občerstvení na místní faře, sportovní a zábavné hry. Kdo měl zájem, mohl se zúčastnit dětské mše sv. Odměnou za naši vytrvalost byl pro nás výborný oběd - řízky a langoše. Poté jsme krásný den zakončili v malé rodinné ZOO u Kozáků, kde jsme měli možnost nakrmit malé kozy a pohladit si hada. Celý den nás provázelo sluníčko, až na chvilkový déšť, jsme si výlet užili.\"
Farní charita Milevsko           
Hudební sklepy MERTA - HRUBÝ - FENCL / 10.06.2015
V nedělní podvečer 7.6.2015 se konal za podpory moudrého počasí na 1. Nádvoří Milevského kláštera poslední z koncertů jarní série Hudebních sklepů. Trio Vladimíra Merty provedlo posluchače několika hudebními styly (od bigbítu po folklór) a předvedlo, jak improvizují opravdoví mistři. Samotný Merta vystřídal během koncertu desítku strunných a dechových nástrojů – to vše za podpory houslí Jana Hrubého a Ondry Fencla, který doprovázel na kytaru a klávesové nástroje. Koncert navštívila zhruba stovka posluchačů, převážně přespolních, milevských bylo sotva pětadvacet. Je to trochu škoda, že účast domácích nebyla vyšší, neboť koncert byl profesionálně zaznamenám zvukovým mistrem Petrem Mayerem a natočen na tři videokamery. Milevsko se tak zařadilo mezi čtyři koncertní místa, ze kterých bude vybírán materiál pro oficiální nosiče CD a DVD. Jejich vydání předpokládá vydavatelství GALÉN na přelomu roku k Mertovým 70. narozeninám.

Josef Veverka
Pavel Bolek           
Hudební sklepy LONGITAL a Marián Slávka 15.05.2015 / 26.05.2015
Skoro po každém koncertě se s někým z návštěvníků shodneme, že právě ten dnešní byl zaručeně ten letošní nejlepší… Obávám se, že tentokrát to byla skutečně pravda, neboť to, jak LONGITAL živě zahráli svoji novou desku "A To Je Všetko?", se jen tak neslyší (i díky výbornému zvuku Pepy Kašpara) a díky Mariánovi ani nevidí. A kdo to tentokrát propásl a nevěří, bude mít možnost zajít na koncert o prázdninách – LONGITAL se do Jižních Čech určitě vrátí.

LONGITAL zahráli celkem 12 skladeb, často měly až k osmi minutám.

Josef Veverka
Pavel Bolek           
Setkání s krajany na Červené - den otevřených dveří / 20.04.2015
Pro skupinu krajanů z Ukrajiny se stal dočasným domovem hotel Vltava v Červené nad Vltavou. Ministerstvo vnitra a Arcidiecézní charita Praha se stará o cca 80 občanů, kteří již dnes mají v naší republice trvalý pobyt. K lepší aklimatizaci a k zpříjemnění pobytu byl ve středu 15.4.2015 odpoledne uspořádán „den otevřených dveří“. Setkání zahájil zástupce ředitele ACH Pavel Šimek, dále promluvil Petr Novák z Ministerstva vnitra a ředitelka Farní charity v Milevsku. Právě tato charita s programem nejvíce pomáhala, i s dobrovolníky, které na tuto akci získala. Na úvod – oblečené v krojích, zahrály na housle a zazpívaly - maminka Věra Pichová s dcerou Aničkou. Na oplátku skupina krajanů zazpívala několik českých lidových písniček, jedna z přítomných žen pěknou češtinou poděkovala za možnost pobytu v naší zemi. Pak se všichni přesunuli na louku před hotelem, kde byla připravena ukázka výcviku psů, což se líbilo hlavně dětem. Odpoledne pokračovalo. Byly připraveny tvořivé dílny. Marie Kotašková z Branic, kterou zajistila FCHM, ukazovala výrobu vizovického pečiva, o její umění byl velký zájem. Přivezla mnoho ukázek, její výrobky si objednávají až z Kanady a Japonska. Rodina Pichova pokračovala s předváděním drátování – hrnce, lahve, různé výrobky, vajíčka. Nechybělo pletení pomlázky. Sociální pracovnice milevské charity předváděly různá tvoření - hlavně pro děti. Byla zde zastoupena také charita z Příbrami, u jejíhož stolku se vyráběly náramky. Mezitím se u drobného občerstvení, kávy a čaje, pilně povídalo. Byli zde i zástupci církví (krajané jsou totiž římsko-katolíci, řecko-katolíci i pravoslavní), za Římskokatolickou farnost tu byl P. František Míček, který krajany pozval na příští středu k prohlídce kláštera. Přišlo i několik lidí z okolních obcí. Navázaly se kontakty. Odpoledne pěkně uteklo, potom hosté sbalili své výrobky a náčiní, domácí šli ke grilu, kde jim už začínala vonět večeře. Určitě se ještě nějaké podobné setkání uskuteční, bylo přínosem pro obě zúčastněné strany. Na závěr je třeba krajanům popřát mnoho úspěchů při učení češtiny, při hledání nového domova, práce i nových přátel.
<img src="/fotky/krajane_2015_housle.jpg">
<img src="/fotky/krajane_2015_zpev.jpg">
<img src="/fotky/krajane_2015_zahajeni.jpg">
Farní charita Milevsko           
Pokácení smrku / 13.04.2015
V pondělí před Velikonocemi nám pracovníci Lesní správy - Orlík nad Vltavou, pod vedením Ing. Ivana Bambuškara, pokáceli smrk na dvorku domu v Hůrecké cestě, kde provozujeme dva z našich projektů. Smrk ohrožoval bezpečnost osob i majetku. Jeho odstranění bylo provedeno včas, následující větrné počasí by strom možná nevydržel. Práce byly provedeny pro charitu zdarma. Děkujeme !
Farní charita Milevsko           
Květná neděle v milevské bazilice / 02.04.2015
Farní charita Milevsko uspořádala spolu s milevskými premonstráty 29.3.2015 nádherný koncert. Benefičně na něm vystoupili členové smyčcového kvarteta Musica Podberdensis a sólisté, dále pak ženský sbor Krásky z Příbrami. Zazněla premiéra Křížové cesty od mladého skladatele Petra Koronthályho, kdy každé zastavení bylo provázeno rozjímavým slovem Mgr. Hany Tonzarové, Ph.D., která je farářkou čs.církve husitské. Její procítěný projev, síla slova a k tomu hudba, která dokázala oslovit snad každé srdce….. Spolu s Kristem jsme prošli čtrnáct zastavení. V kostele bylo takové ticho, že by bylo slyšet spadnout špendlík…. Maximální soustředění, hudba naříkala, trpěla, litovala, znovu vstala….zážitek se ani nedá vypovědět.
Jádro souboru Musica Podberdensis tvoří dva páry manželů Kopeckých, které mají po pěti krásných dětech. Některé z nich byly s rodiči i na tomto vystoupení. Obdivovali jsme nejen profesionalitu všech vystupujících, ale i jejich obětavost, neboť ve studeném kostele zvládli dvouhodinové vystoupení, krásně oblečeni, pánové v černých košilích a vestách, dali tak najevo úctu k místu i k nám divákům a posluchačům. Stále vidím jejich červené prsty na ledových nástrojích…. V druhé části zazněla skladba Stabat Mater od G. B. Pergolesiho, tam se již přidal ženský sbor Krásky z Příbrami. Střídaly se sólistky, kde vynikala např. Alena Kopecká, Hana Tonzarová a Zuzana Vilhelmová.
Umělci koncert pojali jako benefiční, pouze za dopravu. Výtěžek z dobrovolného (doporučeného) vstupného činil 6.578,- Kč, bude použit na financování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Milevsku. Děkujeme všem, kteří na koncert přišli, i všem umělcům. Koncert byl podpořen z Grantu kultury Města Milevsko. Věřím, že tito muzikanti někdy brzy opět Milevsko navštíví. Děkujeme.
Alena Růžičková, ředitelka Farní charity Milevsko
Farní charita Milevsko           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]