Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Hudební sklepy LONGITAL a Marián Slávka 15.05.2015 / 26.05.2015
Skoro po každém koncertě se s někým z návštěvníků shodneme, že právě ten dnešní byl zaručeně ten letošní nejlepší… Obávám se, že tentokrát to byla skutečně pravda, neboť to, jak LONGITAL živě zahráli svoji novou desku "A To Je Všetko?", se jen tak neslyší (i díky výbornému zvuku Pepy Kašpara) a díky Mariánovi ani nevidí. A kdo to tentokrát propásl a nevěří, bude mít možnost zajít na koncert o prázdninách – LONGITAL se do Jižních Čech určitě vrátí.

LONGITAL zahráli celkem 12 skladeb, často měly až k osmi minutám.

Josef Veverka
Pavel Bolek           
Setkání s krajany na Červené - den otevřených dveří / 20.04.2015
Pro skupinu krajanů z Ukrajiny se stal dočasným domovem hotel Vltava v Červené nad Vltavou. Ministerstvo vnitra a Arcidiecézní charita Praha se stará o cca 80 občanů, kteří již dnes mají v naší republice trvalý pobyt. K lepší aklimatizaci a k zpříjemnění pobytu byl ve středu 15.4.2015 odpoledne uspořádán „den otevřených dveří“. Setkání zahájil zástupce ředitele ACH Pavel Šimek, dále promluvil Petr Novák z Ministerstva vnitra a ředitelka Farní charity v Milevsku. Právě tato charita s programem nejvíce pomáhala, i s dobrovolníky, které na tuto akci získala. Na úvod – oblečené v krojích, zahrály na housle a zazpívaly - maminka Věra Pichová s dcerou Aničkou. Na oplátku skupina krajanů zazpívala několik českých lidových písniček, jedna z přítomných žen pěknou češtinou poděkovala za možnost pobytu v naší zemi. Pak se všichni přesunuli na louku před hotelem, kde byla připravena ukázka výcviku psů, což se líbilo hlavně dětem. Odpoledne pokračovalo. Byly připraveny tvořivé dílny. Marie Kotašková z Branic, kterou zajistila FCHM, ukazovala výrobu vizovického pečiva, o její umění byl velký zájem. Přivezla mnoho ukázek, její výrobky si objednávají až z Kanady a Japonska. Rodina Pichova pokračovala s předváděním drátování – hrnce, lahve, různé výrobky, vajíčka. Nechybělo pletení pomlázky. Sociální pracovnice milevské charity předváděly různá tvoření - hlavně pro děti. Byla zde zastoupena také charita z Příbrami, u jejíhož stolku se vyráběly náramky. Mezitím se u drobného občerstvení, kávy a čaje, pilně povídalo. Byli zde i zástupci církví (krajané jsou totiž římsko-katolíci, řecko-katolíci i pravoslavní), za Římskokatolickou farnost tu byl P. František Míček, který krajany pozval na příští středu k prohlídce kláštera. Přišlo i několik lidí z okolních obcí. Navázaly se kontakty. Odpoledne pěkně uteklo, potom hosté sbalili své výrobky a náčiní, domácí šli ke grilu, kde jim už začínala vonět večeře. Určitě se ještě nějaké podobné setkání uskuteční, bylo přínosem pro obě zúčastněné strany. Na závěr je třeba krajanům popřát mnoho úspěchů při učení češtiny, při hledání nového domova, práce i nových přátel.
<img src="/fotky/krajane_2015_housle.jpg">
<img src="/fotky/krajane_2015_zpev.jpg">
<img src="/fotky/krajane_2015_zahajeni.jpg">
Farní charita Milevsko           
Pokácení smrku / 13.04.2015
V pondělí před Velikonocemi nám pracovníci Lesní správy - Orlík nad Vltavou, pod vedením Ing. Ivana Bambuškara, pokáceli smrk na dvorku domu v Hůrecké cestě, kde provozujeme dva z našich projektů. Smrk ohrožoval bezpečnost osob i majetku. Jeho odstranění bylo provedeno včas, následující větrné počasí by strom možná nevydržel. Práce byly provedeny pro charitu zdarma. Děkujeme !
Farní charita Milevsko           
Květná neděle v milevské bazilice / 02.04.2015
Farní charita Milevsko uspořádala spolu s milevskými premonstráty 29.3.2015 nádherný koncert. Benefičně na něm vystoupili členové smyčcového kvarteta Musica Podberdensis a sólisté, dále pak ženský sbor Krásky z Příbrami. Zazněla premiéra Křížové cesty od mladého skladatele Petra Koronthályho, kdy každé zastavení bylo provázeno rozjímavým slovem Mgr. Hany Tonzarové, Ph.D., která je farářkou čs.církve husitské. Její procítěný projev, síla slova a k tomu hudba, která dokázala oslovit snad každé srdce….. Spolu s Kristem jsme prošli čtrnáct zastavení. V kostele bylo takové ticho, že by bylo slyšet spadnout špendlík…. Maximální soustředění, hudba naříkala, trpěla, litovala, znovu vstala….zážitek se ani nedá vypovědět.
Jádro souboru Musica Podberdensis tvoří dva páry manželů Kopeckých, které mají po pěti krásných dětech. Některé z nich byly s rodiči i na tomto vystoupení. Obdivovali jsme nejen profesionalitu všech vystupujících, ale i jejich obětavost, neboť ve studeném kostele zvládli dvouhodinové vystoupení, krásně oblečeni, pánové v černých košilích a vestách, dali tak najevo úctu k místu i k nám divákům a posluchačům. Stále vidím jejich červené prsty na ledových nástrojích…. V druhé části zazněla skladba Stabat Mater od G. B. Pergolesiho, tam se již přidal ženský sbor Krásky z Příbrami. Střídaly se sólistky, kde vynikala např. Alena Kopecká, Hana Tonzarová a Zuzana Vilhelmová.
Umělci koncert pojali jako benefiční, pouze za dopravu. Výtěžek z dobrovolného (doporučeného) vstupného činil 6.578,- Kč, bude použit na financování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Milevsku. Děkujeme všem, kteří na koncert přišli, i všem umělcům. Koncert byl podpořen z Grantu kultury Města Milevsko. Věřím, že tito muzikanti někdy brzy opět Milevsko navštíví. Děkujeme.
Alena Růžičková, ředitelka Farní charity Milevsko
Farní charita Milevsko           
Zážitky s "Rozárkou" / 13.02.2015
Služba pro rodiny s dětmi Rozárka pořádá každou středu tvořivá odpoledne pro děti od 6-ti let. Toto tvoření se koná v NZDM sv. Františka z Assisi na Hůrecké cestě 227 v Milevsku. Je o ně ze strany dětí velký zájem.
Ve středu 4.2. 2015 navštívilo tvoření 17 dětí, což byl zatím nejvyšší počet dětí v jeden okamžik. Děti si s nadšením vytvořily masopustní masky a měly radost, když si výrobek mohly vyzkoušet a ukázat maminkách. V tento den přišly tvořit i děti, které zatím do Rozárky nechodily, z čehož máme velkou radost.
Rozárka se bohužel, jako většina sociálních služeb, potýká s nedostatkem financi. V současné době nám dochází materiál na tato tvořivá odpoledne. Proto bychom byli rádi za podporu ze strany veřejnosti prostřednictvím darování jakéhokoli materiálu na tvoření. Jedná se především o čtvrtky, barevné papíry, tempery, pastelky, vodovky, štětce, papíry, lepidla a jakýkoliv jiný materiál, který by se dal využít na tvoření. Tímto darem podpoříte děti v Milevsku a jeho okolí a pomůžete dobré věci. Program tvoření je možné sledovat v Milevském zpravodaji, fotky na webových stránkách FCHM www.fchm.cz.
Bc. Eliška Kašparová, vedoucí služby Rozárka
Tel.:730811950
Farní charita Milevsko

Farní charita Milevsko           
Jak se žije v nízkoprahu - v klubu Fanouš / 13.02.2015
Týden jarních prázdnin mohly děti, navštěvující Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) sv. Františka z Assisi - klub Fanouš, prožít netradičně. Sociální pracovnice pro ně připravily mnoho zábavných úkolů, procházek, tvoření a dokonce stavbu vesmírné stanice. Děti si vyrobily skafandry a dověděly se spoustu zajímavých věcí o vesmíru. Pěkným zážitkem byla také návštěva u milevských dobrovolných hasičů, kdy si děti mohly prohlédnout hasičskou techniku. Výklad jim k tomu podal Petr Kozák, děti si zopakovaly čísla tísňového volání, druhy sirén, vyslechly příběhy, které hasiči zažili při požáru, ale i například, když byly v okolí záplavy. A sedět ve vysokém hasičském autě je taky zážitek!!!
Farní charita Milevsko           
Ples Farní charity Milevsko / 03.02.2015
18.ples FCHM se konal v DK Milevsko v sobotu 31.1.2015. Účast byla hojná, hosté se skvěle bavili, i díky duu PiňaKoláda, tyto dámy - Pavlu a Soňu mnozí znají z TV Šlágr. Tombola byla, jako již tradičně, velice bohatá, díky všem sponzorům a našim příznivcům. Hlavní cenou bylo sele ze ZD Hrejkovice, ostatní ceny byly také zajímavé, obilí, travina, brambory, salámy, květiny, vína, sekty, dorty, vajíčka, polštáře, kosmetika, dárkové poukazy, knihy, deštníky s logem charity a spousta dalších cen. Ples opět obohatilo benefiční vystoupení taneční skupiny Farida. Každým rokem nám velice pomáhají manželé Vejmělkovi ze Zbelítova, jak se sháněním cen , tak i se samotnou přípravou tomboly- děkujeme. Letos pomáhaly i sociální pracovnice našich nových služeb - Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi (klub Fanouš) a ze služby Rozárka. Všem, kteří nás podpořili darem věcným či finančním, všem, kteří přišli na ples či jakkoli pomohli, patří náš veliký dík. Po odečtení všech nákladů do pokladny charity přibylo 17.325,- Kč. Peníze budou použity na dofinancování našich projektů.
Pro zdravotní indispozici se nemohl zúčastnit milevský děkan P. František Míček. Přesto plesu popřál hodně zdaru, stejně tak, jako bývalý děkan P. Jakub Berka, který nám žehnal z Nebušic u Prahy. Více fotografií na našich stránkách: www.fchm.cz

Farní charita Milevsko           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]