Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Zastupitelstvo 3.11.1999 / 31.05.2004
Výběr informací z 11. zasedání městského zastupitelstva v Milevsku
konaného dne 3.11.1999

Co s volnými byty ?
Pan Václav Dolejší z Ratiboře má nárok na koupi volného bytu 2+1 v ulici Karla Čapka č.p. 789 za 230.500 Kč. Jeho nabídka byla sice až třetí v pořadí, ale předchozí dva uchazeči se svého nároku vzdali. Pokud by ani pan Dolejší svého nároku nevyužil a byt nekoupil, vypíše město nové výběrové řízení na prodej tohoto bytu. Další výběrové řízení město vypíše na prodej uvolněného bytu 1+2 v ul. Čs. Armády č.p. 782.

Mimořádného přidělení městského bytu do nájmu mimo pořadník se dočkají manželé Vildtovi, jejichž vlastní domek v ulici Souhrádka má narušenou statiku a praskají mu zdi. Dostanou byt v ulici Štěpána Dvořáka č.p. 737 na dobu určitou, dokud se pro ně neuvolní byt v penzionu.

Město poskytuje úvěr
Výhodný úvěr 2,4 mil.Kč na 4 roky s úrokem 6,5% poskytne Město Milevsko své dceřinné organizaci Služba Města Milevska s.r.o. na nákup nového vozu pro svoz pevného domovního odpadu.

Penny Market pokračuje
Bez problémů schválilo město další kroky pro budování Penny Marketu na Píseckém předměstí (výpůjčku pozemků, věcné břemeno atd). Stavba bude umístěna v blízkosti stávající velkoprodejny potravin. Zprovoznění nového supermarketu způsobí asi ztráty místním potravinářským obchodům, kterých je již nyní v Milevsku dostatek. Investorem stavby je společnost K+R Projekt s.r.o. se sídlem Jirny, okres Praha-východ se základním jměním 18 mil.Kč. 100% vlastníkem společnosti K+R Projekt s.r.o. je německá společnost REWE projektentwicklung GmbH, Kolín nad Rýnem. Případné zisky (nebo ztráty) z provozu Penny Marketu tedy nejspíš nezůstanou v Milevsku ani v České republice. Na druhou stranu zde díky zahraniční investici vznikne několik pracovních příležitostí pro místní občany. Jak celá akce ovlivní naše životní prostředí, to uvidíme příští rok.

Ministr Zeman v Milevsku
V pondělí 8.11.1999 navštíví Milevsko ministr školství Eduard Zeman. Po setkání s představiteli města odjede do Písku, kde má mít od 16 hodin besedu s učitelskou veřejností.

Zahraniční hosté odjeli
Společným koncertem dvou francouzských pěveckých sborů, barokního komorního souboru a milevského smíšeného pěveckého sboru v milevském Domě kultury zakončili v pondělí 1.listopadu 1999 svůj pobyt v České republice amatérští umělci z Francie. Jejich srdečné vystoupení navazovalo na pobyt oficiálních zahraničních delegací komunálních politiků ze Švýcarska a z Francie, kteří zde ve dnech 27.10. až 1.11.1999 pobývali v rámci programu regionální spolupráce měst v EU. Lepšímu rozvoji této spolupráce by jistě nejvíce pomohlo, kdybychom se všichni naučili aspoň trochu francouzsky. Co vy na to ?

Starostové obcí z kraje Guichen (Francie) se zajímali o kulturní, politický a hospodářský život v našem kraji. Pozorně si všímali i rozdílů ve veřejné správě. Například firmy, jejichž představitelé zasedají v městské radě, se v Guichenu nemohou zúčastnit žádných výběrových řízení pořádaných městem. Že tomu u nás v Milevsku tak není, pokládají za nedokonalost naší demokracie.

Jak je vidět, v komunální politice se máme ještě co učit. Je také dobré, že se máme od koho učit. Jenom nevím, zda se chceme učit. V případě veřejných zakázek tomu zatím nic nenasvědčuje.

Zahraniční hosté odjeli
Společným koncertem dvou francouzských pěveckých sborů, barokního komorního souboru a milevského smíšeného pěveckého sboru v milevském Domě kultury zakončili v pondělí 1.listopadu 1999 svůj pobyt v České republice amatérští umělci z Francie. Jejich srdečné vystoupení navazovalo na pobyt oficiálních zahraničních delegací komunálních politiků ze Švýcarska a z Francie, kteří zde ve dnech 27.10. až 1.11.1999 pobývali v rámci programu regionální spolupráce měst v EU. Lepšímu rozvoji této spolupráce by jistě nejvíce pomohlo, kdybychom se všichni naučili aspoň trochu francouzsky. Co vy na to ?

Starostové obcí z kraje Guichen (Francie) se zajímali o kulturní, politický a hospodářský život v našem kraji. Pozorně si všímali i rozdílů ve veřejné správě. Například firmy, jejichž představitelé zasedají v městské radě, se v Guichenu nemohou zúčastnit žádných výběrových řízení pořádaných městem. Že tomu u nás v Milevsku tak není, pokládají za nedokonalost naší demokracie.

Jak je vidět, v komunální politice se máme ještě co učit. Je také dobré, že se máme od koho učit. Jenom nevím, zda se chceme učit. V případě veřejných zakázek tomu zatím nic nenasvědčuje.

Příští zastupitelstvo
se sejde ve středu 1.12.1999 nejprve od 15 hodin na prohlídce nové čistírny odpadních vod v Milevsku (den otevřených dveří) a pak od 17 hodin v budově městského úřadu na svém posledním zasedání v tomto tisíciletí.

autor:Pavel Bolek
Pavel Bolek           
Milevský fotograf vystavuje sportovce / 31.05.2004
V pátek osmého října byla vernisáží otevřena výstava fotografií Františka Pance. Fotograf je známý především svou spoluprácí s Milevskými novinami, hojně fotografuje svatby a jiné slavnostní události. Jiného rázu je však výstava, příznačně nazvaná Dotyky s hvězdami, která se do milevské Galerie M přestěhovala z písecké Portyče.
František Panec na desítkách barevných snímků zachytil slavné tváře sportovního světa – od tenistů, hokejistů až po trenéry věhlasných týmů. Souzeno podle nadšených tváří většiny (hlavně mladých a mužského pohlaví) účastníků byl největší zájem o obrázky s Jaromírem Jágrem. Výstava fotografií potrvá v Galerii M do konce října.

autor:Iva Hanzlíková
Iva Hanzlíková           
Městské zastupitelstvo 29.9.1999 / 31.05.2004
Výběr informací z 10. zasedání Městského zastupitelstva dne 29.9.1999

Podpora Penny Marketu
V rámci plánované výstavby Penny Marketu na Píseckém předměstí v Milevsku dochází k výkupu pozemků. Město Milevsko se pro tuto výstavbu rozhodlo zakoupit pozemek určený pro veřejnou příjezdovou komunikaci za cenu 80Kč/m2. Tím umožnilo investorovi postoupit o další krok ve stavebním řízení. Záležitost byla projednávána jako mimořádná, proto jsme neměli možnost nahlédnout do podkladů a zjistit podrobnosti. Zastupitelstvo návrh schválilo.

Veselý bude bourat
Pan Oldřich Veselý, majitel bistra v Riegrově ulici, zakoupil v minulosti stavební pozemek vedle bistra, a nyní na něm staví dům. Stavba sahá od ulice Riegrova až k ulici Souhrádka. V ulici Souhrádka ponechal pan Veselý cca 2,6m2 svého pozemku volného, neboť jeho zastavěním by se dále zúžil průjezd již tak úzkou ulicí. Náhradou za to chtěl od města vyměnit 2,6m2 jiného sousedního pozemku, který do profilu ulice Souhrádka nezasahuje. Protože s výměnou už dopředu počítal, přizpůsobil tomu svou stavbu, aniž čekal na uzavření smlouvy. Nyní zastupitelstvo schválilo návrh, který je pro pana Veselého nepřijatelný. Podmiňuje totiž souhlas s výměnou uvedených 2,6m2 pozemku v ulici Souhrádka tím, že pan Veselý odprodá městu dalších 18m2 chodníku v Riegrově ulici. S touto podmínkou pan Veselý nesouhlasí a je rozhodnut spíše zbourat 2,6m2 stávající stavby na pozemku města, než prodat chodník v Riegrově ulici.Zřejmě se nechce dostat do situace pana Kortana, který si nemůže zřídit před svou restaurací předzahrádku, protože poplatek za pronájem chodníku za jediný rok je 3650Kč/m2.
Záležitost byla projednávána jako mimořádná, proto jsme neměli možnost nahlédnout do podkladů a zjistit podrobnosti. Je však zajímavé, že jiným zájemcům město bez námitek prodává mnohem větší nezastavěné pozemky s pouhým odůvodněním, že pozekem je zaplocen a léta užíván.

Parcely pro rodinné domky
Město se rozhodlo vykoupit od 3 soukromých osob rozsáhlé pozemky cca 30.000m2 za cenu 120Kč/m2. Pozemky chce zainvestovat inženýrskými sítěmi a následně nabídnout k prodeji pro stavbu rodinných domků. Tento záměr si vyžádá zvýšení rozpočtových nákladů města asi o 3,6 mil.Kč. Zastupitelstvo návrh schválilo. Záležitost byla projednávána jako mimořádná, proto jsme neměli možnost nahlédnout do podkladů a zjistit podrobnosti.

Nezákonná výběrová řízení
Občan Pavel Bolek přednesl v závěru jednání podnět, ve kterém upozornil na nedostatky zákona o věřejných zakázkách a z nich pramenící chyby ve výběrových řízeních. Konkrétně upozornil na nezákonný postup ve dvou veřejných soutěžích konaných v Milevsku v roce 1998. Požádal zastupitele o odstranění nezákonného stavu a navrhl postup, jak v budoucnu podobným chybám předcházet.

autor:Pavel Bolek
Pavel Bolek           
ADRIANA pojede do Portugalska / 31.05.2004
Milevský hudební soubor "Adriana" čeká letos v říjnu první zájezd do Portugalska. Pojedou tam na pozvání od tamního divadelního souboru "Grupo Teatro Jodicus".

Soubor Adriana navštěvují převážně studenti milevského gymnázia a děti první a druhé ZŠ v Milevsku. Jejich repertoár obsahuje především díla známých klasiků. Zpěv a recitace doprovázejí elektrické varhany a flétny.

Studenti připravují vlastní programy, se kterými potom vystupují například v dětských domovech či v ústavech sociální péče. Radost dělají také starým lidem v domovech s pečovatelskou službou.

Podle vedoucí souboru Dagmar Petříkové jsou tyto akce zcela dobrovolné, bez finančních nároků a odměn.

na snímku vedoucí souboru Adriana,Dagmar Petříková
Iva Hanzlíková           
Fantom hraje / 31.05.2004
Hraní bereme jako zábavu!
Rozhovor s Jiřím Kolářem, zpěvákem skupiny Fantom

Jak dlouho vlastně skupina Fantom existuje?
Fantom vznikl roku 1973. Postupně se v kapele lidé různě měnili, odcházeli a přicházeli. Já osobně jsem přišel roku 1986. Tou dobou už odešlo mnoho lidí, Fantom měl svou zlatou éru jakoby za sebou. Nehrající manažer míra Beneš chtěl však skupinu zachovat, mimo jiné i proto, že to bylo finančně výhodné. A tak sháněl po okolí lidi.

Kolik jste natočili desek?
Jeden singl a tři kazety. Nahrávky vesměs pocházejí z rozhlasu. Tehdy běžel pořad Mladá vlna, kde si mohly zahrát amatérské kapely. V rozhlase jsme tedy natočili naše největší evergreeny.

Kdo skládá muziku, kdo píše texty?
Textuje hlavně Jirka Cihlář, ale dá se říct, že všechno komponujeme spíše dohromady. Náš repertoár tvoří z osmdesáti procent naše vlastní písničky, zbytek je převzatý.

Můžete vaši muziku zařadit do nějakého žánru?
Zásadně neškatulkujeme.

Byla nějaká zlatá éra Fantomu za vašeho působení?
Jednoznačně: roky 1991-93.

A jak to vypadá teď? Je živá muzika na ústupu?
Ano, lidé dávají přednost diskotékám.

Máte pro to nějaké vysvětlení?
Na zábavách nejsou dealeři, neseženou se tu drogy. Na zábavě se najde jen chlast, maximálně marihuana.

Jak vidíte fungování kapely v budoucnosti?
Chceme hrát co nejdéle.

Uživí vás muzika?
Rozhodně nikoliv. Každý z nás má svou práci. Hraní na zábavách nás baví, člověk se odreaguje a “odváže”. O penězích to stoprocentně není.

Toužili jste někdy prorazit výš?
Ano, ale nebyly na to peníze.

autor:Iva Hanzlíková
Iva Hanzlíková           
Středověk na “Písečáku” / 31.05.2004
Rytířské turnaje skupiny TRAKEN se od pátku desátého do neděle dvanáctého září udály na Píseckém předměstí v Milevsku.

V místech, kde stává cirkusový stan, a kde by měl být v budoucnu postaven nový supermarket, vyrostlo bojiště, na kterém si udatní rytíři měřili své síly v soubojích, jaké známe z výpravných pohádek. Do hry se zapojovalo i, většinou dětské, publikum: dělalo jakousi porotu, která určovala vítěze.

Středověké hrátky zahájil páteční průvod městem, kterého se zúčastnilo i několik představitelů města.

autor:Iva Hanzlíková
Iva Hanzlíková           
Umělecký Internet / 31.05.2004
Rozhovor s výtvarníkem Josefem Šindelářem

S pracemi Josefa Šindeláře alias Šindyho jste se mohli už dříve seznámit v milevské kavárně Luna. Nedávno mladý umělec uspořádal výstavu v Bažantnici. Kreslí od patnácti let, výtvarné vzdělání nemá. Na studium architektury se nedostal, jak říká, kvůli matematice. Jeho malby mají výtvarně nejblíže k surrealismu; Šindy obdivuje Salvadora Dalího nebo Hieronyma Bosche.

Jak tvůj obraz vzniká, kde bereš nápady?

Mám pro své výtvarné nápady takové zvláštní přirovnání. Je to něco jako “umělecký Internet”. Představuji si, že mám v hlavě modem a obrázky si stahuji ze sítě.

Ve většině případů maluji tak, že si připravím čisté plátnu, podívám se, jaké mám barvy, chvílí - nebo také pár hodin - přemýšlím a pak se na to vrhnu. Občas celý obraz během tvorby několikrát přemaluji.

Měl jsi kromě Bažantnice ještě nějakou samostatnou výstavu?

Samostatnou ne. Vystavoval jsem v Písku ještě s několika dalšími autory, třikrát jsem se zúčastnil výstavy Výtvarníci Milevska a okolí.

Jak se tvoje obrazy dostaly do kavárny Luna?

Připadalo mi, že jsou tam ty stěny nějaké holé. Samozřejmě mě napadlo, že by se tam výborně hodily moje obrazy. Domluvil jsem se s majitelem, panem Kortanem, že je tam na nějaký čas vystavím. Ale byl jsem líný je potom odvézt, a pan Kortan nakonec řekl, že si to tam bez nich už nedokáže představit, a koupil je.

Prý se zabýváš i výrobou předmětů z kůže.

Dělám dřevěné náramky kombinované s kůží, různé přívěsky a podobně. Každý kus je originál.

Kromě výtvarných ambicí máš i vřelý vztah k hudbě...

Hrával jsem v Praze s punk-rockovou kapelou, v současné době zakládám s kamarády kapelu tady.

Chtěl bys prorazit do takzvaných vyšších kruhů, tedy coby výtvarník?
To bych chtěl, ale musím sebekriticky přiznat, že pro to zase tolik nedělám. Mám v Praze známého malíře a vím, že mladý umělec to má dost těžké, pokud nemá známosti a podobně.

Jak lidé na tvé obrazy reagují?

Reakce jsou různé a někdy dost překvapující. Když jsem vystavoval v Bažantnici, šel kolem starší pán a povídá:”Mně z těch vašich obrazů jde hlava kolem. Kdyby vás viděl Mánes!”

Jinak se domnívám, že mé obrazy nejsou negativní ani pozitivní. Důležité je, aby obsahovaly náboj, nějaké pnutí. Něco, čím vás upoutají.

autor:Iva Hanzlíková
Iva Hanzlíková           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]